Plenární zasedání konference probere doporučení z panelů občanů

foto Předchozí zasedání Konference o budoucnosti Evropy, v pořadí druhé, se konalo 23. října ve Štrasburku.

Plenární zasedání Konference o budoucnosti Evropy zhodnotí 90 doporučení panelů na téma "Evropská demokracie / hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost“ a "Změna klimatu, životní prostředí / zdraví“. Stane se tak tento pátek a v sobotu. Předpokládá se osobní účast v sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku a připojení na dálku.

Na každé ze dvou evropských panelových diskusí občanů, které dosud dokončily svá doporučení, se sešlo přibližně 200 Evropanů různého věku a z různého prostředí ze všech členských států (osobně i na dálku). Společně diskutovali a přijali doporučení týkající se současných i budoucích výzev, před nimiž Evropa stojí. Panel pro evropskou demokracii / hodnoty a práva, právní stát a bezpečnost přijal na svém závěrečném zasedání pořádaném Evropským univerzitním institutem v prosinci ve Florencii 39 doporučení. Panel pro změnu klimatu, životní prostředí / zdraví uspořádala v lednu College of Europe v Natolinu ve Varšavě a vzešlo z něj 51 doporučení v jeho oblasti působnosti.

Všech těchto 90 doporučení bude nyní předloženo a projednáno na nadcházejícím plenárním zasedání konference ve dnech 21. až 22. ledna v Evropském parlamentu ve Štrasburku, spolu se souvisejícími doporučeními vnitrostátních panelových diskusí občanů.

Na zahájení plenárního zasedání konference bude vzdán hold nedávno zesnulému předsedovi Evropského parlamentu Davidu Sassolimu, který zemřel 11. ledna.

Na plenárním zasedání konference se diskutuje o doporučeních vnitrostátních i evropských panelových diskusí občanů a o příspěvcích získaných z vícejazyčné digitální platformy, seskupených podle témat, bez předem stanoveného výsledku. Plenární zasedání předloží své návrhy výkonné radě na základě konsensu. Výkonná rada vypracuje zprávu v plné spolupráci a zcela transparentně s plenárním zasedáním. Panelové diskuse vybraly 80 občanů (20 z každého panelu), aby je na plenárním zasedání konference zastupovali. Tito zástupci se ujali funkce během druhého plenárního zasedání dne 23. října ve Štrasburku. Více informací o složení, účelu a činnosti plenárního zasedání je dispozici na internetových stránkách plenárního zasedání konference.

Čtyři evropské panelové diskuse občanů jsou procesem vedeným občany a představují základní kámen Konference o budoucnosti Evropy. Jejich jednání zohledňují příspěvky občanů shromážděné z celé Evropy prostřednictvím vícejazyčné digitální platformy a akcí pořádaných ve všech členských státech a podpořené prezentacemi předních akademických pracovníků a dalších odborníků.

Všichni Evropané mohou do diskuse i nadále přispívat prostřednictvím vícejazyčné digitální platformy.

3 x 4 panely

Evropské debatní panely představují jeden z ústředních bodů Konference o budoucnosti Evropy, která je první masivní všeobecnou debatou o dalším směřování EU. Jejími zakladateli jsou Evropský parlament, Rada EU a Evropská komise.

Každý panel tvoří z jedné třetiny mladí lidé ve věku 16 až 25 let, respektováno je vyvážené zastoupení žen a mužů. V zájmu posílení transparentnosti jsou plenární jednání panelů (tj. diskuse všech 200 občanů) živě přenášena na vícejazyčné digitální platformě konference ve 24 jazycích.

Od září 2021 do ledna 2022 se mají odehrát všechny čtyři panelové diskuse. Ve vícejazyčném prostředí se účastníci každého panelu sejdou vždy třikrát, aby postupně diskutovali o těchto vybraných tématech:

1) silnější hospodářství, sociální spravedlnost, zaměstnanost / vzdělávání, mládež, kultura, sport / digitální transformace;

2) evropská demokracie a hodnoty, práva, právní stát, bezpečnost;

3) změna klimatu, životní prostředí a zdraví;

4) EU ve světě a migrace.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2022 ČTK

Reklama

4°C

Dnes je čtvrtek 8. prosince 2022

Očekáváme v 19:00 1°C

Celá předpověď