Základ mariánského sloupu byl narušen kabelovodem, zjistili archeologové

foto Pracovníci Národního památkového ústavu provedli na pražském Staroměstském náměstí archeologický výzkum před stavbou repliky mariánského sloupu.

Praha - Základy mariánského sloupu z poloviny 17. století na pražském Staroměstském náměstí, který dav strhl v listopadu 1918 po vzniku Československé republiky, byly v minulém století na několika místech narušeny, hlavně výkopem pro vedení kabelů. Zjistili to archeologové, kteří před stavbou repliky sloupu základy původní památky odkryli a zdokumentovali. O průzkumu ČTK informovalo pražské pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ).

Archeologové mohli vzhledem k rozsahu stavebního výkopu zkoumat pouze vrchní část základu sloupu. "Povrch základu byl v průběhu 20. století na několika místech druhotně narušen, nejvýrazněji výkopy pro kabelovod směřující napříč dochovanou konstrukcí," uvedli památkáři. Archeologové také zdokumentovali zakulacené západní nároží základu, obě jižní nároží byla zachycena při zjišťovacím výzkumu v roce 2015.

Pod dlažbou náměstí byla na základech původního sloupu asi dvaceticentimetrová betonová vrstva přibližně z 80. let minulého století. Ze základu se dochovalo jen torzo, které je výsledkem snahy o jeho demolici v roce 1918. "Mezi použitými materiály základu převažuje lomová opuka, částečně doplněná zlomky křemenců, říčních valounů, druhotně použitých cihel nebo zlomků architektonických článků z pískovce nebo načervenalého vápence. Vše bylo důkladně prolito vápennou maltou," popsal NPÚ.

Základy původního sloupu byly před vytvořením betonové základové desky pro jeho repliku zakryty stavební textilií. Původní zdivo základu tak podle památkářů zůstane plně zachováno. NPÚ k výzkumu během letošního roku vypracuje nálezovou zprávu.

Práce na stavbě repliky sloupu začaly letos 17. února a mají trvat do poloviny září. Stavbu iniciovala Společnost pro obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Repliku sloupu vytvořil sochař Petr Váňa. Po dokončení se sloup stane majetkem města. Návrat sloupu na náměstí provázejí dlouholeté spory. Původní sloup svrhl dav v roce 1918, protože v něm viděl symbol habsburské monarchie. O jeho návratu se diskutuje od 90. let minulého století.

Pražští zastupitelé dříve opakovaně odmítli souhlasit s umístěním repliky původního sloupu. Sochař Váňa loni kopii sloupu v asi 250 dílech přivezl do Prahy na lodi a následně se pokusil zahájit na náměstí stavbu, kvůli chybějícímu záboru pro staveniště ale tehdy pokračování zabránili policisté. Situace se změnila letos v lednu, kdy se v zastupitelstvu našla většina k revokaci původního nesouhlasného stanoviska města. V návaznosti na to Technická správa komunikací (TSK) povolila stavbě zábor.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2021 ČTK

Reklama

4°C

Dnes je sobota 27. února 2021

Očekáváme v 5:00 2°C

Celá předpověď