Panelové diskuse evropských občanů

foto První kolo panelových diskusí uzavřelo sezení bloku číslo čtyři ve dnech 15. až 17. října ve Štrasburku.

Panelové diskuse evropských občanů jsou klíčovým rysem Konference o budoucnosti Evropy, která představuje průlomový krok v oblasti poradní demokracie v Evropské unii.

Panelové diskuse dávají občanům větší prostor při utváření budoucích politik a ambicí unie. O budoucnosti Evropy bude diskutovat reprezentativní vzorek 800 občanů. Na základě toho vzniknou politická doporučení k hlavním tématům, která se v rámci digitální mnohojazyčné platformy konference řeší.

První kolo panelových diskusí uzavřelo sezení bloku číslo čtyři ve dnech 15. až 17. října ve Štrasburku.Tato doporučení budou podkladem pro širší návazné diskuse konané v rámci konference.

Každého ze čtyř panelů se zúčastní 200 evropských občanů vybraných na základě náhodného výběru z 27 členských států. Každá debata se uskuteční na třídenních diskusních zasedáních, přičemž minimálně dvě zasedání se budou konat prezenčně, umožní-li to zdravotní situace.

První zasedání se konala od poloviny září do poloviny října prezenčně v prostorách Evropského parlamentu ve Štrasburku. Druhá zasedání panelových diskusí jsou v plánu v listopadu on-line na dálku. Třetí a závěrečná jednání panelových diskusí se uskuteční prezenčně v těchto vzdělávacích institucích: Institut mezinárodních a evropských záležitostí v Dublinu, Evropský univerzitní institut ve Florencii, College of Europe v Natolinu (Varšava) a Evropský institut veřejné správy v Maastrichtu.

Všechny evropské panelové diskuse občanů se sejdou nebo odehrají od podzimu 2021 do jara 2022.

První kolo panelových diskusí uzavřelo sezení bloku číslo čtyři ve dnech 15. až 17. října ve Štrasburku.Skladba účastníků odráží rozmanitost EU: zeměpisný původ (státní příslušnost a městský/venkovský původ), gender, věk, socioekonomické zázemí a dosažené vzdělání. V každém panelu je alespoň jedna žena a jeden muž z každého členského státu.

Třetinu každého panelu tvoří mladí lidé (ve věku 16–25 let). Tato skupina mladých lidí bude mít zvláštní vazbu na Evropské setkání mládeže. 

O čem se bude debatovat 

Panel č. 1 s názvem „Silnější ekonomika, sociální spravedlnost a zaměstnanost / mládež, sport, kultura a vzdělávání / digitální transformace“ se zabývá budoucností naší ekonomiky a pracovních míst, zejména po pandemii, přičemž věnuje náležitou pozornost souvisejícím otázkám sociální spravedlnosti. Bude se rovněž zabývat příležitostmi a výzvami spojenými s digitální transformací – jedním z největších projednávaných témat, která jsou zaměřena na budoucnost. Panel se bude rovněž zabývat budoucností Evropy v oblasti mládeže, sportu, kultury a vzdělávání.  

První kolo panelových diskusí uzavřelo sezení bloku číslo čtyři ve dnech 15. až 17. října ve Štrasburku.Panel č. 2 s názvem „Evropská demokracie / hodnoty, práva, právní stát, bezpečnost“ se zabývá tématy souvisejícími s demokracií, jako jsou volby, účast mimo období voleb, pocit, že se zvolení zástupci vzdalují těm, kdo je zvolili, svoboda sdělovacích prostředků a dezinformace. Zaměřuje se rovněž na otázky související se základními právy a hodnotami, právním státem a bojem proti všem formám diskriminace. Současně řeší i problematiku vnitřní bezpečnosti EU, jako je ochrana Evropanů před teroristickými činy a jinými trestnými činy.   

Panel č. 3 na téma „Změna klimatu, životní prostředí / zdraví“ se týká dopadů změny klimatu, environmentálních otázek a nových výzev pro Evropskou unii v oblasti zdraví. Tato témata souvisejí také s cíli a strategiemi EU, jako jsou zemědělství, doprava a mobilita, energetika a přechod ke klimaticky neutrální společnosti, výzkum, systémy zdravotní péče, reakce na zdravotní krize, prevence a zdravý životní styl. 

Panel č. 4 s názvem „EU ve světě / migrace“ se zabývá úlohou EU ve světě, včetně cílů a strategií pro bezpečnost EU, obranu, obchodní politiku, humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci, zahraniční politiku, politiku sousedství a rozšíření EU. Tento panel se bude rovněž věnovat tomu, jakým způsobem by se EU měla vypořádat s migrací. 

Co se bude dít s názory občanů?  

První kolo panelových diskusí uzavřelo sezení bloku číslo čtyři ve dnech 15. až 17. října ve Štrasburku.Plenárního zasedání, z nichž to nejbližší se odehraje 17. a 18. prosince ve Štrasburku, se zúčastní 20 zástupců ze všech panelů evropských občanů, přičemž nejméně třetina z nich budou občané mladší 25 let. Budou prezentovat výsledky svých diskusí a projednají je s ostatními účastníky. Panely zohlední příspěvky shromážděné v rámci konference prostřednictvím digitální platformy a poskytnou další podklady pro plenární zasedání konference tím, že vypracují soubor doporučení, ze kterých by unie měla dále vycházet.

Kalendář následujících panelů (2. kolo)

Panel 1, schůze 2: 5.–7. listopadu 2021

Panel 2, schůze 2: 12.–14. listopadu 2021

Panel 3, schůze 2: 19.–21. listopad 2021

Panel 4, schůze 2: 26.–28. listopadu 2021

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

13°C

Dnes je neděle 26. března 2023

Očekáváme v 15:00 9°C

Celá předpověď