Ovzduší v Ostravě bylo loni nejlepší za dobu srovnatelných měření

foto Ilustrační foto - Pohled na Ostravu z radniční věže 21. ledna 2019, kdy byly v celém Moravskoslezském kraji výrazně zhoršené rozptylové podmínky.

Ostrava - Kvalita ovzduší v Ostravě byla loni nejlepší za dobu měření. Byly zjištěny dosud nejnižší průměrné koncentrace polétavého prachu. Zlepšení ovzduší napomohlo nejen příznivé počasí, ale také pandemie koronaviru. Novinářům to dnes řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová (ANO). Data ve srovnatelné podobě jsou k dispozici asi od poloviny 90. let minulého století, uvedla vedoucí oddělení kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě Blanka Krejčí.

Kvalita ovzduší se meziročně zlepšila na všech ostravských měřicích stanicích a na žádné z nich nebyl překročen roční imisní limit pro polétavý prach PM10. "Ovzduší v Ostravě se dlouhodobě významně zlepšuje. Výsledky, které hodnotí jeho kvalitu za rok 2020, jsou nejlepší v historii měření. Minulý rok navíc nebyla vyhlášena ani jednou smogová situace. Vděčíme za to nejen příznivému počasí a v loňském roce paradoxně dopadům pandemie covidu-19, která znamenala mírný pokles hospodářských aktivit i menší objem dopravy," uvedla Šebestová.

Podle ní ale situaci díky ekologickým opatřením ovlivňuje také celkový pokles emisí u všech hlavních typů zdrojů znečišťování. Patří k nim průmysl, doprava a lokální topeniště.

Překročení limitu denních koncentrací polétavého prachu loni zaznamenala jen stanice v Ostravě-Radvanicích, která je v ulici Nad obcí a je vedena jako průmyslová. Ze zákona lze krátkodobé koncentrace prachu v ovzduší překročit nejvýše 35 dnů v roce, u této stanice byl překročen denní imisní limit pro PM10 ve 41 dnech, o rok dříve to však bylo 63 dnů.

"Příčiny zlepšení kvality ovzduší jsou komplexní. K pozitivnímu výsledku přispěly na jedné straně mimořádně dobré rozptylové podmínky, hlavně v prvních dvou měsících roku, loňský rok byl také celkově vlhčí. V případě poklesu koncentrací oxidů dusíku hrálo roli i omezování dopravního provozu v souvislosti s epidemiologickými opatřeními," uvedla vedoucí oddělení kvality ovzduší ČHMÚ Blanka Krejčí.

Kvalitu ovzduší v Ostravě ovlivňuje několik faktorů. Kromě geografické polohy a povětrnostních podmínek hraje velkou roli hromadění zplodin z průmyslových zdrojů, lokálních topenišť, z dopravy a velkou měrou hlavně v zimních měsících přeshraniční přenos emisí z Polska.

Šebestová řekla, že město se snaží kvalitu ovzduší zlepšit řadou aktivit. V Ostravě se například četněji, než ukládá zákon, čistí cesty od prachu. Za ekologičtější variantu se obměňují i vozidla veřejné dopravy. "Již během několika týdnů budou odstaveny všechny dieselové autobusy a nahrazeny nízkoemisními nebo zcela bezemisními vozy. Na budovách města snižujeme energetickou náročnost, pracujeme na obnově nebo založení nových parků, výsadbě izolační zeleně, zatravňování tramvajových pásů,"

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2021 ČTK

Reklama

7°C

Dnes je neděle 7. března 2021

Očekáváme v 9:00 2°C

Celá předpověď