Výpověď v době pracovní neschopnosti

MonikaDostala jsem výpověď z pracovního poměru který byl sjednán na dobu určitou.Jsem v pracovní neschopnosti na pracovní úraz,který nebyl zaviněn mojí vinou. Má na to zaměstnavatel právo?

Zaměstnavatel je oprávněn rozvázat – v případě tzv. hlavního pracovního poměru (u tzv. vedlejšího je situace jiná, ochrana zaměstnance zde není a platí jiná pravidla) – pracovní poměr se zaměstnancem formou výpovědi pouze ze zákonného důvodu (uvedených v § 46 zákoníku práce; toto pravidlo se týká jak pracovního poměru uzavřeného na dobu neurčitou, tak pracovního poměru na dobu určitou). Nemůže to však – a to ani kdyby u určitého zaměstnance vyhověl požadavkům zákoníku práce a naplnil určitý zákonný výpovědní důvod – učinit v případech, kdy mu to zákoník práce zakazuje a hovoří o tzv. zákazui výpovědi (viz § 48 zákoníku práce).

Jedním (a prvním, jedná se totiž o případ potenciálně nejčastější ze všech) z těchto případů, kdy zaměstnavatel nemůže zaměstnanci výpověď platně podat, je případ, kdy se zaměstnanec nachází v pracovní neschopnosti (a to buď pro nemoc nebo pro úraz, a to včetně úrazu pracovního) dočasného charakteru. V takovém případě zaměstnavatel zaměstnanci výpověď podat nesmí, a pokud tak učiní, je takováto výpověď neplatná se všemi důsledky pro zaměstnavatele.

Jedinou výjimkou, kdy se tato ochranná doba neuplatní, je případ, kdy si zaměstnanec uvedenou dočasnou pracovní neschopnost způsobil sám (a to tak, že ji úmyslně sám vyvolal) nebo si ji způsobil v opilosti (to znamená, že si ji nezpůsobil sám, ale došlo k ní v důsledku jeho opilosti). V takovém případě se vychází z toho, že není spravedlivé, aby v takovém případě byl zaměstnanec chráněn.

Obecně ovšem, nejde-li o výše uvedenou výjimku, chráněn je, a může neplatnost výpovědi vůči zaměstnavateli uplatnit.

Musí mu tedy po obdržení výpovědi sdělit, že trvá na dalším zaměstnávání a na přidělování práce ze strany zaměstnavatele dle platné pracovní smluvy. Nebude-li mu výkon práce ani přes toto umožněn, má nárok na náhradu mzdy a může se vedle tohoto nároku u soudu domáhat i vyslovení neplatnosti rozvázání pracovního poměru výpovědí v ochranné době.

Tento zákaz výpovědi se ovšem nevztahuje na všechny případy výpovědi, neplatí pro případy výpovědí z organizačních důvodů a pro výpovědi z důvodů porušení pracovní kázně (pro hrubé nebo jiné porušení, v druhém případě je ovšem i v takovém případě chráněn zaměstnanec pečující o dítě mladší tří let).

Reklama
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2019 ČTK

Reklama

35°C

Dnes je středa 26. června 2019

Očekáváme v 11:00 32°C

Celá předpověď