Už rok žijeme s covidem-19. Co bude dál?

foto

Už rok bojuje Česká republika s nebývalou pandemií. První březnový den roku 2020 zaznamenali hygienici prvního nakaženého nemocí covid-19 a Češi začali zažívat stejně nepříjemné dobrodružství, které se od začátku roku začalo z Číny šířit do celého světa.

Více než 12 měsíců zápasu s dosud nepoznanou chorobou a jejími důsledky přineslo celé republice obrovské ztráty. Ale i zkušenosti, které je třeba sdílet, poučit se z nich a vyvarovat se chyb.

Proto se ČTK spojila s Univerzitou Karlovou, která uspořádala ve středu 24. března 2021 diskusní on-line konferenci s názvem „Rok s covid-19. A jak dál?“. Její záznam je ke zhédnutí zde:

Debata byla rozdělena do pěti tematických panelů: Vzdělávání, Věda, Ekonomika, Zdraví a Společnost. Diskutovali v nich špičkoví vědci, renomovaní experti, zástupci odborných institucí a vlády. Cílem konference bylo hledat odpovědi na otázky, co vše pandemie v České republice a ve světě změnila, jak zvládáme řešit kritickou situaci a jaká další opatření a cesty je nutné přijmout, abychom krizové období překonali.

„Jedním z dominantních témat konference bylo očkování proti covidu-19. Věnovat se mu budeme téměř ve všech tematických panelech. Podle mého názoru je masivní očkování společně s důsledným trasováním, intenzivním testováním a dodržováním potřebných hygienických pravidel cestou, jak kritickou situaci v blízké době zvládnout. Na konferenci představíme rovněž výsledky exkluzivního výzkumu společnosti Ipsos, které odpoví na otázky, jak fungování naší společnosti pandemie koronaviru za uplynulý rok proměnila,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima.

Konferenci moderovali Linda Bartošová, moderátorka České televize, a Tomáš Pancíř, redaktor Českého rozhlasu. Záznam z konference najdete i na webu www.ceskoajakdal.cz.

Pět hlavních témat, více než 20 řečníků

Konference byla rozdělena do pěti tematických oblastí, v každé vystoupil zástupce Univerzity Karlovy – odborný garant tématu a další renomované osobnosti.

Kromě toho vydává ČTK ve svém servisu Protext speciální online přílohu a tištěný magazín Rok poté, který bude distribuován po skončení akce partnerům konference i odborné veřejnosti. V něm se budou prezentovat i firmy, které mají výborné zkušenosti s bojem proti pandemii, objevily nové postupy, začaly dělat věci jinak, nově. Nebo to prostě jen nevzdaly.

Seznam témat konference, personální složení panelů a čas diskuse:

Úvodní slovo rektora Univerzity Karlovy prof. Tomáše Zimy, 9.00-9.10

Panel VZDĚLÁVÁNÍ, 9.10 – 10.20 hod.

 • prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka UK pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti
 • Ing. Robert Plaga, Ph. D., ministr školství, mládeže a tělovýchovy
 • PaedDr. Michal Černý, prezident Asociace ředitelů základních škol, ředitel ZŠ v Klánovicích
 • prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka UK pro studijní záležitosti
 • PhDr. Renata Schejbalová, předsedkyně Rady Asociace ředitelů gymnázií ČR

Panel VĚDA, 10.35 – 11.40 hod.

 • prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., biochemik, prorektor UK pro vědeckou činnost
 • Mgr. Josef Šlerka, Ph.D., Ústav informačních studií a knihovnictví, FF UK
 • RNDr. Ruth Tachezy, PhD., vedoucí Katedry genetiky a mikrobiologie PřF UK, BIOCEV
 • prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, PhD., zástupkyně vedoucího Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK
 • prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D., Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a FN Bulovka

Panel EKONOMIKA, 12.00-13.05

 • prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D., Institut ekonomických studií, FSV UK
 • Ing. Tomáš Salomon, prezident České bankovní asociace, předseda představenstva a generální ředitel, Česká spořitelna, a.s.
 • Ing. Libor Witassek, MBA, CEO KOVOLIT a.s., majitel investiční skupiny IMPACTIVE

Panel ZDRAVÍ, 13.20 – 14.25

 • doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., vedoucí lékař intenzivní péče VFN, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN
 • doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., ministr zdravotnictví
 • MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., náměstkyně pro léčebně-preventivní péči, primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Fakultní nemocnice Bulovka
 • MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů ČR
 • MUDr. Petr Smejkal, hlavní epidemiolog, IKEM

Panel SPOLEČNOST, 14.40 – 15.45

 • doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D., Katedra sociologie, FSV UK
 • Jakub Malý, ředitel Ipsos
 • Mgr. Luboš Palata, evropský editor Deníku

Závěrečné shrnutí konference, 15.45 – 16.00

Hlavním partnerem konference je Česká spořitelna, mediálními partnery jsou Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář a Deník, akce se koná s podporou projektu Medici PRO Očkování.

Odborným partnerem akce je výzkumná společnost Ipsos. Ta připravuje exkluzivní výzkum na téma, jak se naše společnost za uplynulý rok koronavirové pandemie proměnila. Jeho výsledky budou prezentovány v průběhu konference.

Konference je součástí univerzitního projektu Česko! A jak dál?, diskusní platformy Univerzity Karlovy. Cílem projektu je zapojovat do řešení aktuálních otázek a výzev přední vědce, akademiky a zástupce univerzity, a to formou veřejných diskusí.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

26°C

Dnes je středa 27. září 2023

Očekáváme v 21:00 19°C

Celá předpověď