Vyléčená hepatitida C: může znovu udeřit?

foto Narkoman, aplikace drogy - ilustrační foto.

Boj s chronickou hepatitidou typu C není rozhodně žádný med, avšak vítězství proti zákeřné infekci bývá o to sladší. Stále více pacientů si může díky moderní léčbě vychutnat tento pocit radosti. Určité obavy však v skrytu duše zůstávají. Nejčastěji se nabízí otázka, jestli je vítězství definitivní, nebo zda se nákaza jednou vrátí.

Podmínky úspěšné léčby

Úspěšnost boje proti hepatitidě C se hodnotí pomocí takzvané setrvalé virologické odpovědi. Vyléčení nastane v případě, že virus nebyl v organismu detekován po dobu šesti měsíců od ukončení léčby. Dosažení setrvalé virologické odpovědi obvykle znamená, že lék odstranil všechny stopy hepatitidy C z těla. Nicméně se může stát, že malá část viru zůstala neporažena a dosud setrvává v organismu. Schopnost viru skrývat se i po dobu delší než šest měsíců je sice možná, ale velmi vzácná.

Výzkumy prokázaly, že po dosažení setrvalé virologické odpovědi za 6 měsíců od ukončení léčby znovu onemocní pouze 1–2 % pacientů.

Po jednom roce setrvalé virologické odpovědi je téměř nemožné, aby infekce zůstala v organismu skryta před zraky lékařů. Mnoho zdravotnických zařízení na světě tak po uplynutí této doby prohlašuje pacienty za zcela uzdravené.

Opakovaná infekce je možná

Riziko vzplanutí infekce po dosažení setrvalé virologické odpovědi je tedy naprosto mizivé. Opačná situace však nastává v případě opakovaného setkání s virovou nákazou. Některé nemoci, jako jsou hepatitida A, plané neštovice nebo spalničky , vedou v imunitním systému k tvorbě paměťové stopy, která zaručuje ochranu před budoucím stykem se stejnou nemocí. Onemocnění hepatitidou C bohužel neposkytuje ochranu před opakovanou infekcí. Po dosažení setrvalé virologické odpovědi je tedy nutné chránit svůj organismus před potenciálním kontaktem s infekční žloutenkou. Neblahé následky může mít:

  • sdílení jehel při nitrožilní aplikaci drog,
  • tetování použitými jehlami,
  • šňupání drog se sdíleným vybavením,
  • sdílení předmětů s nakaženou osobou (např. zubní kartáčky, žiletky),
  • rizikový sexuální styk.

Lékařská věda učinila v posledních letech v léčbě hepatitidy C obrovský pokrok. Stále více pacientů tak dokáže zachránit ze spárů chronické infekční žloutenky. Vítězství proti nemoci je obrovským důvodem k radosti, avšak pozor na přehnanou euforii. I vyléčení jedinci si musí dávat velký pozor na opakovaný styk s infekcí, jelikož choroba nezanechává v organismu trvalou imunitní odpověď.

http://www.virova-hepatitida.cz/

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

23°C

Dnes je neděle 1. října 2023

Očekáváme v 21:00 15°C

Celá předpověď