V krizi a po ní je třeba zlepšit rovnost pohlaví, nabádá EP

foto Vlajka EU a vlajky členských zemí v evropském parlamentu v Bruselu.

Evropský parlament posoudil dopad pandemie covid-19 na ženy a navrhl opatření, která mají střežit ženská práva a zajistit rovnost pohlaví v době koronavirové krize a v časech po ní.

V přijaté zprávě, pro niž bylo 485 europoslanců, proti 86 a 108 se zdrželo, vyjádřil EP potřebu genderové citlivé odpovědi na všechny aspekty krize covid-19. Nové jsou postupy na ochranu obětí domácího násilí.

Parlament se domnívá, že veřejná odezva vůči násilí páchanému vůči ženám v době pandemie není dostatečná. Europoslanci požadují, aby členské státy vytvořily bezpečný a pružný pohotovostní varovný systém a nabídly nové služby, zajišťující přímý přístup žen k policii pol telefonu, sms a emailu.

EP současně vyzval EU, aby vytvořila a přijala směrnici, která by násilí na ženách definovala a poskytla obětech těchto činů pomoc. Poslanci zopakovali, že všechny členské země musí ratifikovat Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Istanbul Convention). Radu EU vyzvali, aby zařadila násilí na ženách mezi trestné činy. Evropská komise by měla přijít s nařízením, které by vyhlásilo boj všem formám gendrově chápaného násilí.

Současná krize způsobená novým typem koronaviru podle EP ještě prohloubila nerovnosti mezi muži a ženami. Práce z domova není náhražkou za péči o děti a přístup ke službám, které s dětmi souvisejí, chápe parlament jako zásadní. Státy EU by měly motivovat muže, aby využívali možnosti pružné pracovní doby, jako to dělají v daleko větší míře ženy. Komise má podporovat podnikatelky, včetně příležitostí pro matky a samoživitelky. Měly by mít lepší přístup k půjčkám, rovnému odměňování a k mikrofinancování prostřednictvím programů a fondů EU.

EP zároveň apeloval na zohlednění dopadů krize na specifické skupiny žen. Adekvátní kroky musí být přijaty pro ženy ve specifických situacích, jako jsou starší ročníky v pečovatelských domech, postižené ženy, imigrantky, ženy na venkově, Romky a přislušnice LGBTQI+ komunity.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

17°C

Dnes je středa 22. března 2023

Očekáváme v 9:00 13°C

Celá předpověď