Zánět prostaty a nezhoubné zbytnění prostaty

foto Ilustrační foto - Důchodci na lavičce.

Lidská a tedy i česká populace mužů stárne a přibývá onemocnění, která se dříve vyskytovala méně často, a tím také přibývá jejich potenciálních dopadů na život i jeho kvalitu.

Je třeba přistupovat zodpovědně ke svému zdraví a zejména u mužů je nezbytné, aby včas začali řešit problémy spojené s onemocněními prostaty a tím předcházeli zbytečným komplikacím. Nemoc je obtěžující pro celou rodinu a tak hlavně manželky a partnerky mohou být velmi významným pojítkem mezi nemocným a lékařem - mohou už v počátcích muže k lékaři nasměrovat.

Prostatická žláza, její umístění a funkce

Prostata neboli žláza předstojná (z řeckého „stojí před“, kdy se předpokládalo, že vytváří ochranu před vniknutím infekce), je svalově žláznatý orgán velikosti 3-5 cm a v časné dospělosti bývá přirovnáván např. ke kaštanu. Nachází se pod spodinou močového měchýře a obepíná jednu část močové trubice. S věkem se prostata postupně zvětšuje, utlačuje tuto močovou trubici a může tím působit, mimo jiné, problémy s močením. Fyziologická funkce prostaty spočívá ve vytváření nosné tekutiny pro spermie. Tato tekutina umožňuje, aby spermie přečkaly tu poměrně dlouhou cestu z mužského reprodukčního systému do systému ženského, kde je jejich cílem oplodnit připravené vajíčko a dát vznik novému lidskému životu. Obsah produkovaný prostatou se před odchodem z těla mísí s tekutinou vznikající v semenných váčcích ležícími těsně za prostatou a dále s již zmíněnými spermiemi, které se tvoří ve varlatech. Takže hlavní funkce prostaty spočívá v podpoře reprodukce. Při potížích s prostatou může dojít k řadě problémů, vedle obtíží s močením také k tzv. suché ejakulaci, kdy se ejakulát nemůže dostat ven močovou trubicí, skončí v močovém měchýři a ven z těla vyjde až při močení.

Existují tři základní onemocnění prostaty. Zánět prostaty, nezhoubné zbytnění a zhoubný nádor. Závažnost onemocnění jde v tomto pořadí. Prostatu jednoho muže mohou během života postihnout všechna tři onemocnění, a to následně i současně. Zánět je nejčastější spíše v mladším věku a u sexuálně aktivních mužů a může postihnout prostatickou žlázu jinak zdravou, postiženou nezhoubným zbytněním i rakovinou. Nezhoubné zbytnění postihuje prakticky všechny muže, kteří se dožili 40-50 let a mají normální funkci varlat, ne všichni však mají obtíže, a jen určitá část pro tyto obtíže nebo spíše jejich komplikace musí podstoupit operaci. Zhoubný nádor, rakovina prostaty, je onemocněním nejzávažnějším, protože ohrožuje muže na životě. Setkáváme se s ním většinou u mužů po padesátce (někdy již po čtyřicítce - to tam, kde se rakovina prostaty vyskytuje v rodině). Nijak nesouvisí s nezhoubným zbytněním a vzniká většinou v jiné části prostatické žlázy. Tedy i muž, který má po operaci prostaty pro její nezhoubné zbytnění (a tedy má odstraněnou část prostatické žlázy), stále může onemocnět zhoubným nádorem prostaty.

Okamžitá léčba

Akutní zánět prostaty se musí léčit agresivně, hned a dostatečně dlouho. Projevuje se zpravidla vysokou horečkou, obtížemi s močením, až úplnou nemožností močit. Vyžaduje obvykle hospitalizaci, dočasné svedení moče zavedenou hadičkou nad tzv. sponou stydkou a agresivní léčbu antibiotiky, která musí být dostatečně dlouhá. Chronický zánět může vzniknout jako takový primárně nebo nedostatečnou léčbou zánětu akutního. Do prostaty se dostává většinou zvenčí v podobě tzv. pohlavně přenosných chorob, což zdaleka nemusí být pouze kapavka a další, ale existuje celá řada bakterií, virů a dalších infekčních původců, které mohou vyvolat záněty prostaty. Na mnohé jsou obvyklá antibiotika neúčinná, a o to je léčba komplikovanější. U chronické prostatitidy není dokázáno, že by byla životu nebezpečná, ale značně život znepříjemňuje. V poslední době se hledají určité souvislosti mezi chronickým zánětem a karcinomem prostaty, ale zatím není vysloven jednoznačný závěr. Vedle infekčního zánětu existuje další velká skupina tzv. „zánětlivých“ onemocnění prostaty, které mají příčiny jiné nežli infekční, a o jejich původu a tedy i léčbě toho víme zatím bohužel pramálo.

