Výbor: Evropský semestr je v současné krizi klíčový

foto Výrobce zemědělských strojů Farmet Česká Skalice začal 1. března 2021 testovat zaměstnance antigenními testy na covid-19. Od stejného dne zaměstnanci pracují s respirátory na obličeji.

Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu vyslovil přání, aby se tzv. evropský semestr zaměřil v tomto roce na ekonomickou a fiskální politiku, stejně jako na nová témata, jako jsou oživení, digitalizace a směřování k bezemisnímu hospodaření.

Tento apel obsahuje zpráva, přijatá 21 hlasy pro, osmi proti a 29 absencemi, europoslanců – členů výboru. Ti dále podtrhli důležitost ochrany a vytváření nových pracovních míst, a to cestou investic do procesu obnovy a do posilování konkurenceschopnosti EU.

Výrobce zemědělských strojů Farmet Česká Skalice začal 1. března 2021 testovat zaměstnance antigenními testy na covid-19. Od stejného dne zaměstnanci pracují s respirátory na obličeji.V souvislosti s pandemií covid-19 europoslanci připomněli, že Evropský semestr, který slouží ke koordinaci hospodářských politik v celé unii formou projednávání a ročního sledování hospodářských a rozpočtových plánů a dosaženého pokroku členských států, se musí přizpůsobit pravidlům nedávno schváleného Nástroje pro oživení a odolnost, Jde o balík 672,5 miliard eur, představující ústřední prvek úsilí EU o oživení v podobě nástroje Next Generation EU (NGEU) v hodnotě 750 miliard eur.

Zároveň dodali, že by měl evropský semestr nadále klást důraz na své původní cíle, jimiž jsou například zdravá ekonomika a principy dodržování fiskální politiky. Jakmile krize odezní, bude proces koordinace a sledování klíčovým pro celkové sladění hospodářských, sociálních a rozpočtových politik v EU. Nově ale přibudou už zmíněné prvky, čili využívání nového Nástroje pro oživení a odolnost, digitalizace a zelená ekonomika.

Maďarská europoslankyně Enikő Győrivá (ELS)Maďarská europoslankyně Enikő Győrivá (ELS), odpovědná za odsouhlasenou zprávu, uvedla: „ Po dvou letech politických a ideologických potíží máme nyní dobrou šanci, aby byly výroční zpráva o hospodářském růstu a evropský semestr konečně přijaty na plenární schůzi EP. Je to více než potřebné, protože parlament musí dát občanům najevo, že je schopen jednat a mluvit jako jeden hlas, pokud jde o záležitosti, které se dotýkají života občanů.

První březnová plenární schůzce začíná v pondělí 8. března, jednání pléna má pokračovat 24. března.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

25°C

Dnes je čtvrtek 8. června 2023

Očekáváme v 9:00 22°C

Celá předpověď