Konference o budoucnosti Evropy: skončilo druhé plenární zasedání

foto V sobotu 23. října diskutovalo druhé plenární zasedání konference v Evropském parlamentu ve Štrasburku o příspěvcích občanů. Příští plénum se sejde 17. a 18. prosince.

V sobotu 23. října diskutovalo druhé plenární zasedání konference v Evropském parlamentu ve Štrasburku o příspěvcích občanů. Příští plénum se sejde 17. a 18. prosince.

Členy plenárního zasedání bylo i 80 zástupců panelových diskusí evropských občanů. Na plénu účastníci projednávali příspěvky občanů z následujících částí konference:

  • panelové diskuse evropských občanů (počáteční dojmy, hlavní a dílčí témata);
  • vnitrostátní panely a akce (zpráva předložená zástupci vnitrostátních panelů);
  • Evropské setkání mládeže (jeho zástupci představili 20 nejpopulárnějších nápadů z tohoto ročníku);
  • a druhá průběžná zpráva z vícejazyčné digitální platformy.

V sobotu 23. října diskutovalo druhé plenární zasedání konference v Evropském parlamentu ve Štrasburku o příspěvcích občanů. Příští plénum se sejde 17. a 18. prosince.Konference o budoucnosti Evropy je první projekt svého druhu, který se vyznačuje otevřeným, inkluzivním a demokratickým průběhem. Opírá se o vícejazyčnou digitální platformu, na níž se může každý Evropan vyjádřit, kterým směrem by se podle něj měla Evropa v různých oblastech ubírat.

Prohlášení spolupředsedů konference

Guy Verhofstadt (Evropský parlament) ve Štrasburku uvedl: „V panelech občanů panuje nadšení, očekávání jsou vysoká, vše jde podle plánu. Nyní musí plenární zasedání nalézt odpovědi na položené otázky a představit společnou vizi budoucnosti Evropy a konkrétní návrhy na reformu Evropské unie. EU na ně pak musí odpovídajícím způsobem reagovat na politické úrovni.“

Gašper Dovžan (předsednictví Rady) prohlásil: „Desítky tisíc občanů pokračují v diskusích o budoucnosti Evropy v evropských a národních panelech a akcích, stejně jako na [digitální] platformě. Plenární zasedání projedná a předloží jejich doporučení v oblastech, které jsou pro ně nejdůležitější, bez předem daného výsledku. Jde se o první plenární zasedání pod slovinským předsednictvím Rady EU a s radostí jsme na něm přivítali zástupce našich partnerů ze západního Balkánu jakožto klíčových zúčastněných stran, s nimiž sdílíme odpovědnost za budoucnost EU."

Dubravka Šuicová (místopředsedkyně Evropské komise) dodala: „Jedná se o historický okamžik, kdy občané poprvé jednají na stejné úrovni jako jejich volení zástupci na všech úrovních. Přivedení občanů do centra tvorby evropské politiky posílí naše zastupitelské demokracie a my se vydáme vstříc naší společné budoucnosti.“

Záznamy ze zasedání a další postup

V sobotu 23. října diskutovalo druhé plenární zasedání konference v Evropském parlamentu ve Štrasburku o příspěvcích občanů. Příští plénum se sejde 17. a 18. prosince.Výňatky jsou k dispozici na stránkách Europe by Satellite a veškeré audiozáznamy, videozáznamy a fotografie (včetně sestřihu) je možné stáhnout na stránkách multimediálního centra Evropského parlamentu. Záznam tiskové konference místopředsedů konference je k dispozici zde.

Příští plenární zasedání konference se bude konat od 17. do 18. prosince. Mezitím bude pokračovat shromažďování příspěvků občanů:

  • panely evropských občanů se sejdou on-line v listopadu a první dva z nich dokončí práci na svých doporučeních, která představí na plenárním zasedání v prosinci;
  • vícejazyčná digitální platforma zůstává k dispozici pro nápady a akce občanů, o kterých bude v prosinci pojednávat třetí zpráva a stanou se podkladem pro poslední zasedání panelů evropských občanů a nadcházející plenární zasedání konference;
  • v členských státech jsou nadále pořádány národní panely a akce.

Jednání za přítomnosti delegace západního Balkánu

Plenární zasedání bylo připraveno pracovními skupinami, které se sešly na ustavujícím jednání v pátek.

Plenární zasedání konference se skládá ze 108 zástupců Evropského parlamentu, 54 zástupců Rady EU (dva z každého členského státu), 3 zástupců Evropské komise, 108 zástupců všech vnitrostátních parlamentů, kteří jsou si rovnocenní, a 108 občanů. Mezi těchto 108 občanů patří 80 zástupců panelů evropských občanů, 27 zástupců národních akcí nebo národních panelů občanů (jeden z každého členského státu) a předsedkyně Evropského fóra mládeže. Kromě toho se účastní zástupci Evropského výboru regionů a Evropského hospodářského a sociálního výboru (18 za každý z výborů), volení zástupci regionálních a místních orgánů (6 za každý z těchto orgánů), 12 zástupců sociálních partnerů a 8 zástupců občanské společnosti. Na jednáních se poprvé podíleli jako klíčoví partneři zástupci západního Balkánu.

Panely a vícejazyčná digitální platforma

V sobotu 23. října diskutovalo druhé plenární zasedání konference v Evropském parlamentu ve Štrasburku o příspěvcích občanů. Příští plénum se sejde 17. a 18. prosince.Vícejazyčná digitální platforma shromáždila 8600 podnětů a 14.900 komentářů od více než 31 tisíc účastníků. Čtyři panelové diskuse evropských občanů zorganizovaly svá první setkání s účastí kolem 800 občanů z celé EU. Dalších 3180 akcí organizovaných napříč EU se zúčastnilo více než 140 tisíc občanů.

Zprávy z prvních kol panelových diskusí a seznamy hlavních a dílčích témat, která občané vybrali pro další diskusi, jsou k dispozici na vícejazyčné digitální platformě:

Panel 1 Silnější ekonomika, sociální spravedlnost a zaměstnanost / mládež, sport, kultura a vzdělávání / digitální transformace;

Panel 2 Evropská demokracie / hodnoty, práva, právní stát, bezpečnost;

Panel 3 Změna klimatu, životní prostředí / zdraví;

Panel 4 EU ve světě / migrace.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

22°C

Dnes je úterý 30. května 2023

Očekáváme v 21:00 15°C

Celá předpověď