Okamura: O zdražování již zakoupených zájezdů se neuvažuje

foto Tomio Okamura - člen prezidia a mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur - AČCKA

Přečtěte si interview, které se týká zajímavých informací ohledně cestování a letošních dovolených, ale i současných trendů v cestovním ruchu. Na otázky odpovídal člen prezídia a mluvčí Asociace českých cestovních kanceláři a agentur Tomio Okamura. Mimo jiné uvedl, že ti, kdo čekali na odškodnění za zkaženou radost z dovolené, se ho v tomto volebním období skoro jistě nedočkají,

Dobrý den vážený pane Okamuro. Kolik utratí průměrný Čech za dovolenou? Ovlivní letos tuto částku současná krize?

Jedna průměrná česká dovolená včetně nákladů na místě pobytu stála v loňském roce 14.900 Kč. Jednalo se tak o meziroční navýšení přibližně 700 Kč na jednu zahraniční dovolenou a zdůrazňuji je to včetně nákladů na místě pobytu. V letošním roce odhadujeme, že tu „magickou hranici“ 15.000 Kč nepřekročíme. Důvodem však není pouze atmosféra ekonomické krize, nicméně i fakt, že kurz české koruny vůči euru oslabil ve srovnání s loňským létem prakticky o 20 %, což se samozřejmě zásadně projeví v útratách na místě pobytu.

Zájem o nákup zájezdů online každoročně roste. Jsou nějaká úskalí nebo specifika nákupu dovolené přes internet, na co si dát pozor?

V České republice on-line nákup zájezdů sice každoročně roste, ale zdaleka nejsme ještě na vrcholu. V zemích původní patnáctky EU se prodává po internetu v současné době 35 % všech zájezdů a v USA, které je v tomto ohledu nejdále je to dokonce 40 % všech zájezdů. V ČR se zatím po internetu prodává přibližně 25 % všech zájezdů a v loňském roce se v ČR prodalo 2,2 mil. zahraničních zájezdů, tak si lehce dopočítáme, že přibližně 600 tis. Zahraničních zájezdů se loni prodalo po internetu.

Za poslední 3 roky vidíme rozhodně ten trend, že lidé se postupně přestávají bát kupovat přes internet především dražší zájezdy. Největší internetový prodejce Invia.cz, samozřejmě člen naší asociace, reagoval na to před 2 – 3 lety tím, že si paradoxně otevřel kamenné pobočky jakoby to byla cestovní kancelář právě proto, aby zvýšil důvěru klientů v nákup těch dražších zájezdů. Nyní ovšem sledujeme ten trend, že Češi si skutečně zvykají kupovat zájezdy po internetu. Na dotazy o tom, zda je nákup přes internet bezpečný, odpovídáme jako asociace, že samozřejmě bezpečný je. Je to rozšířená metoda po celém světě.

Poptávka po zájezdech v tomto roce klesá. Očekáváte, že kvůli krizi mohou krachovat cestovní kanceláře?

Co se týče množství zájezdů, tak zatím nějakou zásadně se snižující poptávku zatím nevidíme, nicméně ten pokles je v současnosti okolo 10 % ve srovnání s loňským rokem. Naštěstí ve srovnání s jinými obory se můžeme spoléhat na jeden geografický fakt a to je, že ČR nemá moře. To znamená je přirozenou snahou Čechů - byť by velice snížili útraty na místě pobytu - alespoň k tomu moři s rodinou a dětmi jet. Navíc v ČR - protože jsme umístěni vedle Německa a Rakouska především - tak cenová hladina srovnatelných ubytovacích zařízení je minimálně stejná, ne-li vyšší než třeba v Chorvatsku či severní Itálii.

Tedy mírný pokles zaznamenáváme, nikoliv ovšem takový, jako např. prodejci spotřebního zboží. Především se domníváme, že se to projeví v nižších útratách na místě pobytu.

Je také nutné rozlišovat, zda-li došlo ke krachu cestovní kanceláře nebo pouze k ukončení činnosti, to je velký rozdíl. Nicméně k tomuto bude v budoucnu docházet, protože to je přirozený jev. Já mám univerzální radu pro tento rok: pořizujte zájezd výhradně a pouze u subjektů, které jsou pojištěny proti úpadku. Tyto subjekty mají ze zákona dokonce povinnost mít na viditelném místě umístěnu kopii certifikátu o pojištění. Kdo se vám ho zdráhá ukázat jej prostě nemá. Pojištěných subjektů je nyní v ČR přibližně 970, takže výběr je obrovský.