Nezhoubné zbytnění prostaty

Nezhoubné zbytnění prostaty (benigní hyperplazie prostaty - BHP) bývá označována jako nejčastější nezhoubný novotvar u mužů vůbec. Její praktická prevence zatím bohužel neexistuje, protože postihuje každého muže, který se dožil věku 40-50 let a má normální produkci mužských pohlavních hormonů (především testosteronu) ve varlatech. Teoretická prevence je tedy zatím pouze taková, po které určitě nikdo nebude toužit, a to kastrace a nedožití vyššího věku.

I když BHP postihne každého muže, který se dožije určitého věku a má normální produkci mužských pohlavních hormonů ve varlatech, zdaleka ne u každého se projeví potížemi. Zhruba 50% mužů má problémy a z těchto pacientů jen určitá část (25-50%) potřebuje invazivní zásah lékaře. Větší část tedy operaci nepotřebuje, ale nemoc postiženého obtěžuje, a musím dodat, že nejenom muže, ale z různých důvodů i partnerku. Muž močí obtížněji, močení trvá delší dobu a rovněž déle trvá než proud moči spustí, chodí močit častěji a pocit nucení se stává mnohdy natolik naléhavý (urgence), že muž svůj pohyb omezuje tak, aby stále věděl, kde je toaleta, omezuje řadu aktivit, cestování apod.

Časté močení se objevuje i v noci, muž musí jednou nebo i vícekrát vstávat, aby se vymočil a budí tím i svoje okolí, on i partnerka se stávají nevyspalí a neodpočatí, což má další negativní dopady na jejich život. Je třeba zdůraznit, že BHP sama ve velkém procentu však muže neohrožuje na zdraví a na životě, „pouze“ ten život znepříjemňuje. Je jen malá skupina mužů, u kterých se toto nezhoubné zbytnění komplikuje vznikem dalších přídatných onemocnění. Většinou jsou to opakované infekce močových cest, močové kameny, opakované krvácení z prostaty, městnání moči nad prostatou, které vede ke špatnému vyprazdňování a městnání, a může postihovat až horní močové cesty, a to zase vede až k nedostatečnosti ledvin.

Pozor na zanedbání

Tyto komplikace pak jsou absolutní indikací k operačnímu řešení a vznikají zanedbáním nemoci. Proto je nutné včas navštívit lékaře, být pravidelně sledován a případně i léčen, a tím se vyhnout někdy zbytečné operaci a někdy zbytečnému poškození močových cest.

Schematicky se obtíže dolních močových cest dělí na jímací a vyprazdňovací, související se schopností jímat a vyprazdňovat močový měchýř.

Při vyprazdňovacích potížích muž močí delší dobu a menším proudem. Stav, kdy se močení prakticky zastaví, je extrémem a nazývá se retence moči. Narušená rovnováha mezi odporem a vyprazdňovací schopností močového měchýře způsobená zvětšenou prostatou, je zprvu kompenzována zvýšeným úsilím svaloviny močového měchýře ho vyprázdnit. Nakonec se však tato křehká rovnováha naruší a dochází k zástavě moči, která je vnímána jako vysoce urgentní a bolestivý stav. V tomto případě musí muž akutně vyhledat odborníka, který provede invazivní zásah, zavedení katetru do močového měchýře. Pro pacienta je to ovšem vysvobození z velkých potíží. Operace potom bývá zpravidla již nezbytná.

K lékaři je nutno jít včas

Hlavním motorem, proč jít k lékaři s problémy s prostatou a močovým měchýřem je to, že i malé problémy, které ale muže obtěžují, mohou být odstraněny nebo alespoň uspokojivě zmírněny méně invazivním způsobem a včas. Dále a v neposlední řadě je to zjištění rakoviny prostaty včas, tehdy, kdy ji ještě můžeme vyléčit (v té fázi často nevyvolává skoro žádné obtíže). BHP je progredující onemocnění, které se s časem zhoršuje. Nedokážeme přesně říci jak rychle, ale máme k dispozici vyšetření, která tuto progresi mohou sledovat a částečně předpovědět i její vývoj. Rovněž máme k dispozici dnes účinné racionální léky. A tak můžeme tzv. symptomy dolních močových cest výrazně zlepšit a zkvalitnit život muže s BHP i bez operace.

