Ministr Havlíček: Budujeme sebevědomý stát se znalostní ekonomikou

foto Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Výzkum, vývoj a praxe mají k sobě čím dál tím blíž, světová konkurence nás navíc nutí zavádět všechny inovace daleko rychleji do reality. Toto ukážeme právě v Brně, předpokládá ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě, s každoroční účastí více než 1600 vystavovatelů a 80 tisíc příchozích. Ze zahraničí přijíždí přes 50 procent vystavovatelů a 10 procent návštěvníků. O jak důležitou akci jde v kontextu celé agendy MPO?

Mezinárodní strojírenský veletrh (MSV) je každoročně stěžejní veletržní akcí českého průmyslu. Na letošním ročníku najdou lidé historicky poprvé na jednom místě služby hned třinácti státních institucí, které pod- porují tuzemský byznys. V České národní expozici, která bude středobodem pavilonu Z, se pod značkou Czech Republic: The Country For The Future se představí Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo obrany, Agentura pro podnikání a inovace, CzechInvest, CzechTrade, Česká exportní banka, Česká rozvojová agentura, Českomoravská záruční a rozvojová banka, Exportní garanční a pojišťovací společnost, Technologická agentura ČR, Úřad průmyslového vlastnictví a Strojírenský zkušební ústav.

Hlavním letošním tématem MSV je Průmysl 4.0 a digitalizace výroby. Vytlačuje nebo zastiňuje tato nová, inovativní agenda tradiční obory a jejich zaměření?

Nevytlačuje. Doplňuje je, posouvá jinam. Moji rodiče se na digitální svět včetně Průmyslu 4.0 dívají úplně jinak než já. A moje děti, které s počítačem vyrůstaly, jsou rovněž někde úplně jinde. Nezávisle na věku je zcela zásadní vycházet technologickému pokroku vstříc, podporovat vědu a výzkum a vychovávat technicky zdatnou společnost. Proto mám radost z předmětu „technika”, který zavádíme na základních školách, legislativní úpravě duálního vzdělávání či mistrovských zkoušek.

Jak si vede Česká republika v Průmyslu 4.0 a digitalizaci v porovnání se zeměmi EU?

Málokterá země disponuje takovým množstvím schopných lidí jako my. Je třeba dát to světu vědět, což také děláme. Kybernetika a automatizace vše zrychluje a mění dosavadní postupy a zvyky. Zcela nové výzvy pro průmysl, ale i celou ekonomiku a společnost, přináší navíc umělá inteligence. Výzkum, vývoj a praxe mají k sobě čím dál blíže, navíc světová konkurence nás nutí daleko rychleji zavádět všechny inovace do reality. Toto ukážeme právě v Brně.

Jaká je role MPO v tomto procesu a jaké jsou možnosti resortu při naplňování cílů Průmyslu 4.0?

Zásadní je vládou schválený program finanční podpory The Country for the Future, který se týká období 2020–2027. Mimo jiné umožní vznik a další rozvoj center pro digitální inovace. Také podporujeme start-upy, spin-off prostředí a zavádění podnikových inovací. Předpokládané celkové výdaje činí 9,1 miliardy korun, z toho 6,1 miliardy jde ze státního rozpočtu. Připravili jsme rovněž novelu zákona o investičních pobídkách. Od letošního září cílí na projekty s vyšší přidanou hodnotou, tedy na ty, které jsou spojené s výzkumem a vývojem. Chystáme soutěž na zapojení měst do soutěže o testování 5G technologií, před koncem roku chceme znát vítěze. V listopadu vyhlásíme výzvu na podporu zavádění inovací v malých a středních podnicích z programu The Country for the Future. A připravujeme ještě mnoho dalšího.

Kam byste chtěli republiku v Průmyslu 4.0 a digitalizaci dostat?

Naší ambicí je být v roce 2030 vysoce výsledkově orientovanou ekonomikou založenou na ziskovosti a chytrých řešeních ať už v oblasti průmyslu, energetiky nebo obchodu. Chceme tu mít finální produkci, chceme být nezávislí. Celé je to o investicích do inovací, pro- to je základem Inovační strategie – a proto tak masivní podpora vědy. Budujeme sebevědomý stát, a ten musí být založen na znalostech.

O jak dlouhý proces zhruba půjde? Existují už podrobné strategie?

Začali jsme připravovat Národní hospodářskou strategii. Dvacet let nebyla. Základem bude zmíněná Inovační strategie. Až bude hotová hospodářská strategie, vyplynou z toho nutné investice do infrastruktury, školství, inovací, sociálních aspektů a tak dále. Půjde o peníze ze státního rozpočtu, z evropských fondů, stejně jako z Národního rozvojového fondu. Ten bude řešen přes státní ČMZRB, zapojily se čtyři největší tuzemské banky a další zájemci se hlásí.