Je výhodnější si zájezd zakoupit s předstihem na first minute či je výhodnější počkat na nabídky last minute?

Pro toho, kdo dokáže fixovat termín dovolené s předstihem, je jednoznačně výhodný first minute. Proč? Dostáváte slevu v průměru 10 %, a hlavně (na rozdíl od last minute), vybíráte si z kompletní nabídky. Nevýhoda first minute je pouze jedna a to pro typy lidí jako jsem já. Nejsem schopen si fixovat termín dovolené, protože díky pracovnímu vytížení nejsem schopen v lednu nebo únoru určit, který týden v červnu budu mít volno. Jinak jsou tu samé výhody – jsou dnes již CK, kterým stačí dát zálohu pouze 1.000 Kč na rezervaci first minute. Dříve to bylo minimálně 30 % z ceny zájezdu, takže člověk byl tímto trochu blokován. Takže pokud se nakonec rozhodnete jet někam jinam tak už není tak hrozné původní zájezd zrušit a přijít tak o onu složenou zálohou 1.000 Kč.

Last minute rozhodně nejsou pro rodiny s dětmi. Last minute je pro „akčnější lidi“, kteří mají moderní smýšlení a jsou zcestovalí. Ve finále u super last minute jsou ceny i o 20 % nižší, takže jsou velmi výhodné. Čili pro toho, kdo je zkušenější nebo nemá příliš nároky, je vhodný last minute. Z 2,2 mil. zájezdů, co se v loni prodalo bylo 40 % first minute, 20 % byl standardní prodej za katalogové ceny (to nás teď čeká v mezidobí duben až květen) a 40 % byly last minute. Přičemž před 5 nebo 10 lety standardní katalogový prodej činil polovinu prodaných zájezdů a last minute 10 %. Je vidět, že s tím, jak jsou Češi zkušenější cestovatelé, víc a víc jich využívá právě last minute. Standardní prodej neustále klesá.

Je pravda, že CK může cenu zájezdu dodatečně navýšit i pokud již má klient celou částku uhrazenu?

Ano, CK může jednostranně zvýšit cenu, ale pouze za jasně stanovených podmínek. Jednostranně znamená, že pakliže to klient neakceptuje, může stornovat zájezd, ale pouze při dodržení stornovacích podmínek. V tomto ohledu je naše legislativa sladěná s legislativou EU. Zájezd kupujeme mnoho měsíců předem, právě proto je tu možnost, že za podmínky, že je klient informován o této eventualitě, může dojít ke zdražení již zakoupeného zájezdu.

Máte nějaká doporučení pro naše čtenáře v současné situaci, kdy se může stát, že se budou zdražovat i již zaplacené zájezdy?

O takovémto zdražování se v tuto chvíli neuvažuje. Všechny cestovní kanceláře si uvědomují, že je to až to nejzazší řešení, které existuje. Každému z nás je jasné, že to vzbudí nevoli. Pro nás je hranicí 30 Kč za euro. V případě, že se kurz k této hranici přiblíží, resp. tuto hranici překročí tak většina cestovních kanceláří zváží překalkulování ceny neprodaných zájezdů a až v další fázi by se mělo sáhnout na ceny již prodaných zájezdů. Ovšem upozorňuji, že v této chvíli se o takové možnosti vůbec neuvažuje. Vše se bude odvíjet od vývoje kurzu eura.

V budoucnu se v návrhu nového občanského zákoníku se počítá s tzv. odškodněním za ztrátu radosti z dovolené. Co si o tom myslíte?

Hodně bychom se divili, kdyby občanský zákoník ve stávajícím volebním období vůbec prošel parlamentem. Ti, kdo čekali na zkaženou radost z dovolené, tak náš názor je, že z 90 % se toho v tomto volebním období nedočkají.

