Savills: Celosvětově 67 % zemí vykazuje mírně negativní dopad covidu-19 na realitní trh

foto

Praha 7. dubna 2020 (PROTEXT) - Ve svém prvním z řady průzkumů globálního sentimentu společnost Savills zhodnotila počáteční dopad covidu-19 na nájemní a investiční trh po celém světě, přičemž 67 % ze zemí zařazených do průzkumu v současné době uvádí mírně negativní dopad a 29 % poukazuje na významný negativní dopad.


Cílem dotazníku společnosti Savills, zaměřeného na zjištění globálního tržního sentimentu, bylo poskytnout obraz o situaci na realitním trhu v období mezi 27. a 31. březnem 2020, a to na základě názorů vedoucích pracovníků oddělení průzkumu trhu z 24 sledovaných zemí*.


Hlavní zjištění tohoto průzkumu byla následující:


● Kapitálové trhy:
Aktivita v oblasti investičních transakcí byla jednou z prvních okamžitých obětí covidu-19. Snížení objemu transakcí bylo zaznamenáno v 62 % všech realitních sektorů po celém světě. Nejprudší pokles aktivity byl zaznamenán v maloobchodním sektoru, kde byl propad investiční aktivity zaznamenán v 82 % sledovaných zemích a dále v hotelovém sektoru, který vykazoval pokles investiční aktivity v 84 % analyzovaných státech.


● Kapitálové hodnoty: Ceny nemovitostí zatím nebyly zasaženy v takovém měřítku jako kapitálové trhy a dle analytiků společnosti Savills zůstávají ceny celosvětově stabilní v 51 % všech sektorů. Větší počet sledovaných zemí uvedl, že hodnoty kancelářských, logistických a rezidenčních nemovitostí zůstaly na stejné úrovni, než že by poklesly. Maloobchodní sektor, již oslabený v důsledku strukturálních změn před rozšířením covidu-19, zaznamenal plošný pokles kapitálových hodnot v 82 % trhů. Pouze v Číně, Malajsii, Vietnamu a Portugalsku zůstaly kapitálové hodnoty v maloobchodním sektoru nezměněny. Světlým místem zůstává logistika, kde 57 % zemí nezaznamenalo žádné změny ani rostoucí transakční aktivitu, na rozdíl od 43 % zemí, které uvedly pokles. Není překvapením, že aktivity související se zdravotním sektorem zůstávají stabilní.


● Poskytování úvěrů: Přístup k úvěrům je v globálním měřítku rozdílný. Zejména evropské a severoamerické země informují o zpřísnění dostupnosti a podmínek poskytování úvěrů, především v USA a Velké Británii. Dostupnost a podmínky zůstávají příznivé na rozvíjejících se trzích, jako je Indonésie, Tchaj-wan a Blízký východ.


● Poptávka ze strany nájemců: Ačkoli mnoho společností po celém světě pracuje z domova, poptávka po kancelářských prostorech nebyla zásadně ovlivněna. Mírný pokles poptávky uvedlo 70 % zemí a pouze 13 % uvedlo prudký pokles. Mírně klesla také poptávka v rezidenčním sektoru. Hotelový sektor byl však nejvíce zasažen, 95 % vedoucích pracovníků oddělení průzkumu trhu společnosti Savills zaregistrovalo prudký pokles poptávky ve svých zemích z důvodu omezení cestování či uzavření hranic. Maloobchod je v podobné situaci, kdy 74 % zemí zaznamenalo prudký pokles. Logistika a zdravotnictví tomuto trendu nepodléhají. Zejména logistický trh těží ze zvýšené poptávky maloobchodníků s potravinami a žádoucím zůstává zdravotnictví.


● Výše nájemného: Změny v poptávce se zatím zcela nepromítly do hodnot nájemného, kdy 51 % zemí/sektorů vykázalo nezměněné hodnoty. Výjimkou jsou opět maloobchod a hotely, kde 30 % a 63 % zemí uvedlo, že hodnoty nájemného prudce poklesly. Příznivé podmínky pro maloobchodní nájemce byly zaznamenány v 86 % zemí. Více než 50 % zemí uvedlo příznivé podmínky pro nájemce kanceláří a 23 % v logistickém sektoru.


