Projekt CSS o výhodách a přínosech meziobecní spolupráce - video

foto

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, známý hlavně jako Centra společných služeb (CSS) při Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR), letos končí. Dotkl se téměř dvou milionů lidí a financovala ho Evropská unie z Operačního programu Zaměstnanost.

Dnes se CSS rozloučil závěrečnou konferencí, kterou si zde můžete pustit ze záznamu. Dozvíte se například, jaké byly zkušenosti z jeho provádění nebo nakolik je meziobecní spolupráce výhodná a prospěšná.

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

V rámci CSS jsou poskytovány služby v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence, ale i v přenesené působnosti s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům. Projekt prověřoval možnost přenosu a výkonu některých kompetencí v oblasti výkonu veřejné správy v samostatné i přenesené (státní) působnosti na Dobrovolné svazky obcí DSO. Hlavními partnery projektu v území byly právě DSO, celkově se jich zapojilo 83 s územním pokrytím celé ČR.

Hlavním cílem projektu prostřednictvím vytvoření CSS bylo dosáhnout:

  • zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v rámci samostatné, příp. přenesené působnosti obcí, prostřednictvím rozšíření služeb poskytovaných občanům zapojených obcí,
  • zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám,
  • zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách,
  • zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro občany,
  • přenos znalostí a vytvoření a/nebo rozšíření znalostní a zkušenostní báze zaměstnanců DSO a ověřit tak funkčnost navrženého modelového řešení, které povede ke zvýšení odbornosti a optimalizaci administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce.

V rámci projektu byl zpracován a Svazem měst a obcí České republiky ministerstvu vnitra do připomínkového řízení předložen návrh legislativní úpravy zákona o obcích, který by dobrovolným svazkům obcí s definovanou strukturou a zaměřením umožnil vykonávat kompetence, jež by na ně obce dobrovolně přenesly. Návrh vychází z reálných zkušeností získaných při realizaci projektu.

Na bázi meziobecní spolupráce bylo realizováno skoro 1700 projektů. Projekty byly nejrůznějšího charakteru (od velkých – Domov pro seniory za 132 miliony korun přes svazkové zařízení pro předškolní vzdělávání až po opravdu drobné záležitosti). Všechny však splňovaly základní atribut: vždy muselo jít o projekt realizovaný společně více obcemi.

Spolupráce obcí v rámci DSO se osvědčila i při podpoře místní, lokální ekonomiky. Díky projektům zaměřeným na podporu meziobecní spolupráce byla v území vytvořena a z projektů podpořena řada pracovních pozic. Na těchto pozicích zaměstnané osoby pak byly odpovídajícím způsobem proškoleny a získaly tak vyšší kvalifikační předpoklady pro své uplatnění v budoucnosti.

V rámci projektu byly realizovány velmi úspěšně a pro zapojené obce i potřebně aktivity, které při jeho zahájení vůbec neexistovaly. Jde například o podporu obcí při realizaci kompetence ochrany osobních údajů (GDPR) a v závěru projektu i spolupráce a podpora v pandemické situaci související s epidemií covid-19. Tady byla významně rozšířena spolupráce obcí a podstatně zaměřena i na uspokojování běžných denních, sociálních potřeb obyvatel jednotlivých DSO.

Důležitost a váhu projektu podpořila i řada významných hostů závěrečné konference, mezi nimi ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy ministerstva vnitra David Sláma, náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje ministerstva pro místní rozvoj David Koppitz, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů ministerstva životního prostředí Jan Kříž nebo ředitel odboru financování územních rozpočtů ministerstva financí Miroslav Matej.

Svaz měst a obcí ČR na konferenci zastupoval jeho předseda a starosta města Kyjov František Lukl, výkonná ředitelka Radka Vladyková nebo Lukáš Vlček, starosta města Pacov a předseda regionální komise SMO ČR.

O představách a roli Svazu měst a obcí ČR v dalším rozvoji meziobecní spolupráce a roli DSO ve veřejné správě a při poskytování veřejných služeb promluvil Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek, předseda komory obcí a místopředseda SMO ČR.

Více na stránkách www.smocr.cz

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

26°C

Dnes je středa 27. září 2023

Očekáváme v 21:00 19°C

Celá předpověď