Poslanci požadují řádnou ochranu fondů EU před oligarchy

foto Ilustrační foto - Finský europoslanec Petri Sarvamaa na tiskové konferenci k rozsudku Evropského soudního dvora.

Schopnost EU zabránit oligarchům v získávání finančních prostředků EU je omezená kvůli velmi roztříštěným systémům podávání zpráv a nedostatečné spolupráci států EU.

V usnesení, které bylo přijato 409 hlasy (61 byly proti a 42 se zdrželi hlasování), varují poslanci před "nebývalým rozsahem“ oligarchických struktur, které využívají vládní nástroje nebo kriminální praktiky, aby získaly prospěch z fondů EU, přičemž v některých členských státech jsou součástí oligarchie i členové vlád a držitelé politických funkcí.

Schopnost EU zabránit oligarchům v získávání finančních prostředků je přitom omezená, a to zejména kvůli velmi roztříštěnému podávání zpráv, tvrdí poslanci a citují "stovky regionálních, celostátních a meziregionálních systémů podávání zpráv“, které ne vždy odhalují konečné příjemce zemědělských fondů a fondů soudržnosti EU.

Usnesení rovněž poukazuje na problémy při zadávání veřejných zakázek v několika členských státech, jakož i na slabé vnitrostátní kontrolní systémy a nedostatečnou ochranu finančních prostředků EU před střetem zájmů v některých členských státech.

"Žádáme o větší transparentnost a zastavení toku dotací EU, peněz našich daňových poplatníků, do rukou oligarchů. Ve světle nástroje pro oživení a odolnost a potenciálních nových nástrojů je zřejmé, že tato otázka nemůže být důležitější. Nejdůležitější je, aby Komise konečně začala využívat všechny nástroje, které má k dispozici, aby zabránila zneužívání finančních prostředků EU. Je například jasné, že mechanismus podmíněnosti v oblasti právního státu musí být uplatněn bezodkladně, pokud ostatní dostupné nástroje nejsou dostatečné,“ uvedl finský europoslanec-zpravodaj Petri Sarvamaa (EPPI).

V zájmu posílení ochrany finančních zájmů Evropský parlament:

• znovu naléhavě vyzývá Komisi, aby vytvořila standardizovaný celounijní a interoperabilní digitální systém pro podávání zpráv a monitorování, který by obsahoval informace o konečných příjemcích a jejich souhrnném příjmu z fondů EU;

• žádá, aby byl při revizi finančního nařízení EU zaveden roční strop pro platby z rozpočtu EU fyzické osobě. Navrhují stanovit celkovou roční částku na fyzickou osobu pro zemědělské fondy ve výši 500.000 EUR pro platby v rámci prvního pilíře a 1,000.000 EUR pro platby v rámci druhého pilíře;

• navrhuje zpřísnit pravidla finančního nařízení EU zahrnutím výslovné definice "profesního střetu zájmů“ a posílit ustanovení o střetu zájmů, která se vztahují na sestavování rozpočtu;

• vyzývá Komisi, aby "v plném rozsahu a okamžitě“ využila nástroje na ochranu finančních zájmů EU, včetně nařízení o podmíněnosti v oblasti právního státu a postupu podle článku 7 Smlouvy o EU;

• požaduje, aby bylo pro všechny státy EU povinné používat nástroje IT (Arachne na vytěžování údajů a EDES k včasnému odhalování), které mohou pomoci odhalovat podvody a předcházet jim a které jsou v současné chvíli využívány pouze malým počtem zemí EU;

• vyzývá Radu, aby schválila zdroje pro orgány EU, které se zabývají ochranou finančních zájmů EU, konkrétně Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF, Europol a Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO), a které mají "chronický nedostatek zaměstnanců“;

Evropská komise už dříve oznámila, že v prvním čtvrtletí roku 2022 zveřejní legislativní návrh přezkumu finančního nařízení EU s cílem sladit jej s víceletým finančním rámcem na období 2021až 2027 a s nástrojem Next Generation EU. Evropský parlament se na svých požadavcích na tento nadcházející přezkum usnesl v listopadu 2021.

V dubnu 2022 se europoslanci účastní mise do Bulharska, kde se budou zajímat o obvinění z korupce a zneužívání veřejných prostředků, která se týkají fondů EU. Na květen je naplánována mise do Říma, která se bude zabývat využíváním dotací v rámci společné zemědělské politiky v souvislosti s dodržováním pracovních norem a bojem proti podvodům a hospodářské trestné činnosti s dopadem na rozpočet EU.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

22°C

Dnes je úterý 30. května 2023

Očekáváme v 21:00 15°C

Celá předpověď