ŘSD opravuje trasu Mosty u Českého Těšína – Chotěbuz

foto

Český Těšín 31. července 2023 (PROTEXT) - Na trase Mosty u Českého Těšína – Chotěbuz byly zahájeny opravy úseku silnice. Přechodné dopravní značení bylo rozmístěno a stavební práce v celkové výši 55 milionů korun byly zahájeny v úterý 27. června.

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD ČR: "Během rekonstrukce trasy v km 71,6 – 73,4 provozního staničení povede veškerý provoz sníženou rychlostí v jednom pruhu pro každý směr jízdy."

Potřebu opravy potvrdily výsledky nezávislého hodnocení předmětného úseku Mosty u Českého Těšína – Chotěbuz.

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD ČR: "Před zahájením projekčních prací byla provedena diagnostika pomocí jádrových vrtů, sond a navazujících zkoušek, současně byla měřena únosnost vozovky. Z kontroly vyplývá, že stávající stav silnice vykazuje vady odpovídající stáří a zatížení komunikace. Místem projíždí přes 10.000 aut denně, z toho více než 4600 kamionů."

Frekvence a skladba dopravních prostředků způsobily na silnici výtluky, hrby, trhliny a plošné deformace včetně koroze.

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD ČR: "Na základě zpracované diagnostiky byla zvolena oprava pomocí recyklace za studena na místě s pokládkou nových asfaltových vrstev."

Recyklace za studena na místě je moderní nízkoodpadová technologie snižující množství vstupních surovin při rekonstrukcích komunikací. Používá se tam, kde je únosnost vozovky vyčerpána a vozovka je natolik poškozena, že je nezbytná rekonstrukce více vrstev. Příznakem takového poškození je výskyt síťových trhlin a plošných deformací, zejména ve stopách vozidel nebo při okrajích. Technologie recyklace za studena na místě umožňuje zvýšit kvalitu ložní nebo podkladní konstrukční vrstvy v tloušťce 12 – 25 cm přidáním hydraulických a asfaltových pojiv, případně doplněním kameniva podle navržené receptury.

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD ČR: "Očekávaná životnost dosahuje 20 let. Součástí opravy je obnova vodorovného dopravního značení, výměna svodidel, úprava zpevněných rigolů a čištění odvodnění."

Práce na tomto úseku by měly být ukončeny do konce letních prázdnin.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

19°C

Dnes je neděle 24. září 2023

Očekáváme v 17:00 16°C

Celá předpověď