Oběhové hospodářství: EU potřebuje přísnější pravidla pro spotřebu a recyklaci

foto Odpad, skládka, tříděný odpad - ilustrační foto.

Evropský parlament (EP) přijal rozsáhlá politická doporučení, jak dosáhnout v EU nejpozději do roku 2050 bezuhlíkové, udržitelné, netoxické a uzavřené oběhové ekonomiky. Toto stanovisko bylo přijato 574 hlasy pro, 22 proti, 95 se zdrželo. Z pozice EP jde o odpověď na Akční plán pro oběhové hospodářství z pera Evropské komise(EK).

Europoslanci zdůraznili, že je nutné přijmout závazné evropské cíle už pro rok 2030, aby bylo možné výrazně snížit materiálovou a spotřební stopu, jíž zanechává současný způsob hospodaření v unii. Je nezbytné dostat pod kontrolu všechny produkty celkového výrobního cyklu, jež se dostávají na unijní trh, podtrhli poslanci. Po Evropské komisi mimo jiné žádají, aby vypracovala závazná pravidla pro jednotlivá odvětví, týkající se procentního podílu recyklace.

Ještě v tomto roce má komise podle názoru EP předložit návrh nové směrnice, která rozšíří platnost dosavadního nařízení pro tzv. ekologický design EU, a to o výrobky, jež nemají přímou vazbu na spotřebu energie. Opatření má mířit na konkrétní produkty, s cílem zajistit jejich dobré užitné vlastnosti, dlouhou životnost, opětovnou použitelnost, snadnou opravitelnost, netoxičnost, modernost a recyklovatelnost. Co se posledně jmenovaného požadavku týče, myslí se tím, aby výrobky sestávaly z recyklovatelných dílů kvůli ochraně životního prostředí a energetických zdrojů.

Na únorovém plenárním zasedání poslanci rovněž připomněli, že dosažení cílů evropského „Green Deal” se stane skutečností jen tehdy, když se celá EU přenastaví na oběhovou ekonomiku schopnou vytvořit nová pracovní místa a obchodní příležitosti. Členové EP v této souvislosti apelovali na důsledné dodržování platné směrnice o odpadech a vyslovili se pro další kroky vůči klíčovým segmentům, jako jsou textilní průmysl, plasty, obaly a elektronika.

Akční plán pro oběhové hospodářství předložila EK loni v březnu. V říjnu se jí zabýval Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP. Momentálně „pokrývá” tento záměr 80 % ekologických dopadů všech produktů v EU. Předpokládá se, že se celosvětová spotřeba materiálů v příštích 40 letech zdvojnásobí, což bude mít za následek 70procentní nárůst odpadů do roku 2050. Globálně má tento vývoj, znamenající úbytek a změny v rovnováze zdrojů, na svědomí zánik 90 % živočišných a rostlinných druhů, 90 % nedostatku pitné vody a 50 % dopadů na změny klimatu.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

13°C

Dnes je čtvrtek 30. března 2023

Očekáváme v 15:00 15°C

Celá předpověď