Zemřel dirigent Velkého dechového orchestru Jaroslav Bílý

foto Ilustrační foto -

Zlín - Dlouholetý dirigent Velkého dechového orchestru města Zlína, nositel Ceny města Zlína a mnoha dalších ocenění Jaroslav Bílý zemřel v pátek 16. července ve věku 75 let. Rozloučení ke kremaci se uskuteční ve středu 21. července od 9:45 hodin v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně.

„Je mi velmi líto, že tak brzy po 75narozeninách odešel z tohoto světa. Pana Bílého považuji za nenahraditelnou osobnost kulturního života ve Zlíně, protože celý svůj život, až do samého konce, byl velmi aktivní nejen jako dirigent a skladatel, ale také jako organizátor. Bude mi moc chybět při festivalu dechových orchestrů ve Zlíně i při pravidelných koncertech v divadle, kde Velký dechový orchestr ukazoval co umí,“ řekla primátorka Irena Ondrová.

Současně vysoce ocenila povahové vlastnosti pana Bílého. „Byl skvělá osobnost. Byl to férový člověk, velmi rovný. Nezažila jsem, že by někdy udělal nějaký podraz. Nikdy neměl postranní úmysly, byl optimistický. Na mě vždy vyzařoval velmi pozitivní energií,“ zdůraznila primátorka.

Také její náměstek Miroslav Kašný oceňuje pana Bílého jako obrovskou uměleckou organizační osobnost. „Vychoval několik generací umělců. Několik desítek let se podílel na kulturním životě města, na společenských aktivitách jak zlínských občanů, tak radnice. Pro umělecký i společenský život ve městě je jeho odchod velká ztráta. Naštěstí byl natolik prozíravý, že si dokázal včas vychovat své nástupce, takže orchestr bude pokračovat dál. To však nezmenšuje tu velkou ztrátu, kterou Zlín postihl,“ uvedl M. Kašný.

Současně vzpomněl, že poprvé se s panem Bílým setkal již před mnoha lety. „V dobách kdy jsem pracoval jako ředitel základní umělecké školy jsme úzce spolupracovali. Naši hráči chodili do dechového orchestru mladých, potom přestupovali k panu Bílému a stávali se jejich umělci,“ doplnil M. Kašný.

Jaroslav Bílý se narodil 15. května 1935 v Libkovicích pod Řípem, zemřel 16. července 2010 ve Zlíně. První hudební vzdělání získal u vojenského kapelníka J. Svobody. Po ukončení základní školy nastoupil jako žák Vojenské hudební školy (1950-1953). Dále studoval u profesora A. Modra harmonii, u profesora B. Herana hru na violoncello a u profesora K. Janečky hudební formy a skladbu. Toto studium završil v roce 1958 závěrečnou zkouškou na konzervatoři. Po vystudování vojenské hudební školy působil jako hudebník u různých vojenských hudeb. Nejprve jako hráč na violoncello, baryton, pozoun, a později jako dirigent.

V roce 1960 se stal dirigentem dechového orchestru ve Štětí n/L. Orchestr získal pod jeho vedením mnoho cen v Československu i v zahraničí, kde často koncertoval. Během svého působení ve Štětí nad Labem stál Jaroslav Bílý u zrodu prvního festivalu svého žánru u nás. V roce 1961 byl uspořádán 1. ročník Štětského kulturního podzimu, který se v roce 1969 přejmenoval na Národní festival dechových orchestrů. Tato přehlídka s mezinárodní účastí získala velkou tradici a dodnes je významnou kulturní událostí nejen města Štětí. Při jeho organizaci spolupracoval Jaroslav Bílý ještě v loňském roce

Při svém působení ve Štětí, byl v roce 1971, spolu s Václavem Kučerou z Chebu, prvním zakladatelem mažoretek v Československu. Přes počáteční nedůvěru, způsobenou tehdejšími politickými funkcionáři, zavedl vystupování mažoretek jako běžnou součást vystupování dechových orchestrů.

V roce 1977 nastoupil Jaroslav Bílý jako odborný pracovník Domu kultury Svit ve Zlíně. Později tam pracoval jako vedoucí provozně-ekonomického úseku. Při této činnosti se stal současně dirigentem Velkého dechového orchestru města Zlína. Za jeho působení získal Velký dechový orchestr ve Zlíně řadu mimořádných úspěchů na domácích i zahraničních pódiích.

Mezi největší domácí úspěchy VDO Zlín patří opakovaná vítězství na mezinárodní soutěži velkých dechových orchestrů v Ostravě. Na těchto soutěžích byl rovněž vysoce hodnocen jeho dirigentský výkon.

Za dirigentského působení Jaroslava Bílého uskutečnil VDO Zlín 144 úspěšných zahraničních zájezdů, kde byl jeho výkon vždy vysoce hodnocen. K nejvýznamnějším úspěchům zlínského orchestru patří 1. místo v soutěži CISM ve francouzském Vichy, kde současně byla Jaroslavu Bílému udělena cena za nejlepší dirigentský výkon. Vysoce ceněno je rovněž vítězství v prestižní Světové soutěži v holandském Kerkrade v roce 1985. Zde zlínští hudebníci získali Zlaté medaile jak za pochodovou, tak i koncertní část.

Jaroslav Bílý má významný podíl na získání Ceny ministra kultury, který Velký dechový orchestr ve Zlíně získal v roce 2006.

