ÚS se zastal muže, který musel do vazby v komplikované životní situaci

foto Ústavní soud - ilustrační foto.

Brno - Muž uspěl u Ústavního soudu se stížností na Krajský soud v Plzni, který trval na jeho vazbě v komplikované rodinné situaci. Staral se o dítě, jemuž krátce před tím zemřela matka. Ústavní soud rozhodnutí krajského soudu zrušil s odůvodněním, že byla porušena základní práva stěžovatele na soudní ochranu a osobní svobodu zaručenou Listinou základních práv a svobod. Podle něj měl soud dbát nejlepšího zájmu nezletilého syna, kterého by se vazba otce nepochybně závažně dotkla. Stěžovatel měl problémy se zákonem kvůli drogové trestné činnosti.

Muže nejprve propustil na svobodu okresní soud a nahradil jeho vazbu slibem a dohledem probačního úředníka. Přihlédl na složitou životní situaci a nezletilého syna, kterého otec dostal do péče po úmrtí chlapcovy matky. S rozhodnutím ale nesouhlasila státní zástupkyně, krajský soud ho zrušil a poslal dotyčného do vazby.

Při obvyklém postupu by zrušení rozhodnutí Ústavním soudem neznamenalo propuštění z vazby, ale soudy by s přihlédnutím k závěrům Ústavního soudu znovu rozhodovaly o nahrazení vazby slibem a dohledem probačního úředníka. Soudce zpravodaj Ludvík David ale uvedl, že krajský soud sdělil Ústavnímu soudu po vydání jeho rozhodnutí, že změnil své stanovisko a vydal příkaz k propuštění obviněného z vazby. "Je to jistě pozitivní skutečnost, ale nemění to nic na tom, že v nálezu konstatujeme porušení základního práva stěžovatele na soudní ochranu a osobní svobodu zaručené Listinou základních práv a svobod," řekl ke zrušení David.

Ústavní soud uvedl, že z napadeného rozhodnutí krajského soudu nevyplývá, jaké skutečnosti nasvědčují tomu, že by muž při ponechání na svobodě pokračoval v trestné činnosti. Zároveň konstatoval, že rodinná situace stěžovatele se vymyká běžným případům. Připomněl, že syn byl muži svěřen do péče ve velmi zoufalém psychickém stavu a v neutěšeném zdravotním stavu s podezřením na závažnější diagnózu. Stěžovatel pak ihned vyhledal pomoc dětského psychologa a podle Ústavního soudu věnoval maximální úsilí k tomu, aby byla synovi poskytnuta nezbytná péče jak psychologická, tak zdravotní se zajištěním pevného rodinného zázemí v domácnosti otce a jeho těhotné družky. Podle Ústavního soudu tak měl krajský soud dbát nejlepšího zájmu nezletilého syna, který by byl vazbou otce závažně dotčen.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

20°C

Dnes je pondělí 5. června 2023

Očekáváme v 21:00 14°C

Celá předpověď