Výzkum pacientů může přispět k lepší prevenci rakoviny prostaty

foto Operace pacienta s rakovinou prostaty metodou zavedení zářiče přímo do orgánu - ilustrační foto.

Praha - Diagnózu rakoviny prostaty si v Česku každoročně vyslechne téměř 8000 mužů, letos podle předpokladů může přibýt přes 5000 pacientů. Základ úspěšné léčby je odhalení nemoci v raném stádiu. Nové poznatky o diagnostice i rizikových skupinách mužů, na které je třeba zaměřit pozornost, může přinést výzkum zaměřený na onkologické pacienty v Česku. Celoplošný screening je však neefektivní. Na tiskové konferenci v Praze to uvedli přednostka Onkologické kliniky 2. Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Motole Jana Prausová a ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Ladislav Dušek.

Pilotní projekt je podle Prausové zaměřený na pacienty, kteří prodělali jiné nádorové onemocnění, ohledně rakoviny prostaty jsou však bez nálezu. Zatím je ve fázi sběru dat. "U mužů, kteří mají jinou malignitu, provádíme odběr prostatického specifického antigenu (PSA). Pokud je hodnota nad určitou rizikovou hladinou, my z onkologických pracovišť posíláme tyto nemocné na vyšetření k urologům, kteří už se pak zaměří na tu problematiku konkrétně", popsala postup Prausová. Podle statistik tvoří 15 procent pacientů s nádory prostaty právě muži, kteří už jinou onkologickou léčbu prodělali. Získaná data mohou přispět k lepší prevenci a identifikaci rizikových skupin lidí.

Stanovení hladiny PSA v krevním vzorku odebraném praktickým lékařem je běžnou součástí postupu stanovení diagnózy. Podle Prausové však zvýšená hodnota PSA automaticky neznamená rakovinu prostaty. Vedle sledování jejího vývoje je pak nutné provést i biopsii. Situace ohledně prevence podle ní komplikuje i to, že tento nádor nemá takzvané "předchorobí" jako například nádor děložního čípku u žen, v rámci kterého je možné zabránit rozvoji nemoci. K otázce celoplošného screeningu jako prevence pak Dušek uvedl, že zahraniční výzkumy, včetně panelu expertů Evropské unie, ho na rozdíl od preventivních opatření ohledně rakoviny prsu, ukázaly jako neefektivní. Podle Prausové pak také v Česku u nemoci, kde hraje velkou roli genetika, chybí data, která by ho podpořila.

Prausová nicméně zdůraznila, že je zásadní, aby muži, kteří zaregistrují jakékoliv změny při močení, informovali urologa či praktika. "Bohužel návštěvnost praktiků u mužů je v populaci 55 + v Čechách přesně 54,4 procenta - strašně málo, přesně o 40 procent míň, než by měla být," poznamenal Dušek. Na prevenci apeloval i Stanislav Kolb z pacientské organizace Asociace Mužů sobě. Ta poskytuje nemocným informace o léčbě, doléčení a podílí se také na osvětě ohledně této nemoci.

Rakovina prostaty zachycená v časném stádiu je podle odborníků zcela vyléčitelná. V první polovině 90. let pět roků po léčbě přežilo pouze 81 procent lidí. U čtvrtého stádia nyní dosahuje pětiletého přežití 43 procent pacientů, dříve to bylo jen 30,1 procenta. Rakovina prostaty je nejčastějším onkologickým onemocněním mužů v Česku, podle Duška s ním má zkušenost 62.000 lidí. Průměrný věk pacientů s tímto nádorem během posledního dvacetiletí klesl ze 73 na 68 let.

Reklama
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2020 ČTK

Reklama

22°C

Dnes je úterý 2. června 2020

Očekáváme v 21:00 16°C

Celá předpověď