Preparátů pro léčbu symptomů BHP dnes existuje celá řada ve dvou hlavních skupinách léků. První působí jako blokátory receptorů ve svalech výtokové části močového měchýře a prostaty, svým působením napětí svalů v této lokalizaci uvolňují a nazýváme je alfablokátory. Naní máme k dispozici léky selektivně působící jen na svalovinu prostaty, čímž zvyšují výtok moči při minimalizaci nežádoucích účinků. Druhá skupina léků jsou inhibitory 5-alfareduktázy zasahující do metabolismu mužského pohlavního hormonu testosteronu. Nemají nežádoucí kastrační účinky, působí až uvnitř prostatické buňky. Novinkou je, že jako jediné prokazatelně působí preventivně, zabraňují progresi nemoci. Dokáží zmenšit velikost prostaty až o 30%, zlepší průtok moči, snižují riziko retence moči až o 50% a snižují riziko nutnosti operace. Nežádoucí účinky těchto moderních léků jsou velmi nízké, je však nutné užívat je trvale. Máme dobré zkušenosti i s kombinací obou skupin léků v racionálních konkrétních případech.

Velmi rozšířené jsou tzv. fytopreparáty (extrakty z rostlin) volně dostupné v lékárnách, na které se pacienti často dotazují. Zatím ale nebyly provedeny žádné racionální a dlouhodobé studie jejich účinků, a to je hlavní rozdíl od skutečných léků, které před tím, nežli se dostanou na trh, musí projít složitým a dlouhým procesem testování jejich účinnosti a bezpečnosti, pod kontrolou státních orgánů. To u tzv. fytopreparátů chybí a jsou proto označovány jako potravinové doplňky. Nejsou k dispozici jednoznačné závěry o jejich efektu i bezpečnosti, a proto je není možno s klidným svědomím doporučit. Nezanedbatelný při této léčbě je také placebo efekt. Tady bych také chtěl zdůraznit, že i když dojde k subjektivní úlevě u pacienta, který není sledován lékařem, může mezitím bohužel dojít k promeškání optimální doby k diagnostice a léčbě zhoubného nádoru prostaty, který, v počátečních stadiích nepůsobí žádné příznaky. A to je ten nejzávažnější problém, který bychom měli vždy mít na paměti.

Řešením je i operace

Jestliže medikamentózní léčba nepomáhá, nebo u muže zjistíme komplikující příznaky, které jsou absolutní indikací k operaci (konkrementy v močových cestách, opakované záněty, retence moči, krvácení do moče, či dokonce až nedostatečnost ledvin) přichází na řadu operační řešení. Klasickou metodou je otevřená operace, kdy z řezu v podbřišku vyoperujeme zbytnělou část zvětšené prostaty. Ta se používá u velkého objemu BHP, nad 100 g. Pro pacienta je lepší, protože je to šetrnější, v současnosti používaná endoskopická operační metoda. Při ní přes močovou trubici zavedeme endoskop a vysokofrekvenčním, elektrickým proudem vyřežeme překážející prostatickou tkáň po částech. Endoskopicky (bez otevřené operace se používá také Holmiův laser, kdy se u menších velikostí BHP tkáň vypaří, u větších ji velmi šetrně „vyloupneme“ tenkým laserovým vláknem.

Dnes je prokázaná souvislost mezi symptomy dolních cest močových a sexuální dysfunkcí včetně erekce a ejakulace. Při zhoršení symptomů močových se zhoršuje sexuální funkce, ale naopak, při zlepšení obtíží s močením se mohou zlepšit i sexuální funkce. Takže po medikaci nebo operaci se obtíže zmírní nebo ustoupí.

Existuje tedy dost důvodů, proč by muž i s mírnými příznaky s močením tyto nebagatelizoval, ale vyhledal svého lékaře. Může mu to výrazně zlepšit život a zabránit dalším nezvratným poškozením. Může mu to ale také život doslova zachránit, a to i tehdy, když muž žádné obtíže ještě nemá. A to proto, když včas diagnostikujeme a vyléčíme rakovinu prostaty.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2021 ČTK

Reklama

2°C

Dnes je pondělí 29. listopadu 2021

Očekáváme v 19:00 1°C

Celá předpověď