Spor o cenu za akcie Telecomu se vrací k Vrchnímu soudu v Praze

foto Český Telecom

Brno - Vrchní soud v Praze musí znovu řešit spor mezi španělskou společností Telefónica a firmami podnikatele Pavla Tykače o přiměřenou cenu za akcie Českého Telecomu. Nejvyšší soud vyhověl dovolání Telefónicy proti verdiktu, na jehož základě měla Telefónica zaplatit firmám 1,7 miliardy korun. Nejvyšší soud už dříve odložil vykonatelnost rozhodnutí. O výsledku řízení nyní informoval na svém webu.

Telefónica získala v roce 2005 majoritu v Českém Telecomu a zbývajícím akcionářům učinila časově omezenou nabídku převzetí s cenou 456 korun za akcii, což bylo o něco víc než takzvaný vážený průměr z obchodování v předešlých šesti měsících. Státu ovšem Telefónica při nákupu většinového podílu zaplatila přibližně 502 korun za akcii.

Tykačovy společnosti proto Telefónicu žalovaly kvůli nízko stanovené ceně. Požadovaly doplatit rozdíl mezi cenami plus úroky. Více než deset let trvající spor skončil rozhodnutím Vrchního soudu v Praze, podle kterého měla Telefónica, jak psala média, doplatit Tykačovým společnostem 1,7 miliardy korun.

Podle vrchního soudu bylo nutné vycházet z evropské směrnice o nabídkách převzetí, a to i navzdory skutečnosti, že nabídka byla učiněná ještě před lhůtou pro transpozici směrnice do vnitrostátních právních řádů. Případné použití směrnice bylo pro řešení sporu klíčové. Podle ní je totiž možné označit za přiměřenou v zásadě jen cenu, která odpovídá částce, za kterou Telefónica nabyla rozhodující část akcií od státu, tedy 502 korun za akcii. Tehdy platné vnitrostátní právo naproti tomu umožňovalo, aby byla tato "prémiová cena" snížená až o 15 procent.

Podle Nejvyššího soudu ale národní soudy neměly povinnost plně vykládat vnitrostátní právo v souladu se směrnicí před vypršením lhůty pro její transpozici.

"K hodnocení toho, zda byla cena uvedená v nabídce převzetí přiměřená, Nejvyšší soud uzavřel, že přiměřenou cenou je cena odpovídající buď váženému průměru cen (průměrné ceně), nebo prémiové ceně snížené až o 15 procent, podle toho, která z uvedených hodnot je vyšší," uvedl předseda senátu Filip Cileček na webu soudu.

Pouze v případě, že existují důvody hodné zvláštního zřetele, například deformace trhu, je možné použít alternativní metody ocenění. Vrchní soud by měl nyní určit právě to, zda při odkupu akcií Českého Telecomu existovaly důvody hodné zvláštního zřetele.

"Teprve v případě kladné odpovědi na tuto otázku odvolací soud přihlédne při posuzování přiměřené ceny uvedené v nabídce převzetí k ostatním metodám určování hodnoty akcií někdejší společnosti Český Telecom," uvedl Cileček.

Reklama
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2019 ČTK

Reklama

27°C

Dnes je úterý 18. června 2019

Očekáváme v 19:00 27°C

Celá předpověď