Politika soudržnosti je klíčovou součástí programu předsednického tria

foto Vlajky České republiky a Evropské unie vlají na stožárech před sídlem Evropské komise v Bruselu.

Rada pro obecné záležitosti 14. prosince schválila program předsednického tria, ve kterém budou Česku partnery Francie a Švédsko. Programu, který bude udávat agendu Rady EU pro příštích 18 měsíců, dominují témata blízká ministerstvu pro místní rozvoj. Patří mezi ně například politika soudržnosti, regionální rozvoj a cestovní ruch. Česko se stane centrem unijního rozhodování 1. července 2022, kdy na půl roku převezme předsednickou štafetu z rukou Francie.

„V rámci společného programu tria je pro ČR zásadní politika soudržnosti a její zachování ve stávající podobě vzhledem k tomu, že předsednické trio je ze dvou třetin tvořeno čistými plátci,“ uvedla Daniela Grabmüllerová, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů. „Z pohledu Česka je klíčové poukázat na roli politiky soudržnosti při řešení obnovy a posílení odolnosti v souvislosti s pandemickou krizí a otevřít tak debatu o jejím dalším směřování,“ dodala Grabmüllerová.

Společné cíle programu tria reflektují nutnost reagovat na pandemii covid-19 a zmírnit její ekonomické a sociální dopady. Za tím účelem bude trio usilovat o pokrok při naplňování Plánu na podporu oživení a odolnosti Evropy zejména prostřednictvím investic do zelené a digitální transformace. Vedle konkurenceschopnosti a sbližování regionů chce program také podpořit zotavení turistického ruchu, včetně nových forem turismu, a konkurenceschopnost EU. Společným cílem všech tří zemí je posílit kolektivní připravenost i schopnost EU reagovat na budoucí krize.

Institut tria umožňuje organizovanější spolupráci tří po sobě jdoucích předsednictví v Radě EU. Kromě přípravy národních priorit spolupracuje každá předsednická země na tvorbě společného programu, který udává agendu Rady EU na příštích 18 měsíců. Jelikož program tria reflektuje nejen národní, ale i unijní priority, musí být jeho finální podoba schválena všemi členskými státy.

Rada pro obecné záležitosti (General Affairs Council, GAC) je nejčastější formací Rady EU, hlavního rozhodovacího orgánu EU. V Radě pro obecné záležitosti zasedají ministři pro evropské záležitosti členských států nebo jejich zástupci.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

13°C

Dnes je neděle 26. března 2023

Očekáváme v 21:00 5°C

Celá předpověď