Ústavní soud zrušil v trestním zákoníku "větší než malé" množství konopí

foto Marihuana, cigareta marihuany, kuřák - ilustrační foto

Brno - Ústavní soud zrušil část trestního zákoníku, podle které vláda stanovila, jaké rostliny a houby považuje za omamné a psychotropní látky a určovala jejich trestné množství. Okresní soud v Chrudimi navrhoval zrušit několik ustanovení, která se týkala především pojmů "množství větší než malé", Ústavní soud ale další návrhy zamítl. Ministerstvo spravedlnosti na dotaz ČTK sdělilo, že v souvislosti s nálezem neplánuje změnu trestního zákoníku.

O návrhu rozhodovalo plénum všech 15 soudců a soudkyň. "Zrušili jsme zmocňovací ustanovení pro vládu. Je to z důvodu, že je to v rozporu s článkem 39 odstavec 1 Listiny základních práv a svobod," uvedl Šámal. Tato část Listiny praví, že jen zákon stanoví, jaké jednání je trestným činem a jaký trest lze uložit. Podle Šámala vláda nemůže určit trestné množství, protože je to stanovení spodní hranice trestní odpovědnosti, což může činit jen zákonodárce. Dodal, že pojem množství větší než malé je důležitý, protože odlišuje trestné činy od přestupků.

Soudy tak nebudou moci postupovat podle zrušeného ustanovení, ale budou se muset řídit judikaturou. "Ta judikatura je ovšem tak rozvinutá s ohledem na délku používání pojmů v praxi, že to podle mého názoru nebude činit potíže," řekl Šámal. Chrudimský soud navrhoval zrušení pojmů týkajících se množství "větší než malé", přičemž toto množství určuje až expertiza, nicméně podle Šámala to není nic, co by vedlo k neústavnosti a podle ÚS je to ústavně konformní.

"Ministerstvo spravedlnosti aktuálně nepředpokládá, že by připravovalo změnu trestního zákoníku," napsal ČTK mluvčí úřadu Vladimír Řepka. Připomněl, že ÚS z obdobných důvodů zrušil část trestního zákoníku již dříve a že následně trestní kolegium Nejvyššího soudu vydalo stanovisko ke sjednocení judikatury. "Ministerstvo považuje tento postup za vhodný i v současné situaci, ostatně jako preferované řešení to uvedl i Ústavní soud v dnešním nálezu. Tento postup nicméně bude ministerstvo ještě konzultovat s Nejvyšším soudem," doplnil.

Ústavní soud ke dni vyhlášení ve Sbírce zákonů zrušil odstavec 3 paragrafu 289 zákona č. 40/2009 Sb., podle kterého vláda nařízením stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé. Platnosti podle soudu pozbývají paragraf 2 a příloha č. 2 nařízení vlády č. 455/2009 Sb, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny a houby se považují za obsahující omamné látky. V obou případech soud zrušil právní úpravu dnem vyhlášení rozhodnutí ve Sbírce zákonů. Návrh na zrušení části paragrafů 284 a 285 soud zamítl.

Soud v Chrudimi se zabývá dvěma konkrétními kauzami spojenými s přechováváním a pěstováním konopí. Škodlivost jednání je v takových kauzách nutné stanovit složitým postupem, který určí obsah látky THC. Policie proto nechává konopí sušit a experti analyzují obsah účinné látky. Pěstitel tak neví, jestli bude postižen, záleží i na dalších okolnostech.

Termín "množství větší než malé" se u drog používá od konce 90. let minulého století, bez přesnějšího vymezení se objevil už v novele trestního zákona a zákona o přestupcích (112/1998 Sb.), kterou přes veto prezidenta Václava Havla přijal parlament na jaře 1998. Termíny "množství větší než malé" a "v malém množství" se snažilo z novely marně vyřadit několik poslanců. Nová úprava měla řadu kritiků, a to nejen z řad laické veřejnosti (za nepřijetí zákona vznikla petice), ale i mezi některými protidrogovými odborníky. Ustanovení začalo platit od ledna 1999.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2022 ČTK

Reklama

4°C

Dnes je středa 19. ledna 2022

Očekáváme v 15:00 3°C

Celá předpověď