Nedonošený novorozenec – pokračování

foto Novorozenec - kojenec - mimino - ilustrační foto.

Hlavní problémy nedonošených dětí souvisejí s nezralostí mozku, dýchacího a srdečně-cévního systému a systému regulace vnitřního prostředí. Tyto problémy jsou příčinou častých poruch poporodní adaptace, vyšší nemocnosti a úmrtnosti v porovnání s dětmi donošenými. Jakými poruchami nedonošené děti často trpí?

Poruchy dýchání:

Až v 50-60 % se u nedonošených dětí vyskytuje apnoe (zástava dechu). Bývá způsobena nezralostí dechového centra. Léčí se pomocí stimulancií dýchání (teofylin), popř. lze použít i umělou plicní ventilaci. Další častou poruchou je syndrom hyalinních blanek, který je způsoben nedostatečnou tvorbou surfaktantu (tj. tekutina tvořená plicními buňkami, snižující povrchové napětí a umožňující plícím se rozepnout při 1. nádechu). Léčí se opakovaným podáváním surfaktantu vyrobeného genetickými inženýry a podáváním kyslíku až dýcháním s pomocí přístroje.

Poruchy srdce a cév:

Nízký krevní tlak bývá často přítomen u těžce nedonošených dětí a může mít za následek až poškození mozku. Léčí se podáváním albuminu, krevních derivátů, popř. dopaminem. Častou poruchou bývá také přetrvávání otevřeného ductus arteriosus (tj. cévní spojení mezi aortou a plicnicí, které se úplně uzavírá asi 10–15 hodin po porodu). K léčbě se používá indometacin a při neúspěchu této léčby se ductus chirurgicky podváže. Velmi závažnou poruchou je krvácení do mozku. U dětí s hmotností pod 1000 g se uvádí až 60% výskyt. Preventivně se podává vitamin K. Následky závažného krvácení mohou být úplné ochrnutí, duševní retardace a poruchy smyslových funkcí.

Metabolické poruchy:

Nejčastější je hypoglykémie (nízká hladina krevního cukru), hyperglykémie (vysoká hladina krevního cukru) a hypokalcémie (nízká hladina vápníku v krev. séru). Tyto poruchy se léčí dodáním potřebných látek a iontů do organismu, hyperglykémie se léčí inzulinem. Specifickým onemocněním nejmenších dětí je osteopenie, projevující se demineralizací kostí, která je způsobena nedostatkem vápníku a fosforu ve výživě. Léčí se doplněním mateřského mléka o vápník a fosfor a podáváním vitaminu D.

Krevní poruchy:

U dětí s porodní hmotností pod 1500 g je častá anémie (chudokrevnost). V léčbě se osvědčilo podávání erytropoetinu, při závažné anémii lze provést i transfuzi krve. Poruchy zraku: Porucha vývinu cév nezralé oční sítnice se nazývá retinopatie. Při těžké formě může dojít až k oslepnutí. Vyskytuje se až u 50 % dětí s nižší porodní hmotností než 1200 g. Tato komplikace se léčí na specializovaných očních odděleních.

Poruchy trávicího ústrojí:

Chorobou neznámého původu charakterizovanou odumřením sliznice až celé stěny střeva je nekrotizující enterokolitida. Léčí se pomocí antibiotik a zavedením parenterální (do žíly) výživy.

Prognóza:

Prognóza nedonošených dětí závisí na příčinách předčasného porodu a na vlivech v poporodním období. Rizikové faktory nepříznivého vývoje jsou: těžká nezralost, komplikace v těhotenství, závažné choroby matky, rizikové faktory v životním prostředí matky a komplikace v novorozeneckém období.

Prevencí poškození dítěte je hlavně prevence předčasného porodu, kvalitní péče před porodem, při i po porodu. Ke zlepšení prognózy významně přispělo i zavedení podávání dexametazonu (urychluje dozrávání plic plodu) matce při hrozícím předčasném porodu, dále vysoce odborná péče neonatologů (lékaři specializovaní na léčbu novorozenců), koncentrace předčasných porodů ve specializovaných centrech. Významnou součástí péče je i dlouhodobé sledování nedonošených dětí týmem specializovaných odborníků a rehabilitace vzniklých poruch.

http://www.ulekare.cz

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2021 ČTK

Reklama

15°C

Dnes je neděle 16. května 2021

Očekáváme v 9:00 12°C

Celá předpověď