Odborníci sestavili podobu zbořeného kostela sv. Petra v Olomouci

foto Olomouckým odborníkům se podařilo sestavit virtuální hmotovou rekonstrukci a vizualizaci podoby kostela sv. Petra v pozdní gotice.

Olomou- Odborníkům se podařilo sestavit vizualizaci olomouckého kostela sv. Petra, který byl zbořen v roce 1792. Stál na nádvoří dnešního děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Palackého, jeho půdorys se podařil zmapovat v minulých letech během rozsáhlého archeologického průzkumu. ČTK o tom informoval mluvčí olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) Vlastimil Staněk. Podobu kostela se podařilo sestavit archeologům z NPÚ ve spolupráci s autorem projektu Bastionka Olomouc.

"Kostel sv. Petra na Předhradí byl nejstarším olomouckým kostelem zmiňovaným v písemných pramenech, protože u něj bylo roku 1063 obnoveno moravské biskupství. Iniciativou biskupa Jindřicha Zdíka byl roku 1141 biskupský stolec od kostela sv. Petra přenesen k nově postavenému chrámu sv. Václava," uvedl Staněk.

Olomouckým odborníkům se podařilo sestavit virtuální hmotovou rekonstrukci a vizualizaci podoby kostela sv. Petra v pozdní gotice. Kostel sv. Petra se poté stal farním až do svého zboření roku 1792. Zbytky základů chrámu byly opakovaně odkryty během výstavby školní budovy Elisabethina v letech 1901 až 1902 a při archeologickém výzkumu v roce 1948. Nejnověji byly základy petrského kostela odhaleny archeologickým výzkumem při rekonstrukci budovy děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Palackého v letech 2015 až 2017. Půdorys kostela byl následně vyznačen v dlažbě nádvoří budovy děkanátu v Křížkovského ulici č. 10.

Podle Staňka odborníci při výzkumu zjistili, že základy kostela jsou až z pozdně gotického období a jeho raně středověký předchůdce zřejmě stával nedaleko, pravděpodobně v jihovýchodním nároží Tereziánské zbrojnice. "Z archeologických zjištění a z rekonstruovaného půdorysu kostela provedeného podle realizovaných výzkumů vyplývá, že se jednalo o kostel s lodí téměř čtvercovitého půdorysu. Presbytář byl ukončen polygonálním závěrem. V ose západního průčelí se nacházela hranolová věž čtvercového půdorysu. Stavba byla doplněna opěrným systémem tvořeným kolmými i diagonálními opěráky," popsal Staněk.

Prostorový model kostela sestavili odborníci nejen na základě rekonstruovaného půdorysu, ale i podle vedut a dalších dobových vyobrazení. Svými znalostmi přispěli i odborníci z NPÚ na stavební historii objektů. Výslednou virtuální hmotovou rekonstrukci a vizualizaci podoby kostela sv. Petra v pozdní gotice poté vytvořil tvůrce projektu Bastionka Olomouc Petr Hofman, dodal Staněk.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2021 ČTK

Reklama

11°C

Dnes je pátek 7. května 2021

Očekáváme v 19:00 7°C

Celá předpověď