Superhrubá daňová reforma?

foto Pětitisícové bankovky - padělky. Ilustrační foto.

Od nového roku se místo progresivní sazby daně (12 - 32 %) nově zavádí rovná daň z příjmů fyzických osob, a to ve výši 15 % pro rok 2008 a ve výši 12,5 % od roku 2009. S tímto také souvisí rozšíření základu daně u fyzických osob (zahrnuje i sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnancem) a zavedení tzv. superhrubé mzdy. Na poslední dvě změny se podíváme nyní podrobněji.

Princip superhrubé mzdy

Co vlastně superhrubá mzda znamená? Do konce tohoto roku se daň počítala z hrubé mzdy. Od roku 2008 to ovšem už bude ze součtu hrubé mzdy zaměstnance plus pojistného na sociální a zdravotní pojištění, které je povinen hradit za zaměstnance zaměstnavatel. Tedy laicky řečeno - daň se bude odvádět ze základu o 35 % vyššího. I přes rovnou daň 15 %, tak reálná sazba DPFO dosáhne 20,25 % (15 x 0,135). Princip superhrubé mzdy zakotvuje § 6 odst. 13 Zákona o daních z příjmů (ZDP).

Příklad

Podívejme se konkrétně na výpočet čisté mzdy. Náš modelový zaměstnanec A pobírá mzdu ve výši 15.000 Kč, zaměstnanec B mzdu ve výši 40.000 Kč.

 • Výpočet čisté mzdy u zaměstnance A: Jeho superhrubá mzda je 135 % původního platu (26 % sociální pojištění, 9 % zdravotní pojištění), tedy 20.200 Kč. Z této částky je mu odvedeno pojištění dohromady ve výši 7.125 Kč (47,5 % z hrubé mzdy) a daň z příjmu, nově pro všechny 15 % ze superhrubé mzdy (3.030). Po uplatnění slevy na poplatníka 2.070 Kč, dostáváme částku 960 Kč. Čistá mzda činí 12.115 Kč (20.200 - 7125 - 960). V případě 2 dětí (na každé sleva 890 Kč) by daň z příjmu činila 0 Kč a navíc by byl vyplacen daňový bonus 820 Kč (3.030 - 2.700 - 2krát 890 = bonus 820). Čistá mzda by poté dosáhla 13.895 Kč

 • U zaměstnance B provedeme obdobný výpočet: Jeho superhrubá mzda bude 54.000 Kč. Pojištění odvede z hrubé mzdy ve výši 19.000 Kč (26 + 8 % soc. poj. a 9 + 4,5 % zdrav. poj.). Daň z příjmu naopak ze superhrubé mzdy, a to 8.100 Kč. Po odečtení slevy na poplatníka dostáváme částku 6.030 Kč, kterou když odvedeme současně s pojištěním, čistá mzda bude 28.970 Kč. Pokud by zaměstnanec B vyživoval 2 děti (2krát 890 Kč) jeho daň by se snížila na 4.250 Kč a čistá mzda by vzrostla na 30.750 Kč.

  Výši dalších případných slev uvádíme v následující tabulce.

  Tabulka: Slevy na dani

  Tabulka: Slevy na dani

  Superhrubá mzda nezahrnuje všechno…

  • Princip super hrubé mzdy se neuplatňuje u pojistného (vyjma tzv. Triády - daň ze závislé čin.; soc. a zdr. poj.). Například odstupné bude tedy i v roce 2008 vyloučeno z vyměřovacího základu.

  • Rovněž nebude uplatněn u odměn, ze kterých již zaměstnavatel z důvodu dosažení maximálního vyměřovacího základu neodvádí pojistné.

  • Osoby činné na základě dohody o provedení práce nepovažují předpisy o pojistném za zaměstnance, tudíž ani pro ně superhrubá mzda nebude platit.

  Kdo bude mít ze superhrubé mzdy prospěch?

  Ze superhrubé mzdy budou těžit převážně zaměstnanci s dětmi. Ti by měli obzvláště při nízkých a naopak vysokých platech „ušetřit“ na dani z příjmu několik stovek korun. Kdybychom nebrali v potaz daňové úlevy na děti, tedy porovnávali bezdětné zaměstnance před reformou a po reformě - ze superhrubé mzdy by profitovali až poplatníci, kteří zdaňují své příjmy alespoň v 25% pásmu zdanění.

  Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2021 ČTK

Reklama

14°C

Dnes je úterý 21. září 2021

Očekáváme v 9:00 11°C

Celá předpověď