Vondráček jednal v Číně o mezivládní komisi

foto Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček se připravuje na natáčení novoročního projevu 28. prosince 2018 v Praze. Záznam se vysílal 1. ledna 2019.

Poslední den návštěvy v Číně předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček jednal v hlavním městě Pekingu se svým protějškem a navštívil Pekingskou univerzitu mezinárodních studií.

S předsedou Stálého výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců Li Čan-šu jednal o vzájemných vztazích s ČR, mezinárodní situaci a vztazích EU – Čína.

Všečínské shromáždění lidových zástupců je s téměř 3000 poslanci největším parlamentem na světě. Schází se však jen jednou ročně a v čínském systému plní parlamentní a zákonodárnou roli jeho Stálý výbor.

Předseda Poslanecké sněmovny zmínil roli strategického partnerství, na kterou prezidenti a vlády obou zemí povýšili svoje vztahy před téměř čtyřmi lety. Požádal, aby se k jeho naplňování v dohledné době setkala mezivládní komise, která by se stala prostorem pro řešení konkrétních problémů ve vztazích. Vzájemný obchod s Čínou roste, nicméně vůdce Li Čan-šu souhlasil a zmínil, že i Čína vnímá jako problém v našich vztazích deficit obchodní bilance a přislíbil podporu uskutečnění prvního jednání mezivládní komise. Český export může využít deklarované otevírání čínského trhu, na druhé straně mezivládní komise se v systému řízeného hospodářství v ČLR může stát vhodným grémiem pro diskusi o přístupu českých firem k veřejným zakázkám nebo k řešení licenčních a certifikačních problémů. Čína má zájem oboustranně diskutovat o infrastrukturních projektech, ať již v rámci projektu „Pás a stezka“, v němž má ČR 23 projektů, na multilaterálních fórech nebo i dvoustranných vztazích. Předseda Poslanecké sněmovny v jednáních navrhl, aby ve vzájemných vztazích lépe spolupracovaly parlamenty obou zemí a vzájemný dialog se netýkal jen ekonomických témat, ale zahrnoval i kulturní, vědecké a školské vztahy.

Pozn.: Strategické partnerství či dialog ČLR na srovnatelném stupni jako ČR postupně v minulosti uzavřela s těmito členskými státy EU - s Německem, s Itálií, Velkou Británií a s Francií (v r. 2004), se Španělskem a s Portugalskem (2005), s Řeckem (2006), s Dánskem (2008), s Polskem (2011), s Irskem (2012) a s Maďarskem (2017).

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček poté navštívil Pekingskou univerzitu zahraničních studií (BFSU). S rektorem Jang Denem diskutovali o rozvoji bohemistických studií v Číně a o meziuniverzitní spolupráci. BFSU je nejstarším bohemistickým pracovištěm v Číně. V současné době existuje 198 dohod o spolupráci mezi českými a čínskými univerzitami a na českých školách studuje 547 studentů z Číny, přičemž v EU jich studuje kolem 500.000.

Radek Vondráček na univerzitě přednesl projev „Role ČR ve střední Evropě a v EU“. V přednášce zdůraznil transformační zkušenost ČR od roku 1989, která hraje svoji roli i v tvorbě a v prosazování zájmů ČR v mezinárodních vztazích. Studenti se zajímali i o pozice, které ČR zastává v evropské integraci, o regionální spolupráci, V4 a o spolupráci EU a Číny. „Vystoupení zahraničních politiků na čínských univerzitách nebývá častým jevem a v tomto případě se stalo příkladem, že otevřenost a respekt ve vzájemných vztazích je základní podmínkou k dialogu. Těšilo mne diskutovat se studenty, kteří v budoucnu budou utvářet mezinárodní vztahy Číny ke světu. Je potěšující, že jsou mezi nimi i kvalitní bohemisté s velkým zájmem o naši historii i současnost“, řekl Radek Vondráček.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

23°C

Dnes je neděle 28. května 2023

Očekáváme v 21:00 14°C

Celá předpověď