Více pravomocí Evropské agentuře pro léčivé přípravky

foto Evropská agentura pro léčivé přípravky bude lépe připravena na zvládání nedostatků léčiv.

EU bude lépe vybavena na zvládání budoucích zdravotních krizí. Nedostatek léčivých přípravků a zdravotnických prostředků bude řešen účinněji.

Evropský parlament schválil 655 hlasy pro (proti bylo 31 poslanců, 8 se zdrželo hlasování) prozatímní dohodu s Radou EU z minulého roku o navýšení pravomocí regulačního orgánu EU pro léčivé přípravky.

Aby mohla efektivně řešit mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví, bude Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) lépe vybavena pro monitorování a prevenci nedostatku životně důležitých léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Budou vytvořeny dvě „řídící skupiny pro monitorování nedostatku“. Jedna pro oblast léčivých přípravků a druhá pro zdravotnické prostředky. Pro snazší shromažďování dat agentura EMA také zřídí a bude spravovat Evropskou platformu pro monitorování nedostatku.

Všechny subjekty v dodavatelském řetězci budou více zapojeny, a to včetně pozorovatelů zastupujících pacienty a zdravotnické pracovníky, jakož i držitelů rozhodnutí o registraci, velkoobchodních distributorů a dalších osob úzce zapojených do zdravotní péče.

Agentura rovněž zřídí veřejnou internetovou stránku s informacemi o nedostatcích. Údaje týkající se klinických hodnocení a informací o registrovaných léčivých přípravcích budou zpřístupněny rychle a transparentně.

“Nové nařízení zvyšuje transparentnost agentury i všech účastníků dodavatelského řetězce, které více zapojuje do procesu, a prohlubuje spolupráci mezi agenturami EU. Kromě toho budou podporovány klinické studie pro vývoj vakcín a léčebných postupů, čímž bude i navýšena transparentnost. Nová Evropská platforma pro monitorování nedostatku bude klíčovým nástrojem agentury pro sledování dodávek léčivých přípravků a předcházení jejich nedostatku. Stručně řečeno, více transparentnosti, lepší zapojení, více koordinace, účinnější monitorování a lepší prevence,“ uvedl španělský europoslanec-zpravodaj Nicolás González Casares (S&D).

Nařízení bude nyní zveřejněno v Úředním věstníku EU. Účinné bude od 1. března 2022.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

22°C

Dnes je úterý 30. května 2023

Očekáváme v 21:00 15°C

Celá předpověď