Peníze určené na tzv. genderové audity nebyly využity účelně, oznámil NKÚ

foto Sídlo Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) v Praze - Holešovicích.

Praha - Dotace ze státního rozpočtu a Evropské unie, které v letech 2014 až 2021 směřovaly na snížení rozdílů mezi ženami a muži na trhu práce, svému účelu příliš neposloužily. Oznámil to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), který prověřoval peníze vynaložené na takzvané genderové audity. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) podle něj nesledovalo skutečný přínos dotací. Ministerstvo s některými závěry NKÚ nesouhlasí, ale některé výtky už zohlednilo v kritériích nových projektů.

NKÚ prověřil využití dotací, poskytnutých z operačního programu Zaměstnanost 2014–2020 a spolufinancovaných ze státního rozpočtu. Zkontroloval 14 projektů z celkem 68, objem prověřených peněz činil 40 milionů korun, sdělila ČTK mluvčí kontrolního úřadu Hana Kadečková.

Úřad zjistil, že dotace přispěly k naplnění účelu jen nevýznamně: pouze osm procent z kontrolovaného objemu peněz naplnilo účel ve všech klíčových otázkách. V zavádění konkrétních opatření po skončeném auditu pokračovalo za finanční podpory z operačního programu jen 14 procent organizací. "MPSV nesledovalo skutečný přínos dotací a podmínky pro nakládání s nimi nastavilo tak, že příjemci mohli peníze čerpat, aniž by bylo zřejmé, jakých cílů chtějí dosáhnout. U čtyř projektů zjistil NKÚ nezpůsobilé výdaje v souhrnné výši 1,6 milionu Kč," konstatoval kontrolní úřad.

Ministerstvo práce na webu uvedlo, že s některými nálezy kontrolorů nesouhlasí. Většina podpořených projektů podle něj ovlivnila reálné změny v otázce rovného postavení mužů a žen na trhu práce. "Kontrolovaný projekt již ale skončil a kritéria nového projektu jsou nastavena jinak," zdůraznilo.

NKÚ podle něj nezjistil žádné systémové chyby ani porušení právních předpisů ze strany MPSV. "Řadu uvedených praktických výtek MPSV samo reflektuje a v rámci podpory v novém programovém období jsou již většinou zohledněny především zpřesněním zaměření výzev, zvyšováním nároků na měření dopadů projektů, a tím i posilováním účelného a efektivního nakládání se zdroji ze státního rozpočtu i EU," sdělilo ministerstvo. U projektů, u nichž NKÚ zpochybnil vynaložené výdaje, provede ministerstvo dodatečnou hloubkovou kontrolu.

Účelem podpory bylo mimo jiné snížit rozdíly v odměňování a riziko obtěžování na pracovišti, omezit nerovný přístup k pracovním pozicím (tzv. skleněný strop) nebo usnadnit slučitelnost pracovního a soukromého života. Z kontroly NKÚ však vyplynulo, že projekty směřovaly převážně pouze k informovanosti o problematice rovnosti žen a mužů či k vytvoření interních předpisů.

Vzdělávání, které ministerstvo proplatilo, v řadě případů nesouviselo s genderovou problematikou, uvedli kontroloři. Někdy nebylo pro konkrétní zaměstnance potřebné a využitelné. NKÚ poukázal na příklad stavební společnosti s deseti zaměstnanci, z nichž pět vykonávalo dělnické nebo technické profese. Firma uspořádala v průběhu dvou let 19 školení za celkem 503.000 korun i na témata jako prezentační dovednosti, sebeřízení, time management nebo stres a jeho odstraňování.

Zpráva Světového ekonomického fóra za rok 2022 konstatuje, že v ČR i přes řadu opatření přetrvávají genderové nerovnosti, které zasahují do všech oblastí společenského života, připomněla Kadečková. Ve srovnání 35 evropských zemí obsadila Praha 29. místo.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

27°C

Dnes je pondělí 2. října 2023

Očekáváme v 19:00 18°C

Celá předpověď