Sociální podnikání je především příležitostí a terapií

foto Screenshot z webu P3 - People, Planet, Profit.

Realizaci aktivit v oblasti sociálního podnikání a sociálních inovací provádí partnerská obecně prospěšná společnost P3 – People, Planet, Profit. P3 má se sociálním podnikáním dlouhodobé zkušenosti a nabízí pomoc přímo těm, kdo se chystají do podnikání pustit. A to zejména prostřednictvím pomoci a podpory při hledání vhodného záměru, poradenství při výběru právní formy podnikatelského subjektu a zapracování principů sociálního podniku přímo do zakládacích dokumentů, spolupráce na podnikatelském plánu, ale i pomoci při zpracování dotačních žádostí. Sociálním podnikatelům poskytuje společnost P3 rovněž dlouhodobý mentoring.

Všechny tyto zkušenosti uplatňuje P3 i v rámci Projektu Lidé lidem, ve kterém nejprve prostřednictvím šestnácti fokusních skupin, které probíhají od prosince 2018 v obou zúčastněných regionech, mapuje problémy, se kterými se společnost v těchto částech republiky potýká, a spolu s účastníky fokusních skupin rovnou hledají řešení, kterým by mohl být právě nějaký druh sociálního podnikání či sociální inovace.

"Sociální podnikání není a nemůže být  "receptem” na úplně všechny diskutované problémy. V některých případech bude řešení spočívat spíše v sociální inovaci či nějakém projektu nebo například informační kampani, založení iniciativy a podobně. Řešení, které může sociální podnikání nabídnout, může spočívat i v možnosti nalezení pracovní příležitosti pro někoho, kdo má jinak z nějakého důvodu ztíženou pozici na trhu práce. Sociální podnik však může také nabídnout službu či produkt, který v daném místě chybí a tím přispět k řešení daného problému, říká Daniela Bednáriková, ředitelka P3.

Koncem února letošního roku proběhnou ve spolupráci s P3 v Moravskoslezském i Ústeckém kraji takzvané Ideas Labs neboli laboratoře nápadů, jejichž cílem bude identifikovat problém určité skupiny osob či jednotlivce a společně najít jeho možné řešení za využití sociálního podnikání jako efektivního nástroje. Svůj nápad účastníci následně odprezentují přítomnému panelu odborníků.

Na straně účastníků půjde o mladé lidi ve věku18 - 30 let napříč celým společenským spektrem, tedy například lidé s univerzitním vzděláním, lidé z vyloučených lokalit, mladí nezaměstnaní (a bez vzdělání) a podobně. Na straně panelistů pak budou zástupci kraje, města, univerzity, podnikatelských inkubátorů, sociální podnikatelé a další.

V ideálním případě se tak podaří propojit členy komunity s osobami, které jim mohou v realizaci nápadů či inovací zejména tím, že je díky svým odborným zkušenostem navedou tím správným směrem nebo jim poskytnou konkrétní pomoc.

Reklama
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2020 ČTK

Reklama

5°C

Dnes je středa 26. února 2020

Očekáváme v 1:00 2°C

Celá předpověď