Ve Vatikánu začala národní pouť k výročí svatořečení Anežky České

foto V bazilice Santa Maria Maggiore v Římě byla zahájena 11. listopadu 2019 česká národní pouť k oslavě sv. Anežky České při příležitosti 30. výročí jejího svatořečení.

Vatikán - V bazilice Santa Maria Maggiore odpoledne začala česká národní pouť u příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky České. Největší mariánskou baziliku v Římě, která pochází z 5. století a zachovala si v interiéru typický stavební styl raně křesťanských staveb, zaplnili poutníci už dlouho před zahájením slavnostní mše. Vedl ji olomoucký arcibiskup Jan Graubner, kázání pronesl brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Desítky českých a moravských věřících z celé země stály dlouhou frontu před bazilikou v silném dešti, který Řím skrápí už druhý den a provázejí ho i bouřky. Vstup do baziliky byl spojen s bezpečnostními prohlídkami, všichni se ale na zahájení mše dostali včas.

"Od převratných událostí podzimu roku 1989, které u nás přinesly pád totalitního režimu bez použití násilí, a jejich předzvěsti - kanonizaci svaté Anežky České, jsme po 30 letech na místě, kde to pro nás a naši zemi začalo. Přijeli jsme vzpomínat, děkovat a prosit," pronesl Cikrle v projevu k poutníkům, kněžím i delegaci českých politiků.

Video: Mše v bazilice Santa Maria Maggiore
11.11.2019, 18:15, autor: Markéta Horešovská, zdroj: ČTK

"Nepřijeli jsme na výlet, ale na pouť. Od výletu očekáváme, že něco uvidíme, něco zažijeme. Naproti tomu od pouti očekáváme zázrak proměny našeho života. Zázrak, ve kterém vyjdeme ze svých stereotypů, ze setrvačnosti ve své zabydlenosti a přiblížíme se k pochopení klíčových událostí svého života, k lepšímu pohledu na svůj vztah k Bohu, ke společenství církve, k lidem blízkým i vzdáleným, ke společnosti, ve které žijeme," řekl.

Bazilika, ve které dnes byla národní pouť zahájena, je zasvěcena Panně Marii. Její stavba začala v roce 432, rok poté, kdy Efezský koncil potvrdil Ježíšovu matku Pannu Marii jako bohorodičku. Právě v tomto kostele roku 867 papež Hadrián II. za přítomnosti svatých Cyrila a Metoděje položil na hlavní oltář slovanské bohoslužebné knihy, a tak je schválil k užívání, připomněl biskup. U hrobu sv. Cyrila, který se nachází pod bazilikou sv. Klimenta v Římě, se sešli čeští a moravští duchovní dnes dopoledne a modlili se k českým patronům. Připomněli si také letošní 1150. výročí od úmrtí sv. Cyrila.

Národní pouť pokračuje v úterý dopoledne hlavní bohoslužbou v bazilice sv. Petra, kterou povede kardinál Dominik Duka. Vpodvečer je v bazilice sv. Jana v Lateránu na programu koncert České nebe. Uvede dílo vzniklé také u příležitosti svatořečení Anežky. Jde o cyklus hudebních skladeb zasvěcených českým světcům a patronům. Každému z nich je věnována jedna kantáta představující jeho životní příběh. Ve středu je na programu pouti generální audience u papeže Františka.

Reklama
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2020 ČTK

Reklama

25°C

Dnes je sobota 4. července 2020

Očekáváme v 3:00 15°C

Celá předpověď