Konference o budoucnosti Evropy se sešla v Štrasburku

foto V sobotu 19. června se ve Štrasburku uskutečnilo zahajovací plenární zasedání Konference o budoucnosti Evropy.

Zahajovací plenární zasedání Konference o budoucnosti Evropy, které připadlo na sobotu 19. června, se stalo dalším důležitým mezníkem pro tuto novou platformu, která je bezprecedentní, otevřenou a inkluzivní evropskou demokratickou akcí.

Zasedání uvedli spolupředsedové výkonné rady. Následovala diskuse, v níž účastníci (včetně zástupců občanů) hovořili o účelu a očekáváních spojených s konferencí, která zahrnuje panelové diskuse evropských občanů, vnitrostátní panelové diskuse a akce a vícejazyčnou digitální platformu. Spolupředsedové rovněž uvítali „Lisabonskou akci evropských občanů“, která se konala dne 17. června v Portugalsku.

Druhá část se zaměřila na procedurální záležitosti, jako je harmonogram plenárních zasedání konference, panelových diskusí a akcí evropských občanů.

V multimediálním centru Evropského parlamentu se můžete podívat na záznam ze zasedání nebo na jeho sestřih.

My politici se budeme ptát, jakou unii si lidé přejí. Teď je ten správný čas naslouchat, evropský projekt se za poslední roky vzdálil tomu, co si od něj Evropané slibují, proč mu věří. Jsem ráda, že jsme se odhodlali k tak rozsáhlé akci, která v historii EU nemá obdoby. A věřím, že tuhle příležitost nepromarníme, žádná další přijít nemusí,” prohlásila Dita Charanzová,(Renew Europe), místopředsedkyně Evropského parlamentu a jedna ze čtyř českých účastnic na sobotním plénu.

"Dnešní plenární zasedání, na němž spolu poprvé pohromadě hovořili zástupci europoslanců, národních poslanců, Rady, Komise, mládežnických a občanských organizací a - občané sami, je vskutku historické. Konference není a nemá být rétorickým cvičením, ale skutečným nositelem změny; změny tak, jak si ji přejí Evropané,” připomněla Markéta Gregorová (Greens/EFA).

"Přeji si, aby Evropa byla místem, kde si dokážeme vzájemně naslouchat a inspirovat se, kde každý člověk má právo na důstojný a plnohodnotný život a kam nenávist a utlačování nepatří,” uvedla Radka Maxová (S&D).

„Svůj příspěvek do debaty vidím ve zvednutí tématu vzdělávání na úrovni EU. EU sice má v oblasti vzdělávání omezené pravomoci, ale má řadu nástrojů, které nevyužívá dostatečně, a to je třeba změnit,” dodala Michaela Šojdrová (EPP).

Panelové diskuse evropských občanů se uskuteční v září a říjnu, aby připravily své příspěvky pro budoucí plenární rozpravy. Na základě příspěvků, které občané zasílají prostřednictvím platformy konference, by tyto panely měly formulovat doporučení, podle kterých by unie měla učinit další kroky. Konference by měla poskytnout mladým lidem maximální prostor a v tomto duchu budou rovněž pokračovat přípravy Evropského setkání mládeže, které Evropský parlament pořádá ve dnech 8. a 9. října. Příští plenární zasedání se bude konat 22.–23. října.

Co je plénum Konference o budoucnosti Evropy

Plenární zasedání konference se skládá ze 108 zástupců Evropského parlamentu, 54 zástupců Rady (dva z každého členského státu) a 3 zástupců Evropské komise, jakož i 108 zástupců všech vnitrostátních parlamentů, zastoupených rovnocenně, a z občanů. 108 občanů bude diskutovat o nápadech vycházejících z panelových diskusí evropských občanů či mnohojazyčné platformy: 80 zástupců z panelových diskusí evropských občanů, z nichž alespoň jedna třetina bude mladší 25 let, a 27 z panelových diskusí jednotlivých členských států či akcí spojených s konferencí (jeden z každého členského státu) a předsedkyně Evropského fóra mládeže. Proces výběru zástupců občanů bude brzy dokončen.

V plénu usedá také 18 zástupců z Výboru regionů a Evropského hospodářského a sociálního výboru spolu s osmi delegáty z řad občanské společnosti a sociálních partnerů. V případech, kdy se témata budou dotýkat úlohy EU na mezinárodní scéně, se připojí i vysoký představitel unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Do diskuse mohou být přizváni také zástupci klíčových zúčastněných subjektů. Plenární zasedání konference bude genderově vyvážené.

Občané z celé Evropy se konference mohou účastnit již nyní, a to prostřednictvím vícejazyčné digitální platformy, která je k dispozici ve všech 24 úředních jazycích EU.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

20°C

Dnes je sobota 3. června 2023

Očekáváme v 17:00 19°C

Celá předpověď