Paul Tostevin, ředitel oddělení Savills World Research, komentuje: "Náš průzkum je založen na poznatcích mých kolegů z celého světa, kteří denně mluví s řadou klientů. Uvádějí, že změny spojené s Covid-19 mají hluboký dopad na globální realitní trh: 67 % zemí uvádí celkově mírný negativní dopad, zatímco 29 % uvádí závážný negativní dopad.

V krátkodobém horizontu očekáváme, že pokles kapitálových hodnot a nájemného bude následovat po snížení transakční aktivity a poptávky ze strany nájemců. Covid-19 zůstává krátkodobou výzvou, ale některé trendy, jako je například nárust online obchodování a měnící se pracovní návyky, mohou být naopak urychleny. To by mohlo mít dlouhodobé důsledky pro trhy jako celek."


Petr Florián, associate, office agency spol. Savills Česká a Slovenská republika, dodává: "V České republice se předpokládá, že výše nájemného zůstane při nejlepším stabilní, přičemž v dohledné ani střednědobé budoucnosti (6-18 měsíců) rozhodně nedojde k jeho růstu. K mírnému poklesu může dojít také v počtu nově uzavřených nájemních smluv, kdy se více pozornosti bude věnovat ověřování kredibility nájemců. U nově plánovaných projektů lze také očekávat pokles předpronájmů a zaměření se pronajímatelů na prodlužování stávajících nájemních závazků s poskytováním výhodných podmínek pro následující období (12 měsíců) a zajištění si nájemců pro své budovy. Ze strany nájemců lze při případné relokaci či renegociaci očekávat požadavky na snížení velikosti plochy a pozastavení expanze v rámci jednotlivých projektů, což může vést k odložení nebo pozastavení některých projektů plánovaných na období 2022-2023."


Poznámka pro editory:


*Země zapojené do průzkumu "Global Market Sentiment" společnosti Savills: Itálie, Španělsko, Portugalsko, Švédsko, Nizozemsko, Německo, Belgie, Česká republika, Polsko, Irsko, Francie, Velká Británie, Singapur, Japonsko, pevninská Čína, Tchaj-wan, Hongkong, Indonésie, Malajsie, Vietnam, Jižní Korea, Střední východ (region), USA, Kanada. Pokud není uvedeno jinak, uvedené výsledky jsou souhrnem všech zemí a sektorů.

O společnosti Savills:


Savills CZ s. r. o. je součástí globální společnosti Savills plc poskytující poradenské služby v oblasti komerčních nemovitostí zalistovaná na akciové burze London Stock Exchange. Týmy Savills působí ve více než 600 vlastních i partnerských kancelářích. Společnost zaměstnává přes 39 000 profesionálů ve více než 70 státech na území Severní i Jižní Ameriky, Evropy, Asie a Pacifiku, Afriky i Blízkého východu, kde nabízí široké spektrum specializovaných poradenských služeb a služeb v oblasti managementu a investic klientům z celého světa.


V České republice je společnost Savills aktivní od roku 2017. Přes 50 expertů její pražské kanceláře klientům nabízí odborné služby od investičního poradenství, oceňování, agendy pronájmů a správy nemovitostí přes konzultace v oblasti výstavby a plánování projektů až po průzkum trhu v šesti hlavních sektorech: průmysl a logistika, kanceláře, maloobchod, volný čas, hotely a ubytování pro studenty.


Pro více informací o společnosti navštivte stránku savills.com. Novinky z české kanceláře Savills najdete na savills.cz, anebo lokálním LinkedIn profilu (@Savills Czech Republic).


Pro více informací prosím kontaktujte:


Petr Florián, associate, office agency, Savills ČR a SR

Marcela Rytířová, marketing manager, Savills ČR a SR, e-mail: marcela.rytirova@savills.cz

Kai Stoermer, tiskové oddělení, Savills UK

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2021 ČTK

Reklama

2°C

Dnes je sobota 4. prosince 2021

Očekáváme v 15:00 2°C

Celá předpověď