NKÚ: Účetní závěrka České rozvojové agentury obsahovala chyby za 62,5 milionu Kč

foto České bankovky, koruny, muzeum České národní banky, bankovní trezor - ilustrační foto.

Praha - Účetní závěrka České rozvojové agentury (ČRA) za rok 2020 obsahovala chyby za 62,5 milionu korun. Nesprávnosti ve výši 40,7 milionu korun byly i ve výkazu pro hodnocení plnění státního rozpočtu, šlo především o vykázání výdajů na humanitární zahraniční pomoc. ČRA je vykázala podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) nesprávně jako výdaje na rozvojovou zahraniční pomoc. V tiskové zprávě o tom dnes informoval NKÚ. Ředitel ČRA Michal Minčev ČTK sdělil, že chyby neměly na agenturu přímý finanční dopad.

Minčev uvedl, že zřizovatel agentury, ministerstvo zahraničí, účetní závěrku za rok 2020 schválilo a nesprávnosti, na které upozornil NKÚ, neměly "žádný dopad na hospodárnost, efektivnost a účelnost vynaložených veřejných prostředků. Nešlo podle něj o chyby způsobené podvodem a neměly žádný přímý finanční dopad na ČRA. Nesrovnalosti se podle něj týkaly hlavně termínu vyúčtování dlouhodobých poskytnutých a přijatých záloh na transfery a byly napraveny v účetní závěrce za rok 2021 příslušným účetním dokladem.

Významné nesprávnosti v účetní závěrce vznikly podle NKÚ tím, že ČRA neúčtovala v roce 2020 o některých nákladech a výnosech z transferů. Kontroloři na základě výsledků prověrky upozornili na nekoncepční vymezení pojmu transfer v účetních předpisech pro vybrané účetní jednotky. "V praxi v důsledku současného vymezení vznikají alternativní možnosti účtování, které však mohou podávat odlišnou informaci o transakci. NKÚ proto doporučuje upravit vymezení tohoto pojmu," uvedli kontroloři.

V účetní závěrce za rok 2020 se významné nesprávnosti týkaly i její přílohy. Kontroloři je vyčíslili na 51,7 milionu korun, podle nich vznikly tím, že ČRA vykázala podmíněné závazky z dotací na rok 2021 nesprávně jako podmíněné závazky z jiných smluv.

NKÚ proto vyhodnotil informace na některých účtech ve výkazu zisku a ztráty, v rozvaze a ve výkazu příloha v účetní závěrce jako nespolehlivé. Ostatní informace v účetní závěrce podle kontrolorů podávají věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví.

Podle Minčeva bude ČRA jednotlivá zjištění NKÚ analyzovat a zohlední je ve své další činnosti. Rovněž doplnil, že agentura přijala opatření, která pomohla odstranit většinu zjištěných nesprávností, a zbývající budou napraveny letos zejména přijetím a implementací nové směrnice o účetnictví.

Česká rozvojová agentura je zřízena zákonem a koordinuje projekty zaměřené na podporu udržitelného rozvoje ve vybraných zemích. Česká diplomacie zvolila jako prioritní země pro rozvojovou spolupráci Bosnu, Moldavsko, Gruzii, Kambodžu, Etiopii a Zambii. V dalších zemích je ČRA aktivní prostřednictvím projektů z předchozích let. Ve svých projektech se agentura zaměřuje na nejchudší a zvlášť zranitelné skupiny obyvatel v chudých zemích. Snaží se zlepšit jejich životní podmínky, podporuje občanskou společnost a ekonomický růst v zemích svého působení.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

18°C

Dnes je středa 7. června 2023

Očekáváme v 21:00 16°C

Celá předpověď