Při sporech o péči mají soudy zohlednit i specifika profese, třeba směnný provoz

foto Ústavní soud - ilustrační foto.

Brno - Při sporech o péči by justice měla podle nálezu Ústavního soudu (ÚS) zohledňovat i specifika zaměstnání rodičů, například směnný provoz. Cílem je to, aby mohli dále vykonávat profesi a uchovat kontakt s dítětem. Soud konkrétně vyhověl stížnosti policisty, kterému kvůli směnám nevyhovovala dosavadní úprava péče. Soudy ve Vyškově a Brně jeho návrh na novou úpravu zamítly. Nyní znovu rozhodne Krajský soud v Brně.

"Je na obecném soudu, aby v zájmu nezletilého dítěte upravil styk, je-li to možné, tak, aby rodič mohl vykonávat svoji práci a zároveň se stýkat s nezletilým dítětem," řekl soudce zpravodaj Jaromír Jirsa.

Některé opatrovnické soudy podle Jirsy dokážou rodičům vyjít vstříc, jiné ale zastávají názor, že to je rodič, kdo si má přizpůsobit své poměry, včetně zaměstnání. ÚS vyzval soudy ke kreativnějšímu uvažování a k tomu, aby se snažily najít kompromisní řešení "na středu osy otec - dítě - matka".

Policista pracuje v šestidenním cyklu - dvě denní směny, dva dny volno, dvě noční směny. Kontakt s dítětem, jak jej nastavily soudy ještě v novorozeneckém věku, mu přestal vyhovovat, v určených časech mnohdy vůbec neměl možnost se s dítětem setkat, protože byl v práci. Navrhoval buď střídavou péči, nebo novou úpravu kontaktu, lépe přizpůsobenou směnám.

"Řešením není odkazovat rodiče k individuální úpravě podle aktuálních potřeb, je-li evidentní, že shoda mezi nimi není v dané chvíli možná. Soud je v podobné situaci povinen dostát své roli a vydat autoritativní soudní rozhodnutí přiléhavé jedinečným okolnostem případu, ne se své odpovědnosti zříkat," stojí v nálezu.

Dítěti jsou nyní zhruba dva roky. O péči znovu rozhodne krajský soud. "Setrvá-li přitom v podmínkách konkrétní rodiny odvolací soud na svém závěru o nevhodnosti střídavé péče, nevidí Ústavní soud překážku pro to, aby úprava rozsahu styku stěžovatele s nezletilou byla přizpůsobena jeho možnostem s ohledem na specifika jeho zaměstnání," uzavírá nález.

Ústavní soud ČR ve třetí dekádě své existence vynesl řadu nálezů k péči o děti, důvodem je to, že tímto typem sporů se v dovolacím řízení nezabývá Nejvyšší soud. Ústavní soudci dlouhodobě prosazují náhled, že pokud mají oba rodiče srovnatelné podmínky a kompetence k výchově dětí, je nejlepším řešením střídavá péče. Dalšími nálezy soud postupně svou judikaturu rozvíjí a doplňuje o některé specifické situace, které mohou v péči o děti nastávat.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

15°C

Dnes je čtvrtek 30. března 2023

Očekáváme v 9:00 12°C

Celá předpověď