U potravin rozhoduje bezpečnost a kvalita, říká ministr zemědělství

foto Ministr zemědělství Miroslav Toman.

Ministr zemědělství Miroslav Toman České je přesvědčen, české zemědělské a potravinářské výrobky jsou kvalitní a bezpečné a že se mohou uplatnit na čínském trhu. „Právě vysoká kvalita, bezpečnost a jedinečnost českých potravin je hlavní sdělení, které bych chtěl v Číně předávat,“ říká ministr Toman před odjezdem na China International Import Expo v Šanghaji.

S čím odjíždíte na China International Import Expo, s jakým mandátem a očekáváním?

Čína v poslední době politicky deklaruje otevřenost svého trhu zahraničnímu zboží a v tom vidím velkou příležitost pro české výrobce. Ostatně China International Import Expo je čistě dovozním veletrhem, první akcí tohoto druhu, kterou čínská strana organizuje. V poslední době jsem měl příležitost účastnit se různých fór s čínskou účastí. Z jejich strany na nich zazníval důraz na kvalitu a bezpečnost potravin a já jsem rád, že mohu říci, že české zemědělské a potravinářské výrobky tyto atributy beze zbytku naplňují. Právě vysoká kvalita, bezpečnost a jedinečnost českých potravin je hlavní sdělení, které bych chtěl v Číně předávat.

Jak velkou výzvu představuje pro české zemědělce čínský trh?

Byl bych rád, kdyby Čína představovala výzvu nejen pro české zemědělce, ale i potravináře. V posledních pěti letech je nejexportovanější českou položkou do Číny chmel, což dokládá staré pravidlo, že s jedinečným produktem lze prorazit kdekoli. Nicméně mojí snahou je vytvořit na čínské straně podmínky pro zvýšení vývozu produktů s vysokou přidanou hodnotou.

Čína je nejlidnatější zemí na světě rozprostírající se na rozsáhlém území. To s sebou přináší řadu výzev, například rozdílnost stravovacích návyků obyvatel. Při velikosti jednotlivých čínských provincií však lze tuto výzvu obrátit v pozitivní příležitost.

Čína je navíc vysoce konkurenční trh, kde se české výrobky setkávají s produkcí z řady zemí a uspěje opravdu jen ten nejlepší.

Co se týče vyvážených komodit, které to jsou a proč už na čínském trhu uspěly?

Nejvýznamnější položkou českého agropotravinářského exportu do Číny je dlouhodobě chmel. Čína se již stala jeho největším odbytištěm mezi zeměmi mimo EU a obliba chmele je dána snahou čínských pivovarů o vaření co nejlepšího piva.

Rád ale konstatuji, že v Číně se stále výrazněji prosazují i další kvalitní české potravinářské výrobky, jako je víno, mléčné produkty, minerální vody či cukrovinky. Ne příliš pozitivně se bohužel vyvíjí export našeho tradičního produktu, kterým je pivo.

Jaké šance mají další komodity, třeba hovězí maso, mléko, spotřební zboží, dřevo?

České mléčné výrobky se již na čínském trhu prosazují. Další možnost vidím zejména v masných produktech. Například i přes vysokou domácí produkci je Čína jedním z nevýznamnějších světových dovozců vepřového masa. Rovněž hovězí maso považuji za velice perspektivní oblast, a proto se snažíme urychlit získání vývozních certifikátů pro masné výrobky. Česká republika může nabídnout široké portfolio zpracovaných masných produktů, z nichž řada je dokonce chráněna evropskou známku kvality (Zaručená tradiční specialita - například Pražská šunka, Spišské párky, Tradiční špekáčky). V případě vepřového masa situaci výrazně zkomplikoval výskyt afrického moru prasat ve Zlínském kraji.

Jak velký průlom představuje podpis bilaterálního protokolu o vývozu českého sladu do Číny?

V současné době probíhá registrace českých sladoven, které budou moci do Číny tuto surovinu pro výrobu piva exportovat. Náš slad spolu s naším chmelem umožní další kvalitativní posun piva vařeného v Číně podle našich, tedy českých receptur.

Pokud jde o protokol jako takový, šlo o nejrychleji uzavřený certifikační proces na české potravinářské zboží. Přičítám to mimo jiné změnám, které nastaly na jaře letošního roku ve struktuře a kompetencích čínských orgánů státní správy. Proto doufám, že i ostatní otevřené žádosti budou v dohledné době dotaženy do úspěšného konce.

Jakou roli může a má - v pootevírání čínských dveří - hrát vaše ministerstvo?

Chtěl bych zdůraznit, že umožnění přístupu na čínský trh pro české zemědělské a potravinářské podnikatele je zásluha součinnosti ministerstva zemědělství a všech českých dozorových orgánů, tedy Státní veterinární správy, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Roli ministerstva zemědělství vidím navíc v proexportních aktivitách, kterými pomáhá firmám při jejich prezentaci na čínském trhu. Jde zejména o účast firem na oficiálních prezentacích Ministerstva na mezinárodních výstavách a veletrzích či možnost podpory individuální účasti českých firem na veletrzích, na kterých Ministerstvo oficiální stánek nemá.

Vezete s sebou oborovou podnikatelskou misi?

Složení podnikatelské delegace je velmi vyvážené a nechybí v ní samozřejmě ani zástupci zemědělství a potravinářství. Navíc se veletrhu China International Import Expo zúčastní řada českých vystavovatelů v rámci komerčního stánku České republiky.

V oficiálním národním stánku budou mít návštěvníci možnost vidět a samozřejmě i ochutnat ukázky tradičních potravinářských produktů a české kuchyně.

Kde vidíte největší výzvy, stejně jako rizika, pro příští rok?

Jsem dlouhodobě přesvědčen o přínosu diverzifikace agrárního zahraničního obchodu a snížení orientace na často nasycený a v některých letech nestabilní trh EU. Budu rád, jestliže k uvedené diverzifikaci přispěje i další zvýšení vývozu do Číny.

Rostoucí objemy i rozšiřující se paleta vyvážených produktů mě utvrzují v tom, že české firmy již zjistily, že mohou uspět i na tak složitém, relativně vzdáleném a nepoměrně větším trhu, a že další je v budoucnu budou následovat. Navíc se objevují nové nástroje, jako je elektronická certifikace nebo on-line obchody, jejichž potenciál ještě dále poroste. Pokud ne ještě tento, tak se snad konečně příští rok také podaří uzavřít dohodu mezi EU a Čínou o ochraně zeměpisných označení. Ale samozřejmě jsou určité faktory, které zcela ovlivnit nelze a které zintenzivnění obchodní výměny brání, jako je ptačí chřipka nebo africký mor prasat. Rovněž doufám, že Čína upustí od avizovaného záměru zavádět povinnou plošnou certifikaci nízkorizikových potravin, to považuji za krok zpět. Celkově jsem však optimistou a věřím, že česká kvalita, tradice a jedinečnost bude slavit úspěch, a to nejen příští rok, a to nejenom na čínském trhu.

Reklama
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2020 ČTK

Reklama

31°C

Dnes je neděle 9. srpna 2020

Očekáváme v 11:00 29°C

Celá předpověď