Záznamy z procesu se Slánským převzal Národní archiv

foto Tisková konference k objevu audiovizuálních materiálů z procesu s Rudolfem Slánským z roku 1952 se uskutečnila 22. března 2018 v Praze. Nalezený filmový materiál může obsahovat až 14 hodin záznamu. Ministr kultury Ilja Šmíd oznámil, že požádá o mimořádnou dotaci na jeho záchranu.

Praha - Audiovizuální záznamy z procesu s Rudolfem Slánským bude spravovat Národní archiv (NA), nikoli Národní filmový archiv (NFA), jehož pracovníci se o materiály po nedávném nálezu starali. Ministerstvo kultury jako zřizovatel NFA slibovalo požádat vládu o 7,5 milionu korun na péči o tyto dokumenty. Měsíc po zveřejnění nálezu ale o dokumenty projevil zájem Národní archiv, respektive ministerstvo vnitra. Jeho mluvčí Ondřej Krátoška ČTK řekl, že dokumenty má ze zákona spravovat NA. NFA v minulosti ošetřil a dnes prezentuje a uchovává záznam procesu s Miladou Horákovou.

NA podle Krátošky v roce 1991 převzal archiválie týkající se činnosti ústředního výboru bývalé Komunistické strany Československa a měly mu být předány i věci, které s činností KSČ do 30. listopadu 1989 souvisejí. Dokumenty z procesu se Slánským archivu předány nebyly, jejich existence je však v archivní pomůcce z roku 1966 zaznamenána, uvedl.

V roce 1952 bylo při procesu s Rudolfem Slánským vyneseno 11 rozsudků smrti a tři doživotní tresty. Bývalý generální tajemník komunistické strany Slánský byl popraven. Filmový materiál zahrnující zvukové a obrazové záznamy z procesu našel na jaře správce konkurzní podstaty ve zkrachovalé továrně v Panenských Břežanech.

Strany zúčastněné kolem nálezu podle Krátošky uzavřely 18. dubna protokol, na jehož základě se archiválie převezly do NA, který provedl jejich ošetření, digitalizaci a zabezpečení. Mluvčí NFA Veronika Bokšteflová ČTK sdělila, že jednání svolal Odbor archivní správy a spisové služby MV. "Následně ředitel Státního oblastního archivu Praha Daniel Doležal rozhodl, že materiály budou převezeny do Národního archivu," uvedla. "NFA rozhodnutí místně příslušného archivu respektuje a je i nadále připraven se kdykoliv ujmout odborného zabezpečení audiovizuálních materiálů, stejně jako jejich zpracování a zpřístupnění. V současné době ale není znám postup Národního archivu," uvedla mluvčí.

NFA podle ní materiály před předáním do NA ošetřil tak, aby nedocházelo k jejich další degradaci. "Byli bychom byli velmi rádi, kdyby původní materiály byly uloženy v NFA, který pro tento typ archiválií má specializovaný depozitář," řekla Bokšteflová.

NA říká, že jeho restaurátoři mikrobiologickým rozborem zjistili, že filmové archiválie nejsou až na jedinou výjimku zasaženy plísní. Staré filmy jsou z nestabilního a nebezpečného materiálu, z nitrocelulózy. NA je se podle Krátošky pokusí zpomalit degradační proces - po očištění, které již bylo provedeno, uložením ve vhodných obalech a klimatických podmínkách. "Takové podmínky jsou zajištěny v NA i v NFA," uvedl.

"Původně jsme chtěli předložit vládě žádost o poskytnutí finančních prostředků na záchranu záznamu (...). Ministerstvo vnitra nicméně nalezlo prostředky z vlastních zdrojů," řekla ČTK mluvčí ministerstva kultury Simona Cigánková. "Náklady hradí MV, které prostředky vyčlenilo okamžitě," uvedl Krátoška. Letos je to podle něj 2,5 milionu korun, jež stačí na ošetření a digitalizaci. O tom, ve kterém depozitáři budou originální filmové pásy po ošetření a digitalizaci uloženy, se podle něj bude jednat.

Reklama
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2018 ČTK

Reklama

29°C

Dnes je čtvrtek 20. září 2018

Očekáváme v 1:00 19°C

Celá předpověď