Když to dobře půjde, co se změní v praxi pro firmy?

Úspěšné firmy myslí dopředu a strategicky plánují. Takových podnikatelů je u nás velké množství, a zdaleka nejde jen o korporace. Třeba menší rodinné firmy začínají být velkým tahounem regionů, včetně toho, že jsou nositeli nejpokročilejších technologií. Vítězi budou obecně ti, kdo dokážou odhad- nout budoucí stav, o tom ostatně podnikání je. Všichni, kdo vytvořili velká podniková impéria, nebo také menší úspěšné firmy, je postavili na tom, že měli správný odhad.

Jak velké je riziko nárůstu nezaměstnanosti?

Technologie podle průzkumu, který loni zveřejnil Úřad vlády, budou během pěti let v 11 procentech povolání schopny nahradit víc než 50 současných dovedností. V horizontu 30 let to potká více než 50 procent dovedností v naprosté většině aktuálních profesí. Zcela jistě ale existují oblasti, kde bude člověk nenahraditelný, například kreativní průmysl. Nebo tam, kde jde o péči. Na změny se musíme včas připravit, budou mít dopady na profesní strukturu.

Součástí každého veletrhu je doprovodný program odborných konferencí, seminářů a workshopů. Jaký program připravilo MPO v tomto směru pro letošek?

Program je velmi bohatý. Kromě tradičních bilaterálních jednání v něm nemohou chybět aktivity, které souvisí se zmiňovaným Průmyslem 4.0, start-upy, výzkumem, vývojem, inovacemi, umělou inteligencí a jiné.

Jaké bude vaše osobní zapojení a program na veletrhu?

MSV zahájím spolu s panem premiérem Babišem v České národní expozici. Potom se podíváme na jiné projekty a zavítáme na Sněm Svazu průmyslu a dopravy. Čeká mě pracovní snídaně s představiteli ruských regionů, konference ke start-upům a inovacím, seminář k Průmyslu 4.0, vyhlášení 4. ročníku soutěže Přeměna odpadů na zdroje, Fórum průmyslu a vysokých škol, akce o energetice v souvislosti s exportem, konzultace s firmami a další. A rovněž aukce naší Digitální továrny, čili 3D sochy z recyklovaného PET materiálu nazvané Kaleidoscope. Výtěžek půjde na studentský start-up Cirkulární ekonomika v praxi.

Jak se díváte na existenci fyzických veletrhů v dnešní internetové a digitální éře? Jsou stále nezastupitelné jako MSV v Brně?

Mají a vždy budou mít své místo. Osobní kontakt s lidmi je nenahraditelný. Přináší emoce, možnost osobně vnímat vůně, neverbální komunikaci, detailně si vše prohlédnout a sáhnout na to, co vás zaujme. Jde o naprosto nenahraditelnou kvalitu interakce a zážitku.

Jaké jsou vaše ministerské priority do konce roku 2019?

Patří mezi ně snižování administrativní zátěže, proto jsme mimo jiné představili živnostenský balíček. Musíme řešit energetický mix nejen v souvislosti s útlumem uhlí, nedávno jsem informoval o jízdním řádu výstavby nových jaderných zdrojů. Masivně investujeme do výzkumu a vývoje, uvádíme do života Inovační strategii. Národní hospodářská strategie, klíč k naší ekonomické prosperitě, bude hotová do konce roku 2019.

CV:

Karel Havlíček

Vystudoval stavební fakultu ČVUT, dále PIBS při Manchester Metropolitan University, doktorské studium dokončil na podnikohospodářské fakultě VŠE v Praze, kde

se rovněž na fakultě financí a účetnictví habilitoval na docenta.

Od přelomu milénia hájil zájmy podnikatelů, a to zejména v pozici předsedy představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Jako spoluvlastník a generální ředitel skupiny SINDAT vybudoval v uplynulých dvaceti letech z této firmy respektovaného investora v oblastech malého a středního průmyslu a nových technologií.

Od roku 2014 je členem Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace a od roku 2018 je jejím místopředsedou.

V dubnu 2019 byl předsedou vlády navržen na pozici místopředsedy vlády pro hospodářství a současně na post ministra průmyslu a obchodu. Do obou funkcí byl jmenován prezidentem republiky 30. dubna 2019. Ke stejnému datu se vzdal všech statutárních a vlastnických pozic v podnikatel- ské sféře a opustil vedení Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Hovoří anglicky, německy, rusky, španělsky, částečně francouzsky a čínsky. Je ženatý a má tři děti.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

28°C

Dnes je úterý 3. října 2023

Očekáváme v 19:00 20°C

Celá předpověď