Studie: Koronavirus a jeho vedlejší efekty může připravit EU o biliony eur

foto Hraniční přechod Hevlín - Laa. Původní cedule se znaky Evropské unie byla odstraněna a nahrazena cedulí označující Republik Osterreich.

Kromě finančních ztrát varují experti před pozvolným drolením unie, které by oslabilo jak celek, tak členské země. Újma ze ztráty „Evropské přidané hodnoty” obecně a z prospěšnosti dílčích společných postupů by mohla být pro obě strany fatální.

Evropský parlament zveřejnil v minulých dnech dokument své analytické služby (EPRS), v němž rozebírá přínosy jednotného evropského společenství a nastiňuje negativní dopady, jež by mohla mít na proces kontinentální integrace současná koronavirová krize. Studie vyčísluje ztráty, jež by EU postupnou erozí svého projektu utrpěla – publikovaná předpověď autorů mluví, v případě rozpadu jednotného trhu, o propadu mezi třemi až 8,7 procenta dosavadního hrubého domácího produktu (HDP) unie. V takovém případě by ze scény definitivně zmizela příslovečná „Evropská přidaná hodnota”. Druhým minusem by bylo souběžné selhání, pokud jde o vytěžování dosud nevyužitého kolektivního potenciálu (v tomto ohledu by se unie předem připravila o jakýkoli další ekonomický růst). Přestat tahat za společný provaz, v pojmosloví analytiků Ne-Evropa (Non-Europe), by EU obralo – a zároveň zatížilo – do konce probíhající dekády, tedy do roku 2030, o plných 14 procent jejího HDP.

Výhody EU vs. Ne-Evropa

Evropská integrace byla po půl století klíčovým faktorem pro dynamiku hospodářského růstu. Výsledkem byly význačné plusy v ukazateli HDP, a to jak v případě jednotlivých členských států, tak Evropy jako celku.

Nicméně to by se mohlo poměrně rychle změnit, viníkem se může stát pandemie nového typu koronaviru a její efekty na život EU a její ekonomiku obzvláště. Krize, nahrávající izolačním tendencím, může vést k postupnému ochabování jednotného evropského trhu a k četným postranním efektům tohoto procesu.

Analýza EPRS, z níž tento text cituje, staví na dvou základních postupech: Snaží se popsat výhody existujících společných postupů na evropské úrovni a nastínit, jak by to vypadalo za situace, že by se Evropa změnila v Ne-Evropu. Tedy za stavu, kdy by státy opustily principy vzájemné spolupráce a příštích společných postupů.

Obavy jsou na místě: prognózy, označované samotnými analytiky za „obezřetné”, odhadují újmu z rozbití jednotného unijního trhu až na téměř devět procent jejího kumulovaného HDP. V řeči peněz má jít o každoroční ztráty mezi 480 miliardami až 1,38 bilionu eur.

A obráceně, potenciální náklady na chod Ne-Evropy v 50 zkoumaných oblastech, tedy zátěž v režimu individuálních politik, by vyšla na zhruba 2,2 bilionu eur (14 procent HDP Společenství) do roku 2030.

Z giganta trpaslík?

Pokud by nastalo obojí zároveň, čili rozmělnění jednotného trhu a nutnost vlastních postupů, evropská ekonomika by se podle právě zveřejněné studie EPRS smrskla o 17 až 22,7 procenta, než by tomu bylo za normálních okolností. Tato hrozba je nadto přídavkem k hospodářskému poklesu v přímém důsledků koronaviru. Ten spočítali experti pro rok 2020 na 7,5 procenta HDP (1,16 bilionu eur).

Analytici think-tanku Evropského parlamentu připomínají, že při zpracovávání svých hypotéz vycházeli z různých možných scénářů, například z nahrazení stávající společné unijní praxe regionálními obchodními dohodami, z varianty rozvolnění unie v důsledku odchodu od Schengenské úmluvy o vnitřním bezhraničním prostoru EU a z podobných proměn v dalších oborech činnosti, stejně jako z krajní možnosti rozpadu unie a z přechodu pod pravidla Světové obchodní organizace (WTO).

Kromě celkového zamýšlení nad osudem Evropské unie jako celku nabízí dokument rozbory dílčích segmentů, jako jsou jednotný digitální trh, Evropská měnová unie (eurozóna), zdravotnictví, vzdělávání, sociální politika a politika soudržnosti, akce na ochranu životního prostředí, energetika, vývoj a inovace, ochrana osobních svobod, bezpečnost a spravedlnost, mezinárodní kooperace a rozvoj.

Celá rozvaha je k přečtení na: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/642837/EPRS_IDA(2020)642837_EN.pdf

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2021 ČTK

Reklama

26°C

Dnes je úterý 27. července 2021

Očekáváme v 3:00 18°C

Celá předpověď