Lednové plénum: personální změny v čele EP, akt o digitálních službách, posílení role EMA, francouzské předsednictví v Radě EU

foto Akt o digitálních službách zavádí mechanismus pro hlášení nezákonných výrobků, služeb či obsahu a jejich odstraňování z internetu.

Europoslanci schválili návrh opatření, která mají zamezit nezákonnému obsahu, stanovit odpovědnost platforem za používané algoritmy a zlepšit moderování obsahu. Zvolili nové vedení na zbylého 2,5 roku svého funkčního období, uctili památku zesnulého předsedy Davida Sassoliho a přiznali více pravomocí Evropské lékové agentuře.

Návrh přijatého aktu o digitálních službách jasně vymezuje povinnosti a odpovědnost poskytovatelů zprostředkovatelských služeb, a to zejména on-line platforem, jako jsou sociální média a internetové obchody. Posvěcen byl 530 hlasy pro, 78 proti, 80 se zdrželo hlasování a stal se mandátem EP pro jednání s francouzským předsednictvím Rady EU.

Akt zavádí mechanismus pro hlášení nezákonných výrobků, služeb či obsahu a jejich odstraňování z internetu. Podle nových pravidel budou poskytovatelé hostingových služeb, kteří obdrží upozornění na nezákonný obsah, povinni okamžitě reagovat. Poslanci rovněž vložili do původního návrhu Evropské komise ustanovení, která vyžadují, aby opatření učiněná na základě oznámení byla nediskriminační, řídila se předem stanovenými pravidly a byla vždy v souladu se základními právy, přičemž zaručena musí být zejména svoboda projevu. Internetové obchody (tzv. „tržiště“) musí zajistit, aby na nich spotřebitelé mohli nakupovat bezpečně, a budou proto povinny ověřovat identitu obchodníků.

Protože se škodlivý či přímo nezákonný obsah nejvíce šíří na takzvaných „velmi velkých platformách”, budou právě na ně kladeny zvláštní požadavky. Budou mít povinnost vypracovávat posouzení rizik, přijímat opatření k jejich zmírnění a provádět nezávislé audity. Kromě toho budou muset zajistit transparentnost tzv. doporučovacích systémů, tedy algoritmů, které určují, jaký obsah se zobrazuje jednotlivým uživatelům.

V předchozím návrhu Evropské komise provedl parlament několik změn. Patří mezi ně:

 • osvobození mikropodniků a malých podniků od některých povinností;
 • cílená reklama: usnesení EP zajišťuje větší transparentnost a možnost pro příjemce služeb učinit informovaná rozhodnutí, zda souhlasit se zpracováním svých osobních údajů pro účely reklamy. Odmítnutí tohoto souhlasu nesmí být pro příjemce obtížnější ani časově náročnější než udělení souhlasu. Pokud bude příjemcům souhlas odmítnut nebo zrušen, budou jim poskytnuty jiné možnosti přístupu k on-line platformě, včetně „možnosti založené na reklamě bez sledování“;
 • techniky cílení nebo zvyšování dosahu reklamy, které využívají osobní údaje nezletilých osob pro účely zobrazování reklamy, budou zakázány. Zakázáno bude i cílení na jednotlivce na základě zvláštních kategorií údajů, které umožňují cílení na zranitelné skupiny;
 •  odškodnění: uživatelé digitálních služeb a organizace, které je zastupují, budou mít nárok na náhradu škod vzniklých v důsledku toho, že platformy nedodržely některé ze svých povinností;
 • on-line platformy nebudou smět používat skryté manipulativní techniky, které slouží k ovlivňování uživatelů;
 • uživatelé budou mít větší možnost volby, pokud jde o nastavení algoritmů pro zobrazování obsahu: velmi velké on-line platformy by měly poskytovat alespoň jeden doporučovací systém, který není založen na profilování.

