Zaokrouhlování daní

foto Ilustrační foto - Na Finančním úřadě pro Prahu 9 odevzdávali lidé 31. března, tedy na poslední chvíli, svá daňová přiznání.

Už zase se blíží doba podávání přiznání k dani z příjmu za loňský rok. Jak se vyvarovat chyb při zaokrouhlování daní?

V oblasti daní více než kde jinde platí, že za chyby se platí. Zaplacení zbytečně vyšší daně, tedy chyba v neprospěch poplatníka, zmenšuje jeho majetek. Chybu ve prospěch poplatníka, tedy zaplacení nižší daně, finanční úřad, dříve či později, odhalí a vyměří penále…

Příčinou chyby může být i nesprávné zaokrouhlení. (V daňovém řízení se zaokrouhlují zejména základ daně a daň; dále též výsledek přepočtu měny a koeficienty. Např. u daně z příjmů, která je předmětem daňového přiznání poplatníka, se zaokrouhluje základ daně na celé stokoruny dolů, daň na celé koruny nahoru, položky v jednotlivých řádcích daňového přiznání na celé koruny, procentní ukazatele na dvě desetinná místa. Při výpočtu záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti se zdanitelná mzda do 100 Kč zaokrouhluje na celé koruny nahoru a zdanitelná mzda nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru, vypočítaná záloha na daň na celé koruny nahoru.)

V případech, kdy zákon nebo pokyny pro zpracování daňového přiznání ukládají uvést (peněžní) částku v celých korunách, tedy zaokrouhlenou, a to bez dovětku „nahoru“ či „dolů“, postupuje se tak, že se vypustí všechny číslice za poslední platnou číslicí zaokrouhlovaného čísla (čili haléře) a tato číslice se upraví podle číslice, která po ní následuje. Zaokrouhlovaná částka, po níž následuje číslice menší než 5 (tedy 0 až 4), zůstává beze změny. Jestliže se má na celé koruny zaokrouhlit např. částka 527,48 Kč, zaokrouhlí se na 527 Kč. Zaokrouhlovaná částka, po níž následuje číslice 5 nebo číslice vyšší než 5 (čili číslice 6 až 9), se zvyšuje o jednu. Pokud se má na celé koruny zaokrouhlit kupř. částka 527,50 Kč nebo 527,91 Kč, je výsledkem zaokrouhlení částka 528 Kč.

Při zaokrouhlování na dvě desetinná místa se postupuje obdobným způsobem jako při zaokrouhlování na celé koruny. Rozhodující pro výsledek je rovněž první číslice následující po poslední platné číslici zaokrouhlovaného čísla. Např. při zaokrouhlení čísla 527,723 je výsledkem zaokrouhlení 527,72; při zaokrouhlení čísla 527,725 je výsledkem zaokrouhlení 527,73.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2021 ČTK

Reklama

18°C

Dnes je středa 12. května 2021

Očekáváme v 21:00 13°C

Celá předpověď