MF: Celkový majetek státu v roce 2019 stoupl na 5,6 bilionu Kč

foto Ministerstvo financí ČR v Letenské ulici v Praze.

Praha - Celkový majetek České republiky ke konci roku 2019 činil 5,6 bilionu korun, meziročně tak stoupl o 2,9 procenta. Na celkové sumě se nejvíce podílejí stavby, pozemky a samostatné hmotné movité věci za zhruba 3,7 bilionu korun. Vyplývá to z nejnovější konsolidované účetní závěrky České republiky, kterou dnes zveřejnilo ministerstvo financí. Česko jako účetní celek tak předloni vykázalo zisk zhruba 151 miliard korun, meziročně o 1,3 procenta více.

Hlavním cílem konsolidované účetní závěrky je poskytnout informace o finanční situaci a výkonnosti všech subjektů státní správy a samosprávy České republiky, jako by se jednalo o jednu ekonomickou jednotku. Zahrnuto v tom je 18.163 jednotek, tedy ministerstva a další úřady, kraje, obce, zdravotní pojišťovny nebo významné majetkové účasti držené státní správou a samosprávou.

"Občané díky konsolidovaným výkazům mohou fakticky nahlédnout pod pokličku hospodaření státu a získat tak přehled o vlastněném majetku, o zadlužení, o jednotlivých nákladech, které stát vynakládá, nebo o jeho výnosech," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Závazky státu ke konci roku 2019 byly 3,205 bilionu korun, z toho vydané dluhopisy činily 1,77 bilionu korun. Náklady státu pak loni stouply o 11,5 procenta na 2,83 bilionu korun. Výnosy státu v roce 2019 stouply o 10,9 procenta na 2,99 bilionu korun.

Přehled subjektů v konsolidačním celku ČR:

2018 2019
Příspěvkové organizace 10.347 10.357
Ú zemní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti 7039 7028
Obchodní korporace, státní podniky, veřejné výzkumné instituce aj. 484 492
Organizační složky státu a státní fondy 285 286
Celkem 18.155 18.163

 

Přehled významných hodnot z účetních výkazů za ČR (v mld. Kč)

2018 2019 Změna v %
Aktiva netto 5451,3 5612,0 2,9
Stálá aktiva 4144,9 4316,7 4,1
Oběžná aktiva 1306,5 1295,3 -0,9
Pasiva 5451,3 5612,0 2,9
Vlastní kapitál 2265,6 2407,4 6,3
Cizí zdroje 3185,7 3204,6 0,6
Hodnoty ze souhrnného výkazu nákladů a výnosů státu
Celkové výnosy 2691,0 2985,2 10,9
Celkové náklady 2539,5 2830,8 11,5
Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období 148,9 150,8 1,3

 

Zdroj: MF

Reklama
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2021 ČTK

Reklama

-3°C

Dnes je neděle 17. ledna 2021

Očekáváme v 5:00 -7°C

Celá předpověď