Evropský parlament také přijal během hlasování na plenárním zasedání pozměňovací návrhy týkající se povinnosti poskytovatelů v podmínkách použití respektovat svobodu projevu a svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků a práva využívat a platit za digitální služby anonymně. „Dnešní hlasování ukázalo, že poslanci a občané EU chtějí ambiciózní digitální regulaci vhodnou pro budoucnost. Za dvacet let od přijetí směrnice o elektronickém obchodu se mnohé změnilo. On-line platformy jsou v našem každodenním životě stále důležitější, přinášejí nové příležitosti, ale také nová rizika. Je naší povinností zajistit, aby to, co je nezákonné off-line, bylo nezákonné i on-line. Musíme zajistit zavedení digitálních pravidel ve prospěch spotřebitelů a občanů. Nyní můžeme zahájit jednání s Radou EU a já věřím, že se nám to podaří splnit,“ uvedla Dánka Christel Schaldemosová (S&D), která vede vyjednávací tým Evropského parlamentu.

Roberta Metsolaová: nejmladší europoslankyně v čele instituce

Nová předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová (na snímku z 18. ledna 2022).V úterý zvolili poslanci v prvním kole 458 hlasy Robertu Metsolaovou (EPP, MT) předsedkyní Evropského parlamentu do voleb v roce 2024. Volbu si zajistila už v prvním kole, ve kterém získala absolutní většinu 458 z celkového počtu 690 hlasů odevzdaných v tajné volbě. Celkem se o post předsedy ucházely tři kandidátky. Polák Kosma Złotowski (ECR) stáhl svoji kandidaturu ještě před prvním kolem.

Metsolaová bude předsedat europarlamentu v druhé polovině stávajícího volebního období do roku 2024, kdy proběhnou nové volby do Evropského parlamentu.

Výsledky hlasování:

 1. Roberta Metsolaová (EPP, MT): 458 hlasů
 2. Alice Bahová Kuhnkeová (Greens/EFA, SE): 101 hlasů
 3. Sira Regová (The Left, ES): 57 hlasů

Celkem odevzdaných hlasů: 690

Počet odevzdaných prázdných nebo neplatných hlasů: 74

Potřebná absolutní většina: 309.

Nová šéfka EP se narodila v roce 1979 na Maltě. Od roku 2013 je poslankyní Evropského parlamentu. V listopadu 2020 byla zvolena první místopředsedkyní EP a po smrti předsedy Sassoliho 11. ledna byla úřadující předsedkyní europarlamentu. Je dosud nejmladší zvolenou předsedkyní. Po Simone Veilové (1979-1982) a Nicole Fontainové (1999-2002) je třetí ženou v čele Evropského parlamentu.

„První věc, kterou bych chtěla jako předsedkyně učinit, je připomenout si odkaz Davida Sassoliho: byl to bojovník, bojoval za Evropu a za nás, za tento parlament. [...] Davida Sassoliho budu jako předsedkyně ctít tím, že se budu vždy zasazovat o Evropu, o naše společné hodnoty demokracie, důstojnosti, spravedlnosti, solidarity, rovnosti, právního státu a základních práv.“

„Chci, aby lidé znovu získali pocit víry a nadšení pro náš projekt. [...] Vážení Evropané, v příštích letech budou lidé v celé Evropě hledat v naší instituci vedení a směr, zatímco jiní budou nadále testovat hranice našich demokratických hodnot a evropských zásad. Musíme se bránit narativu namířenému proti EU, který se tak snadno a rychle ujímá. Dezinformace a chybné informace, které během pandemie ještě zesílily, podněcují snadný cynismus a laciná řešení nacionalismu, autoritářství, protekcionismu a izolacionismu,“ uvedla Metsolaová v prvním projevu po zvolení.

