Vláda dnes schválila návrh novely zákona o ochraně chmele

foto Sklizeň chmele - ilustrační foto.

Praha - Vláda dnes schválila návrh novely zákona o ochraně chmele, která má zajistit odrůdovou pravost a kvalitu. Jedním z jejích hlavních cílů je modernizace evidence chmelnic. ČTK to sdělilo v tiskové zprávě ministerstvo zemědělství.

"Od přijetí zákona až po současnost došlo nejen v celém českém zemědělství k řadě změn, které se dotkly i pěstování chmele, a zákon na ně v okamžiku svého vzniku nemohl reagovat. Proto je potřeba reakce na ně stále aktuálnější a naléhavější. Zejména kvůli zachování odrůdové pravosti a kvality chmele je nezbytné modernizovat evidenci chmelnic a vést v ní podrobnější údaje včetně skladby chmelových odrůd," uvedl k novele ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Novela obsahuje nově definované požadavky důležité pro správnou evidenci chmelnic v návaznosti na úpravy ověřovacího procesu chmele a chmelových produktů. Do evidence chmelnic je nově nutné zahrnout informaci o identitě dodavatele sadby.

"Je to nutné především kvůli rozdílným metodám výroby rozmnožovacího materiálu chmele. Při podání žádosti o zařazení chmelnice do evidence je také nově upraven požadavek na informaci o vysázené odrůdě chmele, doložené doklady o původu sadby. Návrh zákona také zcela jasně zakotvil podmínku, že ověřit lze jen chmel pocházející z evidovaných chmelnic. Jde o ustanovení, které ve stávajícím zákoně o ochraně chmele chybí a je nezbytné k zajištění správného ověření chmele," zdůvodnilo povinnost rozšíření poskytnutých informací ministerstvo.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) bude mít podle návrhu zákona možnost zaměřit se při kontrolách na ověření údajů uvedených v evidenci chmelnic.

Ministerstvo uvedlo, že ujasnění pravomocí ÚKZÚZ vstupovat na pozemky a produkční plochy chmelnic, kdykoliv je to nutné, vyplynula z praxe. V minulých letech totiž podle vyjádření ministerstva někteří producenti zpochybňovali právo vstupu zaměstnanců ústavu na jejich pozemky kvůli zjištění skutečného stavu věci.

"Pokud ÚKZÚZ zjistí, že údaje se neshodují, může zahájit řízení o aktualizaci evidence z moci úřední. Tato pravomoc v zákoně chyběla. Praxe totiž ukázala, že je nezbytné mít možnost zahájit řízení z moci úřední, tedy nikoli výhradně až na základě žádosti, kterou podá producent," uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě.

Vzory dokumentů potřebných k naplnění ustanovení zákona budou zveřejněny na internetových stránkách ÚKZÚZ.

Broumovské kostely od Dientzenhoferů jsou národními kulturními památkami

Tuzemské národní kulturní památky se po dnešním jednání vlády rozrostly o soubor nazvaný Broumovská skupina kostelů, které jsou v Královéhradeckém kraji. Jejich autory jsou významní barokní stavitelé Kryštof Dientzenhofer a jeho syn Kilián Ignác Dientzenhofer. Památkami s nejvyšší ochranou státu se stavby stanou od července. O rozhodnutí vlády informoval na sociálních sítích ministr kultury Martin Baxa (ODS).

Jde o 11 památek, které tvoří vzájemně provázaný architektonický soubor. Podle ministerstva kultury, které prohlášení staveb za národní kulturní památky navrhlo, je výjimečný díky své stylové ucelenosti, architektonické jedinečnosti, autenticitě a rozsahu, ale také díky svému urbanistickému působení v krajině. "Je to velký skvost v regionu Broumovsko, vytváří unikátní genius loci a věřím, že pomůže i v posílení zájmu o tuto část Česka v Královéhradeckém kraji," uvedl Baxa.

Už dříve připomněl, že v loňském roce uplynulo 270 let od smrti Kiliána Ignáce a v letošním červnu se připomíná 300 let od smrti jeho otce Kryštofa. Prohlášení souboru národní kulturní památkou je podle něj důstojným připomenutím tvorby obou barokních mistrů.

Národní kulturní památky tvoří nejvýznamnější část kulturního bohatství Česka a vztahuje se na ně přísnější ochrana než na kulturní památky, jichž je mnohem více. Návrhy na NKP musí na rozdíl od kulturních památek, které vyhlašuje samo ministerstvo kultury, projednat vláda.

Komponovaná kulturní krajina Broumovska vznikla v první čtvrtině 18. století díky spolupráci osobnosti zadavatele opata broumovského kláštera Otmara Zinkeho a otce a syna Dientzenhoferových. Ti jsou autory deseti z 11 navrhovaných památek. Barokní kostel Panny Marie, sv. Jiří a sv. Martina v Martínkovicích sice nebyl navržen Dientzenhofery, jeho autorem je Martin Allio. Kostel však stál na počátku projektu barokní stavební obnovy regionu, a je tak součástí důmyslného barokního komponování zdejší kulturní krajiny.

Specifičnost souboru spočívá podle ministerstva v začlenění barokních staveb do krajiny skalních útvarů Broumovských stěn. Toto začlenění vytváří ojedinělé řešení v kontextu kulturní krajiny, a to nejen v rámci České republiky, ale i v rámci Evropy, uvádí se v materiálu pro vládu.

Soubor navržený k prohlášení tvoří kostel sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují, kostel sv. Máří Magdaleny v Božanově, kostel sv. Václava v Broumově, kostel Všech svatých v Heřmánkovicích, kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě v Hlavňově, kostel sv. Barbory v Otovicích, kostel sv. Jakuba Většího v Ruprechticích, kostel sv. Markéty v Šonově, kostel sv. archanděla Michaela ve Vernéřovicích, kostel sv. Anny ve Vižňově a kostel Panny Marie, sv. Jiří a sv. Martina v Martínkovicích.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2022 ČTK

Reklama

31°C

Dnes je pátek 20. května 2022

Očekáváme v 9:00 26°C

Celá předpověď