MPSV navrhuje místo 77 okresních správ sociálního zabezpečení pět oblastních

foto Ilustrační foto - Sídlo ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) v Praze.

Praha - Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) navrhuje od příštího roku upravit strukturu správy sociálního zabezpečení. Dosavadních 77 okresních správ sociálního zabezpečení by mělo podle návrhu předloženého k připomínkám nahradit pět oblastních úřadů, které by si zřizovaly vnitřní organizační jednotky v okresech. Ty by podle předpokladů ministerstva zpočátku kopírovaly nynější okresní systém. V dalších letech by úprava mohla přinést snížení výdajů na platy i počtu systemizovaných míst. Výhodou nového uspořádání má být podle MPSV i vyšší flexibilita.

Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) mají podle návrhu v současnosti značnou provozní autonomii. "Což brání synergickým efektům, kterých by bylo možné dosahovat poskytováním služeb v rámci větších organizačních celků, než jsou jednotlivé OSSZ," uvádí ministerstvo. V nynějším systému je podle MPSV problematické hledat požadované úspory. Vysoký počet OSSZ pak také znamená složitější metodickou a řídicí administrativu.

Cílem úpravy tak místo současných 77 správních úřadů je zavést systém pěti oblastních správ sociálního zabezpečení, protože vysoký počet okresních správ je nevyhovující. Pražská pobočka by měla podle novely dostat na starost hlavní město a Středočeský kraj, plzeňská by obstarala Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský kraj, v Liberci by sídlil úřad pro Ústecký, Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj, brněnská správa by měla na starost obvody Jihomoravského, Zlínského kraje a Vysočiny a ostravská správa pak správní obvody Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

"Oblastní správy budou, tak jako dosud jsou okresní správy sociálního zabezpečení, správními úřady. V čele oblastních správ sociálního zabezpečení budou ředitelé, jejichž výběr, jmenování a odvolání se bude řídit zákonem o státní službě," stojí v návrhu. Předloha předpokládá, že jednotlivé oblastní správy si budou zřizovat vnitřní organizační jednotky. "Zpočátku se předpokládá, že by tyto jednotky působily v každém okrese," stojí v návrhu.

Díky snížení počtu úřadů o 72 autoři návrhu očekávají, že zastřešující Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přijme s počátkem účinnosti zákona "optimalizační opatření". "To ve svém důsledku povede k okamžité úspoře personálních nákladů v souvislosti se zrušením pozic vedoucích zaměstnanců či představených u optimalizovaných organizačních útvarů," stojí v novele. Úpravy nezvýší počet pracovních míst či náklady na platy. "Naopak v dalších letech je očekávána úspora jak systemizovaných míst, tak i prostředků na platy," stojí v novele. ČSSZ loni podle ministerstva financí zaměstnávala 8581 lidí.

Podle MPSV změna umožní efektivněji vykonávat úkoly v oblasti sociálního zabezpečení, do které spadají důchodové a nemocenské pojištění či výběr pojistného a provádění exekučních srážek. "Úprava by měla přinést úsporu nákladů vytvořením vhodných podmínek pro provádění optimalizačních opatření," stojí v návrhu. Měla by také umožnit lépe reagovat na možné změny v množství agendy, umožnit její přesouvání a rozdělování, ale umožnit i lepší reakce na služby požadované klienty, očekává ministerstvo.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2022 ČTK

Reklama

28°C

Dnes je pátek 19. srpna 2022

Očekáváme v 15:00 28°C

Celá předpověď