PŘÍMÍ ZAHRANIČNÍ INVESTOŘI: Posílají zisky domů, ale přínosy jsou i tak velké

foto V roce 2016 podepsali zástupci General Electric a CzechInvestu investiční smlouvu s vládou ČR o vybudování centrály vývoje a výroby nové generace turbovrtulových motorů.

Listopadové události přinesly do tehdejšího Československa nejen politické, ale logicky i ekonomické změny. V ekonomice se postupně začaly uplatňovat tržní principy, uvolnil se zahraniční obchod a s ním se otevřely dveře pro zahraniční investice. Přínosy zahraničních investic pro českou ekonomiku jsou nezpochybnitelné.

Fotogalerie

Potenciální investoři viděli v České republice hned od začátku jedno velké plus: zajímavou geografickou polohu. Stát uprostřed Evropy, na pomezí Východu a Západu, se jako základna pro průnik na nové trhy dříve totalitních států přímo nabízel. To by ovšem samo o sobě nestačilo, kdyby navíc zdejší podmínky v podobě schopné a relativně levné pracovní síly neslibovaly rychlou návratnost a slušné zisky. Nabízely se také zajímavé příležitosti, když se privatizací uvolňovaly velké výrobní kapacity. A konečně do ruky hrála zahraničním firmám i investiční politika státu. Investiční pobídky sice poskytoval v té době skoro každý stát, ale Česká republika možná byla o něco štědřejší, když přišla s daňovou úlevou pro investory po dobu deseti let, dotacemi na vytváření pracovních míst, slevami na nákupy pozemků a podobně.

Kdo jsou investoři a kam směřují

Největšími přímými zahraničními investory v České republice jsou firmy se sídlem v Nizozemsku, Německu, Lucembursku (například ŠKODA AUTO je dceřinou společností Volkswagen Finance Luxemburg), Rakousku a Francii. Na firmy sídlící v Evropské unii celkově připadá 85 procent investic v ČR. Pokud ovšem vezmeme v úvahu konečné vlastníky investujících firem, nejvíce v České republice investuje Německo, Rakousko, české firmy se sídlem v zahraničí (ty představují 10 procent všech investic), Francie a USA.

Zahraniční investice směřovaly po celou dobu zejména do finančních služeb (celkem 27 procent, hlavně Rakousko, Francie, Belgie), velkoobchodu a maloobchodu (10 procent, Německo a Rakousko) a automobilového průmyslu (8 procent, Lucembursko, Jižní Korea).

Podíl přímých zahraničních investic na HDP České republiky vyrostl od sametové revoluce sedmkrát – z 10 procent na počátku 90. let až na zhruba 70 procent v současnosti. Tento podíl je dnes největší mezi zeměmi V4. Zahraniční firmy zaměstnávají přibližně třetinu celkové pracovní síly.

Dividendy odcházejí za hranice

Přínosy zahraničních investic, ať již v podobě tvorby pracovních míst, odvodu daní a sociálního pojištění do státního rozpočtu nebo přenosu technologií a manažerského know-how, vysoce převyšují náklady v podobě odlivu dividend.

Zahraniční investice v České republice od konce prvního desetiletí tohoto století začaly generovat zisk. Jeho značná část odchází z ČR v podobě výplaty dividend mateřským společnostem. Odliv dividend představuje přibližně 6 procent HDP, což je více než u okolních zemí a po Irsku a Lucembursku nejvíce v EU. Od roku 2004 činil odliv dividend přes 100 miliard eur. Vysoký odliv dividend podle ekonomické literatury odpovídá této fázi investičního cyklu, kdy investoři po první fázi ztrát a druhé fázi reinvestování prvních zisků přistupují ke „sklizni úrody“ v podobě stahování zisků do svých mateřských zemí.

Míra návratnosti je přitom v České republice větší než v okolních zemích, jinými slovy, ČR je v regionu nejvýnosnější. Může to být způsobeno investiční politikou státu, který v minulosti dával přednost velkým investicím s velkou tvorbou pracovních míst před investicemi s větším potenciálem pro rozvoj ekonomiky.

Strategie mateřských společností – zda stahovat zisk na dividendách, nebo jej v ČR reinvestovat – se liší podle zemí i sektorů. Největší odliv dividend byl patrný u investic z Nizozemska, Švýcarska a Velké Británie, zatímco firmy z Německa, Lucemburska, Jižní Koreje a USA vydělané zisky spíše reinvestovaly. Odliv dividend je nejsilnější u finančních služeb, energetiky, telekomunikací či velkoobchodu a maloobchodu, zatímco například u automobilového průmyslu byla reinvestována polovina zisku.

Příspěvek do státního rozpočtu i know-how

I přes vysoký odliv dividend je vliv přímých zahraničních investic na českou ekonomiku jednoznačně pozitivní.

Zahraniční firmy odvedly do státního rozpočtu na daních a sociálním zabezpečení více, než kolik činí vyvedený zisk. Souhrn platů, příspěvků na sociální zabezpečení, daní zaplacených zahraničními investory a nových investic byl trojnásobný oproti čistému odlivu zisku v dividendách. Zahraniční investice také významně napomohly transferu technologií. I dnes výrazně zvyšují inovační potenciál ekonomiky a přispívají zásadně ke zvyšování produktivity. Dvě třetiny výzkumu a vývoje se v České republice odehrávají v sektoru vlastněném zahraničními firmami. Dalším přínosem investorů je přenos podnikatelského know-how a moderních způsobů řízení firem. Přítomnost zahraničních investorů má pozitivní vliv na zlepšování firemní kultury a kultivaci podnikatelského prostředí. Zahraniční firmy zaměstnávají přibližně třetinu celkové pracovní síly a díky vyšší produktivitě mohou vyplácet vyšší platy, než je celostátní průměr.

S využitím podkladů Zastoupení Evropské komise v ČR

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2022 ČTK

Reklama

25°C

Dnes je pondělí 8. srpna 2022

Očekáváme v 21:00 17°C

Celá předpověď