Prokopské údolí stále v ohrožení

PRAHA 20. března (PN) - Záměr Odboru životního prostředí magistrátu realizovat "Plán péče o přírodní rezervaci Prokopské údolí" vzbuzuje u místních občanů obavy z dalšího ničení Prokopského údolí. Plán péče totiž zpracovala stejná firma, která se v minulém roce podílela na poškození Prokopského údolí v rozsahu 8000 metrů čtverečních. Což bylo nakonec důvodem k udělení půlmilionové pokuty ze strany České inspekce životního prostředí.

"Společnost pro ochranu Prokopského a Dalajského údolí podává v této souvislosti na ministerstvo životního prostředí podnět k provedení vrchního státního dozoru v Prokopském a Dalejském údolí (podle zákona 114/1992 Sb). Zástupci Společnosti jsou totiž přesvědčeni, že úloha odboru životního prostředí magistrátu, který o Prokopské údolí pečuje, dlouhodobě zklamává," řekl dnes PN Josef Matoušek ze Společnosti.

Členové Společnosti se obávají, že by ekosystém, který se vytváří 30 tisíc let, nemusel přežít tzv. "péči" současného odboru životního prostředí. Pokud má jít v Prokopském údolí o skutečnou ochranu přírody, je podle slov pana Matouška třeba podrobit projekt odborné a veřejné kontrole a nesvěřovat ho ani jeho realizaci osobám nebo firmám, které již prokázali neschopnost citlivého přístupu ke chráněnému území.

Zpracovatelem "Plánu péče" je Samuel Burian z brněnské firmy LÖW a spol., která projektovala výstavbu nových cest v Prokopském údolí. A právě v souvislosti s touto kauzou uložila v minulém roce inspekce životního prostředí půlmiliónovou pokutu. Projekt podle pana Matouška nejen že v řadě případů navrhuje chybná řešení, například nepoužitelný způsob likvidace keřů na skalní stepi, aplikace herbicidů nebo ponechání černých skládek přirozenému vývoji. Zároveň neřeší důležitou problematiku revitalizace vodních toků, opravu prvků drobné architektury nebo vysychání Dalejského háje atd.

Ve stávající formě projekt nezaručuje opravdovou dlouhodobou kontinuitu konkrétních ochranářských prací. Ze způsobu zpracování projektu je zřejmé, že nebyl konzultován s odborníky a postrádá návaznost na širší souvislosti. Ve snaze předejít nedorozuměním a případným škodám považujeme za nezbytné před realizací jakýchkoliv zásahů na území přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí (zejména však na zvlášť chráněných územích), provést místní šetření za účasti odborníků a všech zainteresovaných stran. Bez místního šetření nelze ani provést kvalifikované hodnocení "Plánu péče", dodal Matoušek.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2022 ČTK

Reklama

26°C

Dnes je pátek 12. srpna 2022

Očekáváme v 15:00 26°C

Celá předpověď