Nejprestižnější celosvětová konference otevřených dílen bude poprvé v Česku

foto

Tuzemsko se stane se pořadatelem týdenní konference FABx a zároveň setkání otevřených dílen z celého světa v roce 2024. Zapojení partnerů z řad ministerstev, magistrátů, univerzit a českých a zahraničních firem by mělo vést k zakládání otevřených technologických dílen a festivalů Maker Faire v každém krajském městě.

Fotogalerie

Týdenní konference FABx se koná pod záštitou organizace The Fab Foundation. Ta vznikla na MIT univerzitě v Bostonu a sdružuje téměř dva tisíce otevřených dílen po celém světě. Vynálezce, inovátory a vědce z oblasti moderních technologií, digitální fabrikace, technologického vzdělávání i technologicko-uměleckých projektů hostí každoroční konference vždy v jiné zemi. Letošní ročník e uskutečnil výjimečně online, jeho součástí byla volba pořadatelské země pro rok 2024. Česká republika zvítězila v konkurenci Panamy, Arménie a Finska. Pomohlo jí k tomu úspěšné nominační video i ambiciózní cíle, které si organizátoři předsevzali.

Na FABx se sjede bezmála 1500 zástupců z FabLabů z celého světa, kteří si celý týden vyměňují zkušenosti, inspirují se, vzájemně se učí a hledají cesty, jak přispět k řešení globálních výzev. „Pořadatelství konference s sebou nese obrovskou příležitost. Pomůže nám rozšířit myšlenku digitálních dílen směrem k širší veřejnosti a hlavně ke školám. Právě ty by měly studenty podporovat v tom, aby se nebáli své nápady realizovat. Otevřené digitální dílny v tomto hrají nezastupitelnou roli,” zdůrazňuje Petr Chládek, ředitel inovační agentury JIC, která brněnský FabLab zakládala. Na webu konference mohou příznivci vyjádřit těmto aktivitám podporu a stát se součástí čtyřletého rozvojového projektu.

„Nechceme pořádat konferenci, po které zůstane jen dobrý pocit. Naším cílem je změna prostředí. Přineseme nové impulsy a zkušenosti ze zahraničí. Díky firmám, jako je třeba Prusa Research, které nás podporují, máme možnost ukazovat konkrétní úspěšné případy,“ tvrdí Ondřej Kašpárek, manažer PrusaLabu a člen sdružení Make More, které konferenci spolupořádá. Dlouhodobým cílem hnutí makerů (angl. Maker Movement) je popularizace a podpora tuzemských kreativních center a rovněž podpora neformálního technologického vzdělávání.

Strategická partnerství pro více projektů

Během samotné čtyřleté přípravy chtějí organizátoři navázat strategická partnerství s veřejnou správou i s firmami, které sehrají zásadní roli při zakládání dílen a při osvětě mezi širokou veřejností. Plánují se regionální workshopy a setkání podporující neformální technické a STEAM vzdělávání, vznik vzdělávacích příruček a metodik pro zakládání dílen a také interaktivní webové platformy pro komunitu makerů i širokou veřejnost. Misí organizátorů je rozšířit tyto myšlenky do celého regionu střední a východní Evropy, kde je otevřených prototypovacích dílen řádově desetkrát méně než na západě.

„Podpora kreativní ekonomiky je důležitá pro vznik mezioborových spoluprací, podporu nových projektů, a tím i generování inovací a přidané hodnoty. Podobné akce mají podpořit téma tvořivosti a nových technologických řešení v souladu s Inovační strategií České republiky,” zdůrazňuje koordinátor strategie The Country For The Future Robin Čumpelík z ministerstva průmyslu a obchodu.

Relativně málo známý, po světě však velmi rozšířený fenomén otevřených dílen a maker kultury, tzv. kutilství 21. století, zažívá v Česku velký boom. O otevření dílen, které by umožňovaly přístup k pokročilým výrobním strojům a znalostem a zároveň by tvořily komunity podobně smýšlejících tvůrců, začínají přemýšlet firmy, školy, science centra, podnikatelské inkubátory ale i knihovny a univerzity.

Unikátní struktura pro nové tisíciletí

V Česku je podle sdružení Make More asi 20 různě zaměřených otevřených dílen. Dílen typu FabLab (angl. Fabrication Laboratory), které disponují digitálně řízenými stroji vhodnými k prototypování, designování a vynalézání, je výrazně měně. FabLaby se zaměřují na moderní technologie, jako jsou 3D tisk, laserové řezání a gravírování nebo CNC stroje, ale i audiovizi či tradiční způsoby opracování dřeva a kovu. Členství v nich je dobře dostupné široké veřejnosti a dílny tak slouží širokému spektru makerů – hobby tvůrcům, nadšencům, startupům a firmám. Oficiální součástí sítě FabLabů se stane dílna poté, co splní předepsané požadavky na vybavení a stroje a připraví vzdělávací program pro budoucí členy.

„Demokratizace technologií a vzájemné sdílení znalostí z FabLabů po celém světě činí unikátní infrastrukturu nového tisíciletí,” tvrdí manažer FabLab Brno Tomáš Mejzlík. „Směřujeme k tomu, aby v každém krajském městě vznikla podobná dílna a popularizační festival Maker Faire,” doplňuje Daniel Jirotka z Make More.

Kandidaturu pro rok 2024 připravil ve spolupráci první český FabLab v Brně, který zakládala inovační agentura JIC, a sdružení Make More. To v České republice popularizuje otevřené dílny, maker hnutí a pořádá festivaly Maker Faire, které v roce 2019 navštívilo přes 22.000 návštěvníků. Podporu konferenci již přislíbila řada velkých českých i zahraničních firem, jako jsou ŠKODA Auto, výrobce 3D tiskáren PRUSA Research, Thermo Fisher Scientific, Honeywell, stejně tak třeba Vysoké učení technické v Brně, JIC, Středočeské inovační centrum, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo kultury. Dále pak Jihomoravský kraj, město Brno, hlavní město Praha nebo třeba Velvyslanectví USA v ČR.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

13°C

Dnes je čtvrtek 30. března 2023

Očekáváme v 21:00 9°C

Celá předpověď