Poslanci požadují účinnější strategii EU pro boj proti rakovině

foto

Evropský parlament ve středu přijal doporučení pro komplexní a koordinovanou strategii EU v oblasti boje proti nádorovým onemocněním.

Zpráva zvláštního výboru Parlamentu pro boj proti rakovině (BECA) byla přijata 652 hlasy, proti bylo 15 a 27 poslanců se zdrželo hlasování.

Důraz na prevenci

Vzhledem k tomu, že více než čtyřiceti procentům všech nádorových onemocnění je možné předejít "koordinovanými opatřeními zaměřenými na behaviorální, biologické, environmentální, pracovní, socioekonomické a obchodní“ rizikové faktory, Parlament vyzývá členské státy a EU, aby přijaly účinná preventivní opatření vycházející z nezávislých vědeckých poznatků. K těmto opatřením patří například financování programů proti kouření či prevence a snižování škod souvisejících s alkoholem, na něž se zaměřuje i samostatná unijní strategie. Parlament rovněž požaduje, aby byly u potravin povinně uváděny údaje o výživových hodnotách, přičemž tyto informace by měly být vytištěny v harmonizované podobě na přední straně každého balení. Poslanci se ve zprávě zabývají také nebezpečnými látkami na pracovišti a vyzývají, aby byly stanoveny limitní expoziční hodnoty pro nejméně 25 dalších látek.

Marco Zanni na plenárním zasedání o bezpečnosti v Evropě a ruské vojenské hrozbě pro Ukrajinu v jednacím sále Evropského parlamentu. Štrasburk, 16.2.2022

Rovný přístup k onkologické péči napříč hranicemi

Poslanci kritizují, že pacienti čelí i nadále mnoha obtížím, pokud chtějí v jiných členských státech využívat zdravotnické služby nebo se účastnit klinických studií. Vyzývají proto k reformě stávajícího legislativního rámce, který by podle nich měl umožňovat mobilitu a poskytovat přístup k vysoce specializovanému vybavení a péči. Žádají také, aby se schvalování a úhrada nákladů souvisejících s přístupem k přeshraniční zdravotní péči řídily jednotným souborem pravidel, která by pacientům zaručovala i právo konzultovat jiného lékaře. Zefektivnit se podle poslanců musí i nadnárodní spolupráce a provádění přeshraničních klinických hodnocení.

Evropský přístup k řešení nedostatku léků

Poslanci chtějí účinněji řešit problémy s dodávkami léčivých přípravků a učinit onkologickou léčbu v EU levnější a dostupnější. I proto se důrazně zasazují o širší zadávání veřejných zakázek, zejména pokud jde o vzácné druhy nádorů, národová onemocnění u dětí nebo o nové léky či léčebné postupy. Rovněž chtějí diverzifikovat dodavatelský řetězec léků proti nádorovým onemocněním, důkladněji sledovat problémy s jejich dodávkami a vytvářet strategické zásoby těch léků proti nádorovým onemocněním, které jsou nezbytné.

Zpráva obsahuje také následující klíčová doporučení:

• Po ukončení léčby by měli mít pacienti v EU právo na to, aby se "na jejich nemoc zapomnělo“, a nebylo tedy možné k prodělané rakovině přihlížet například při rozhodování o pojištění či úvěrech. Nejpozději deset let po prodělání nádorového onemocnění by proto měl být příslušný záznam odstraněn ze zdravotní dokumentace. Tato lhůta by měla být zkrácena na pět let, pokud byl nádor diagnostikován před dosažením věku 18 let.

• Do nového programu onkologického screeningu podporovaného EU by měla být kromě rakoviny prsu, děložního čípku a tlustého střeva zahrnuta i další nádorová onemocnění.

• Měla by být zajištěna větší transparentnost v celém farmaceutickém systému, zejména pokud jde o tvorbu cen, kritéria úhrad a skutečné "čisté" ceny léčivých přípravků v různých evropských zemích.

Plenární rozprava o zprávě výboru BECA proběhla v úterý. Její záznam je k dipozici zde.

Prohlášení zpravodajky

Zpravodajka pro usnesení zvláštního výboru pro boj proti rakovině Véronique Trillet-Lenoirová (Renew, FR) uvedla: "Dvanáct let po poslední evropské strategii boje proti rakovině je ta, kterou dnes představujeme, historická, a to jak z hlediska svých ambicí a cílů, tak z hlediska zdrojů, které poskytneme. Konečně budeme moci společně účinně bojovat proti nerovnostem v oblasti zdraví, které v Evropské unii přetrvávají, a reagovat na potřeby milionů Evropanů postižených touto nemocí. Evropská zdravotní unie se dnes posouvá kupředu.“

Souvislosti

Zvláštní výbor pro boj proti rakovině (BECA) byl zřízen Evropským parlamentem v červnu 2020. Mandát výboru vypršel v prosinci 2021. Výbor uspořádal velmi rozsáhlý konzultační proces, který sestával z řady veřejných slyšení. Jeho členové rovněž diskutovali s vnitrostátními parlamenty a s mezinárodními organizacemi a odborníky. Do přijaté zprávy byly rovněž začleněny nejdůležitější poznatky z veřejné konzultace, kterou výbor uspořádal na téma dopadu pandemie covid-19 na onkologickou péči v EU.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

22°C

Dnes je úterý 30. května 2023

Očekáváme v 21:00 15°C

Celá předpověď