Mediální komedie pana ministra Pospíšila je skutečně úplně skandální záležitost, protože on si vymyslel překlad německých ustanovení. My jsme si nechali od německé asociace cestovních kanceláří poslat jediné dva cca pětiřádkové odstavce zákona, kde se hovoří o tzv. odškodnění za nemajetkovou újmu klientům a on si výraz odškodnění za nemajetkovou újmu klientům přeložil do češtiny jako odškodnění za zkaženou radost z dovolené. Když jsem se na to ptal náměstka pro legislativu Korbela, zda je to výmysl úředníků nebo politické zadání ministra, řekl mi, že je to zadání ministra. Dále mi řekl a to je úsměvné, nám výraz odškodnění za nemajetkovou újmu připadá, že v češtině je to ekvivalent odškodnění za zkaženou radost z dovolené. Mně tedy nepřipadá výraz „nemajetková újma“ jako ekvivalent k výrazu „zkažená radost z dovolené“ a byl bych rád, aby se tu přestala dělat mediální komedie a používaly se exaktní právnické termíny. Má to (zkažená radost z dovolené, pozn. red.) být snad zkažený sex na dovolené nebo kobylky v pokoji nebo špatné počasí nebo špatná nálada? Jsme svědky toho, jak ministr Pospíšil degradoval letitou práci na občanském zákoníku, protože přestože jsou tam stovky jiných ustanovení, tak se v televizi probírá pouze zkažená radost z dovolené, pouze jedno populární téma. Termín odškodnění za zkaženou radost z dovolené nemá z 90 % šanci projít. Jednali jsme s mnohými poslanci a většinou jim je jasné, že se jedná jen o mediální hru a snahu se zviditelnit. Proti jsou např. i ministři Říman, Svoboda; proti je i Alexandr Vondra. Se všemi jsem jednal.

Hlavně odškodnění za nemajetkovou újmu již v České republice existuje. Jako nejmarkantnější příklad dávám havárii autobusu u Nažidel. Lidé tam dostali miliónová odškodnění – to je typické odškodnění za nemajetkovou újmu. Ministr argumentuje tím, že to chce upřesnit, upřesnit termínem „zkažená radost z dovolené“? To teda mně ani právníkům jako žádné upřesnění nepřipadá.

My i členové vlády, které jsem jmenoval, jsou proti, protože se nyní v EU připravuje novela směrnice o zájezdech, jejíž přijetí se odhaduje v roce 2011. ČR ji musí povinně implementovat do právního řádu. Proto je zbytečné vymýšlet tento paskvil a následně zákon předělávat a dablovat práci úředníků.

Myslíte si, že by se měly CK deklarovat výši náhrady v případě, že nebude dodržena jakákoliv služba ze strany cestovní kanceláře tak, jak to po vzoru Frankfurtské tabulky slev učinila CK Fischer? Je to krok správným směrem?

Cestovní kancelář Fischer je významným členem naší asociace. Pakliže je CK kvalitní a má dobré jméno, tak nepotřebuje žádné tabulky. Není pravdou, že tabulky rovná se kvalita. Nejsme proti, ale je to jen jeden z mnoha marketingových nástrojů a zdůrazňuji, že nic takového v Evropě závazně nefunguje. Byl bych rád, kdybychom se drželi evropské legislativy.

Jaké jsou současné trendy v cestovním ruchu? Kam Češi nejčastěji míří?

Téměř polovinu všech zahraničních dovolených strávili vloni Češi pouze v těchto čtyřech státech: Chorvatsko, Slovensko, Itálie a Řecko. Celé jedna třetina všech českých zahraničních dovolených pak připadá pouze na Chorvatsko a Slovensko. Především dosud stále vedoucí Chorvatsko zaznamenalo vloni pokles počtu českých turistů o 6% na 623 tisíc osob, důvodem jsou nejen loňské problémy (notářsky ověřené formuláře pro děti a zákaz dovozu jídla), ale i fakt, že v Chorvatsku už téměř každý Čech jednou byl a proto je nyní zájem o další středomořské destinace.

I v letošním roce budou, stejně jako vloni, nejpopulárnějšími dovolenkovými destinacemi českých občanů Chorvatsko, Slovensko, Itálie, Řecko, Rakousko, Egypt, Tunisko, Španělsko, Francie, Bulharsko a Turecko.

Pane Okamuro, otázka na závěr, které destinace preferujete Vy osobně a proč?

Já to mám úplně jinak než drtivá většina Čechů. Protože vůbec nemám čas v létě už celých 15 let, co podnikám v cestovním ruchu, tak v létě vůbec nemůžu nikam jet. Já si beru volno pouze v zimě a tím pádem logicky musím směřovat svoje dovolené do tepla a teplo je v tu chvíli pouze na jižní polokouli nebo v okolí rovníku. To znamená, že mými oblíbenými destinacemi jsou z tohoto pohledu Rio de Janeiro a Kapské Město. To jsou města, která jsou mi velice blízká, jsou tam příjemní lide, příjemné ceny, moře, teplo… Tam se člověk cítí mnohdy jako doma.

Reklama
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2020 ČTK

Reklama

1°C

Dnes je sobota 28. listopadu 2020

Očekáváme v 13:00 1°C

Celá předpověď