MF: Celkový majetek státu v roce 2017 stoupl na 5,2 bilionu Kč

foto České bankovky, koruny, bankovní trezor - ilustrační foto.

Praha - Celkový majetek České republiky byl ke konci roku 2017 5,2 bilionu korun, meziročně stoupl o 1,3 procenta. Na celkové sumě se nejvíce podílejí stavby a pozemky za 2,9 bilionu korun. Vyplývá to z nejnovější konsolidované účetní závěrky České republiky, kterou zveřejnilo ministerstvo financí. Česko jako účetní celek tak předloni vykázalo zisk zhruba 181 miliard korun, meziročně o 43 procent více.

Hlavním cílem konsolidované účetní závěrky je poskytnout informace o finanční situaci a výkonnosti všech subjektů státní správy a samosprávy České republiky, jako by se jednalo o jednu ekonomickou jednotku. Zahrnuto v tom je 18.138 jednotek, tedy ministerstva a další úřady, kraje, obce, zdravotní pojišťovny nebo významné majetkové účasti držené státní správou a samosprávou.

"Údaje z konsolidace umožňují získat představu o tom, jaké má stát jako celek pohledávky, závazky, jakou hodnotu má jeho majetek," uvedl náměstek ministryně financí pro Finanční řízení a audit Tomáš Vyhnánek.

Výnosy státu za rok 2017 činily 2,5 bilionu korun a v porovnání s rokem 2016 stouply o 8,3 procenta. Nejvyšší položkou za 1,084 bilionu korun byly výnosy z daní a poplatků, jako jsou výnosy ze sociálního pojištění nebo výnosy z daně z přidané hodnoty. Náklady státu meziročně stouply o 6,4 procenta na 2,3 bilionu korun.

Majetek státu je podle MF financován ze 41 procent vlastním kapitálem, který byl ke konci roku 2017 zhruba 2,1 bilionu korun. Cizí zdroje činily zhruba 3,1 bilionu korun. Mezi cizí zdroje patřily především vydané státní dluhopisy a státní pokladniční poukázky za 1,542 bilionu korun.

Přehled subjektů v konsolidačním celku ČR:

2016 2017
Organizační složky státu a státní fondy 282 284
Územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti 7026 7041
Příspěvkové organizace 10.367 10.345
Obchodní korporace, státní podniky, veřejné výzkumné instituce aj. 428 468
Celkem 18.103 18.138

 

Přehled významných hodnot z účetních výkazů za ČR (v mil. Kč):

2016 2017
Aktiva netto 5,132.630,1 5,199.896,2
Stálá aktiva 4,054.017,4 3,973.999,5
Oběžná aktiva 1,078.612,7 1,225.896,7
Vlastní kapitál 2,085.721,3 2,129.787,7
Cizí zdroje 3,046.908,8 3,070.108,5
Celkové výnosy 2,329.162,4 2,523.095,7
Celkové náklady 2,196.211,0 2,336.209,6
Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období 127.121,5 180.728,1

 

Zdroj: MF

Reklama
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2019 ČTK

Reklama

26°C

Dnes je pondělí 26. srpna 2019

Očekáváme v 7:00 19°C

Celá předpověď