Mimo dirigentské úspěchy byl Jaroslav Bílý i úspěšným skladatelem. Jeho tvorba byla žánrově rozsáhlá. První období prezentují spíše lidovější skladby, polky, valčíky a pochody. Pozdější práce jsou náročnější. Jde o koncertní skladby, předehry, nebo různé variace. Zkomponoval více jak 100 skladeb. Zařazení jeho skladeb do repertoáru orchestru ve Zlíně má rovněž velký podíl na jeho úspěších. Jeho skladby jsou rovněž na programech dalších tuzemských i zahraničních orchestrů.

Poslední skladbou, kterou Jaroslav Bílý napsal, jsou Symfonické variace na různá témata. Skladba má osm částí a byla oceněna 3. místem v mezinárodní soutěži "Skladatelé současnosti", která byla vypsána ve francouzském Le Havru.

Nedílnou částí jeho skladatelské činnosti byla i práce aranžérská. Více jak 350 jeho úprav pro dechové orchestry značně obohatilo repertoár orchestrů symfonickou, operní, muzikálovou a populární hudbou. Produkce takové hudby značně zvyšuje znalosti a zkušenosti hudebníků, rozšiřuje okruh posluchačů a zvyšuje pestrost pořádaných koncertů. Veškerou skladatelskou i aranžérskou činnost pro orchestr prováděl bez nároku na honorář, přičemž řadu jeho skladeb i úprav využívá řada dalších orchestrů.

Mimo uměleckou činnost byl Jaroslav Bílý i neúnavným organizátorem a propagátorem hudebního a kulturního života.

Již za svého působení ve Štětí nad Labem založil hudební festival. Zkušenosti s organizací festivalu využil i při svém působení ve Zlíně a v roce 1982 uspořádal 1. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů a folklorních souborů ve Zlíně. Ve všech ročnících tohoto úspěšného festivalu byl předsedou jeho programové komise a vůdčím motorem jeho organizačního týmu. Využil regionálních možností a založil jediný tuzemský festival, kde společně účinkují dechové a folklorní soubory a společně tak obohacují kulturní život města i regionu. Uspořádání festivalu připravuje hodnotné kulturní zážitky pro jejich návštěvníky a zároveň je seznamuje s kulturou jiných oblastí České republiky a zahraničí a současně napomáhá k navazování nových kontaktů mezi soubory..

Řada setkání uskutečněných při festivalech i kontakty z vystoupení v zahraničí vedly i k navázání osobních přátelských vztahů se zahraničními soubory. Některé kontakty vedly až k uzavření partnerských smluv mezi Zlínem a jinými zahraničními městy. (Romans – Francie, Izegem – Belgie, Chorzow - Polsko)

Své zkušenosti s organizací kulturních akcí uplatňoval Jaroslav Bílý i spoluprací s organizátotry festivalů v dalších místech. Několik období byl členem programových komisí festivalů v Chebu, Děčíně, Liberci a Ratíškovicích.

Mimo jeho spolupráci při organizací festivalů byl zapojen také do činnosti různých komisí pro kulturu od místní po celostátní úroveň, mezi které patří:

- komise pro udělování cen při Ministerstvu kultury ČR

- komise pro spolupráci v rámci Visegrádské smlouvy

- komise pro hudbu při NIPOS ARTAMA – zařízení Ministerstva kultury ČR

- výbor Sdružení dechových orchestrů ČR.

Za svou bohatou uměleckou a organizátorskou činnost:

- byl v roce 1990 oceněn radou města Izegem za kulturní rozvoj mezi městy Izegem a Zlín, ¨

- obdržel v roce 2001 cenu města Zlína,

- získal v roce 2002 ocenění předsedy vlády u příležitosti 40. výročí Kmochova Kolína za celoživotní práci,

- obdržel plaketu za rozvoj spolupráce mezi městy Chorzow (Polsko) a Zlín,

- obdržel pamětní medaili při příležitosti 10. výročí spolupráce měst Trenčín a Zlín.

Přes svůj poměrně vysoký věk a zdravotní potíže zůstával Jaroslav Bílý stále aktivním hudebníkem, skladatelem, dirigentem i organizátorem hudebního života. S dirigentskou taktovkou se rozloučil oficiálně v květnu tohoto roku na Jarním koncertě Velkého dechového orchestru města Zlína v Městském divadle ve Zlíně, kde od svých celoživotních přátel a také od orchestru přijímal blahopřání k 75. narozeninám.

Jaroslav Bílý odešel od uspořádaného stolu. Taktovku Velkého dechového orchestru města Zlína předal svému nástupci Svetoslavu Točevovi, administrativní vedení Hudebního sdružení Zlín, o. s., které je zřizovatelem Velkého dechového orchestru a pořadatelem festivalu FEDO, lidem, kteří v orchestru vyrostli a mají pro jeho organizaci a potřeby pochopení.

Na vzácné organizační schopnosti Jaroslava Bílého, které se realizovaly v propojování nejrůznějších lidí při společné práci, společenskou inteligenci, entuziasmus, vtip a porozumění budou vzpomínat generace muzikantů, které získal pro život s hudbou.

Marie Masaříková

Reklama
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2020 ČTK

Reklama

2°C

Dnes je středa 25. listopadu 2020

Očekáváme v 17:00 1°C

Celá předpověď