Petr Štourač: Učení studentů medicíny je obohacující a naplňující

foto Se jménem Petra Šťourače se pojí hned dva výjimečné projekty: internetový vzdělávací portál AKUTNĚ.CZ určený hlavně pregraduálním studentům medicíny, který založil, a Simulační centrum Lékařské fakulty MU (SIMU), na jehož vybudování se zásadním způsobem podílel a které vede.

Cenu Wernera von Siemense 2020 v kategorii Nejlepší pedagogický pracovník získal profesor Petr Štourač z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Ocenění mu bylo uděleno za zavádění inovativních, efektivních a atraktivních metod do výuky především v oblasti anesteziologie a intenzivní medicíny. Stačí uvést dva výjimečné projekty: internetový vzdělávací portál AKUTNĚ.CZ určený hlavně pregraduálním studentům medicíny, který Petr Štourač založil, a Simulační centrum Lékařské fakulty MU (SIMU), na jehož vybudování se zásadním způsobem podílel a které nyní vede.

Profesor Petr Štourač je přednostou Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, ředitelem Simulačního centra Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a proděkanem pro rozvoj a studium v klinických oborech všeobecného lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. V roce 2007 založil výukový a publikační portál AKUTNĚ.CZ, který představuje zastřešující platformu pro elektronickou výuku akutní medicíny nejen na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Portál se zaměřuje na studenty vyšších ročníků lékařských fakult a mladé lékaře, kteří se připravují na atestaci v oborech akutní medicíny. Na portálu už bylo ve spolupráci akademiků a studentů vytvořeno více než 120 virtuálních pacientů v podobě interaktivních algoritmů ve dvou jazykových mutacích. Portál byl oceněn například odbornou společností CISARIK. O algoritmech portálu byla také zveřejněna práce v prestižním časopise Journal of Medical Internet Research.

Moderní centrum simulačních metod

ProfesorPetr Štourač z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, držitel Ceny Wernera von Siemense 2020 v kategorii Nejlepší pedagogický pracovník. Ocenění mu bylo uděleno za zavádění inovativních, efektivních a atraktivních metod do výuky především v oblasti anesteziologie a intenzivní medicíny. 
Roku 2014 se Petr Štourač stal vedoucím projektu Komplexního simulačního centra Masarykovy univerzity. Cílem projektu bylo především implementovat do kurikula studijního programu Všeobecné lékařství prvky simulační medicíny. Mírou komplexnosti ovlivnění kurikula v celém průběhu studia jde o změnu, která je ojedinělá i v mezinárodním měřítku. Takto rozsáhlá změna však vyvolala potřebu prostoru specificky přizpůsobeného moderním simulačním metodám. Protože takový prostor Lékařská fakulta Masarykovy univerzity neměla, byl projekt rozšířen o výstavbu Simulačního centra (SIMU). To bylo loni v létě dokončeno, takže na začátku akademického roku 2020/2021 v něm mohla být zahájena pravidelná výuka ve studijních programech Všeobecné a Zubní lékařství.

Simulační centrum, jehož je profesor Štourač ředitelem, je unikátní v tom, že umožňuje zapojit všechny prvky simulační výuky – od těch nejnižších, tedy virtuálních pacientů na počítači, až po velké týmové simulace. Takto komplexní simulační pracoviště v současné době nemá žádná jiná lékařská fakulta v České republice. Centrum disponuje například simulovaným heliportem, prostory pro venkovní simulace včetně sanitního vozu, urgentním příjmem, operačními sály, jednotkami intenzivní péče či porodním sálem.

Spontánní rozhodnutí

Petr Štourač se pro pedagogickou dráhu rozhodl velmi spontánně. „Nejprve jsem učil mladší kolegy na klinice anesteziologickým technikám, následně jsem dostal od přednosty naší kliniky nabídku učit na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, kterou jsem s radostí přijal, a od toho byl už jen pověstný krůček k rozvoji výukového portálu AKUTNĚ.CZ, díky kterému jsem byl následně osloven k vedení projektu Simulačního centra naší fakulty,“ popisuje Štourač, podle něhož by učení mělo zábavné jak pro studenty, tak pro učitele.

Profesor Petr Štourač z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, držitel Ceny Wernera von Siemense 2020 v kategorii Nejlepší pedagogický pracovník. Ocenění mu bylo uděleno za zavádění inovativních, efektivních a atraktivních metod do výuky především v oblasti anesteziologie a intenzivní medicíny. 
Co je tedy na učení největší radostí pro Petra Štourače? „Největší radost mám ze svých studentů – vidět nejenom jejich nadšení při výuce, ale i jejich následný odborný a kvalifikační růst. Líbí se mi jejich samostatnost, kreativita, otevřenost vnějším vlivům a přinášení pohledů ze zahraničí,“ vypočítává. Zároveň upozorňuje na to, že současná doba klade na učitele nové nároky, kterým dostát není snadné. „Technologie dnešní doby přinášejí nejen usnadnění a zvýšení atraktivity výuky, ale i vyšší tlak na kvalitu a předchozí přípravu. Výuka je tedy z pohledu vyučujícího v něčem lehčí, ale současně v něčem i těžší než dříve,“ podotýká profesor Štourač.

Opravdu dobrých učitelů není nikdy dost, avšak dnešní podmínky pro výkon této profese nejsou zdaleka ideální. Co by tedy profesor Petr Štourač poradil těm, kteří zvažují pedagogickou kariéru? „Aby se nebáli a zdvihli rukavici. Pedagogická činnost je obohacující a naplňující,“ říká a dodává: „Mně práce pedagoga na Lékařské fakultě přinesla unikátní možnost být součástí týmu mladých lidí, kteří se nebojí realizovat společnou vizi ať již v projektu AKUTNĚ.CZ, nebo v Simulačním centru. Každá aktivita samozřejmě stojí čas, kterého v dnešní uspěchané době není mnoho, ale zisk v tomto případě jednoznačně převyšuje ztráty.“

V třiadvacátém ročníku Ceny Wernera von Siemense vybíraly poroty ze 712 přihlášek, mezi 21 oceněných bylo rozděleno 900 tisíc korun. Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií je Cena Wernera von Siemense jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v České republice.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

12°C

Dnes je sobota 1. dubna 2023

Očekáváme v 21:00 9°C

Celá předpověď