Druhý kadaverový workshop zacílí na pokročilé intervenční techniky

foto Foto: 1. kadaverový workshop 2016, archiv EuroPainClinics®
Foto: 1. kadaverový workshop 2016, archiv EuroPainClinics®

Bratislava 2. března (PROTEXT) - EuroPainClinics®, odborný garant partnerských a spolupracujících pracovišť intervenční léčby bolesti, pořádá ve dnech 4. a 5. března ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF Univerzity Komenského v Bratislavě druhý mezinárodní kadaverový workshop. Ústředním tématem jsou diagnostické a terapeutické přístupy včetně pokročilých endoskopických výkonů při závažných bolestivých stavech bederní a krční páteře.

Dvoudenní workshop, který přivítá více než dvacet evropských lékařů řady medicínských specializací, zahrnuje sérii interaktivních přednášek zaměřených na základy anatomie, patofyziologii a epidemiologii bolestivých stavů a praktický výcvik spinálních intervenčních technik na kadaverových modelech. Cílem workshopu je trénink komplexního posouzení a zhodnocení nejefektivnějšího diagnostického a terapeutického přístupu k pacientům, kteří trpí pokročilými bolestmi dolní části zad nebo bolestí krční páteře.

Odbornými garanty kadaverového workshopu jsou MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, Medical Director EuroPainClinics®, a doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., přednostka Anatomického ústavu LF UK v Bratislavě. Jako hlavní instruktoři a přednášející se představí dr. Sherdil Nath (Švédsko), dr. Anthony Hammond (Velká Británie), dr. Stefan Hellinger (Německo), MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, a MUDr. Juraj Mláka (Slovenská republika).

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, uvádí k hlavní myšlence projektu: "Pracovní multidisciplinární setkání tohoto typu potvrzuje aktivní zájem o teoretickou bázi znalostí z oboru intervenční léčby bolesti a jejich aplikaci v klinické praxi. Jsme potěšeni, že prostřednictvím vzdělávacích projektů a vysoce kvalitní edukace EuroPainClinics® může náš mezinárodní lékařský tým společně sdílet a předávat medicínské poznatky, rozsáhlé profesionální zkušenosti a praktické dovednosti z oblasti miniinvazivních a endoskopických technik dalším specialistům, a to v širokém tuzemském i zahraničním měřítku."

Doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., přednostka Anatomického ústavu LF UK v Bratislavě, který je hlavním partnerem workshopu, doplňuje: "Jsem velmi ráda, že Anatomický ústav může participovat na workshopu mezinárodního charakteru. Je to také důkaz toho, že bez detailních znalostí anatomie jako základního medicínského oboru není možná úspěšná klinická praxe."

V průběhu intenzivního programu budou otevřena mj. témata diskogenní bolesti, radiofrekvenční denervace lumbálních a cervikálních facetových kloubů, lumbální diskografie, intradiskálního ošetření meziobratlových plotének s posteriorní denervací, endoskopické diskektomie, epiduroskopie a neurostimulací.

Partnery druhého kadaverového workshopu jsou dále společnosti elliquence (USA), Medtronic (Slovenská republika) a AMS Group (Itálie), přední dodavatelé a výrobci medicínských technologií, přístrojů a instrumentaria pro výkon chirurgických spinálních technik.

Druhý kadaverový workshop je prestižní událostí, jejímž prostřednictvím EuroPainClinics® stvrzuje svoji vysokou odbornost a vynikající klinické výsledky, jichž v oboru intervenční algeziologie trvale dosahuje. Konkrétní výsledky z workshopu se stanou součástí zdrojových poznatků znalostní platformy pro jejich další využití v každodenní praxi všech pracovišť EuroPainClinics®.

Odborný workshop je akreditován Slovenskou lékařskou komorou (SLK).

------------------------------------

Hlavní partneři projektu:

EuroPainClinics® - odborný garant partnerských a spolupracujících klinických pracovišť se zaměřením na intervenční léčbu bolesti se specializací na miniinvazivní a endoskopické výkony. Pracoviště využívající znalostní platformu EuroPainClinics® poskytují vysoce odbornou lékařskou péči s cílem zlepšení zdravotního stavu pacientů úlevou od bolesti, minimalizace užívání léků a rychlého návratu do aktivního života. Všechny poskytované výkony se opírají o poznatky medicíny založené na důkazech (EBM, evidence-based medicine) a řídí se mezinárodními standardy SIS (Spine Intervention Society). www.europainclinics.com

Anatomický ústav je jedním z největších ústavů Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě s dlouhodobou historií a stopami, které zanechal významný slovenský anatom prof. Július Ledényi-Ladziansky. Hlavní a nejdůležitější úlohou Anatomického ústavu je dát studentům medicíny co nevětší základ anatomie lidského těla. Bez znalosti anatomie není možné ani studovat na LF, ani léčit, ani zkoumat. Toto studium je možné do detailů realizovat díky dárcům, kteří se rozhodli, že jejich tělo bude po jejich smrti sloužit tomuto účelu. www.fmed.uniba.sk

Kontakt:

Mgr. Dagmar Bílková

PR manager

Tel.: 607 822 500

e-mail: bilkova@europainclinics.com

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2020 ČTK

23°C

Dnes je úterý 2. června 2020

Očekáváme v 23:00 15°C

Celá předpověď