Předsedkyně připomněla, že Evropa je přesně o opaku. “Jde o to, abychom se všichni postavili jeden za druhého a sblížili lidi. Je o tom, abychom všichni bránili ty zásady našich matek a otců zakladatelů, které nás vyvedly z popela války a holocaustu k míru, naději a prosperitě. Před dvaadvaceti lety byla dvacet let po Simone Veilové zvolena Nicole Fontaineová. Nebude to trvat dalších dvacet let, než zde bude stát další žena,“ řekla.

Česká europoslankyně za ANO Dita Charanzová obhájila post místopředsedkyně EP, její pirátský kolega a dosavadní místopředseda Marcel Kolaja z boje o tuto pozici odstoupil a stal kvestorem EP. Místopředsedů má parlament 14, kvestorů pět.

Více pravomocí Evropské agentuře pro léčivé přípravky

Evropská agentura pro léčivé přípravky bude lépe připravena na zvládání nedostatků léčiv.Naprostá většina hlasů členů EP podpořila záměr, aby byla EU v budoucnu lépe připravena na příchod a zvládání zdravotních krizí, přičemž nedostatek léčivých přípravků a zdravotnických prostředků bude řešen účinněji než v minulosti. Stalo se schválením prozatímní dohody s Radou EU z minulého roku o navýšení pravomocí regulačního orgánu EU pro léčivé přípravky. Za novelu se EP postavil 655 hlasy, proti bylo 31 poslanců, 8 se zdrželo hlasování.

Aby mohla efektivně řešit mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví, bude Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) lépe vybavena pro monitorování a prevenci nedostatku životně důležitých léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Budou vytvořeny dvě „řídící skupiny pro monitorování nedostatku“. Jedna pro oblast léčivých přípravků a druhá pro zdravotnické prostředky. Pro snazší shromažďování dat agentura EMA také zřídí a bude spravovat Evropskou platformu pro monitorování nedostatku.

Všechny subjekty v dodavatelském řetězci budou více zapojeny, a to včetně pozorovatelů zastupujících pacienty a zdravotnické pracovníky, jakož i včetně držitelů rozhodnutí o registraci, velkoobchodních distributorů a dalších osob úzce zapojených do zdravotní péče.

Agentura rovněž zřídí veřejnou internetovou stránku s informacemi o nedostatcích. Údaje týkající se klinických hodnocení a informace o registrovaných léčivých přípravcích budou zpřístupněny rychle a transparentně.

“Nové nařízení zvyšuje transparentnost agentury i všech účastníků dodavatelského řetězce, které více zapojuje do procesu, a prohlubuje spolupráci mezi agenturami EU. Kromě toho budou podporovány klinické studie pro vývoj vakcín a léčebných postupů, čímž bude i navýšena transparentnost. Nová Evropská platforma pro monitorování nedostatku bude klíčovým nástrojem agentury pro sledování dodávek léčivých přípravků a předcházení jejich nedostatku. Stručně řečeno, více transparentnosti, lepší zapojení, více koordinace, účinnější monitorování a lepší prevence,“ shrnul španělský europoslanec-zpravodaj Nicolás González Casares (S&D).

Po konečném hlasování na plenárním zasedání bude nařízení zveřejněno v Úředním věstníku EU. Účinné bude od 1. března 2022.

Francouzské předsednictví v Radě EU

Francie převzala předsednictví v Radě EU 1. ledna 2022. Nové vedení unie deklaruje, že bude pracovat na tom, aby byla Evropa silnější a suverénnější. Chce přesvědčit Evropany, že společná akce je nejlepší odpovědí na současné výzvy. Mezi hlavní priority předsednictví patří:

 • zelená transformace
 • regulace ekonomiky a odpovědnost digitálních platforem
 • sociální Evropa

Mottem je „Oživení, síla a pocit sounáležitosti“. Další zemí, která převezme 1. července předsednickou štafetu a s ní i některá témata a závazky, je Česká republika.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

22°C

Dnes je úterý 30. května 2023

Očekáváme v 21:00 15°C

Celá předpověď